-Κατάτμηση αγοράς (Market Segmentation)

Οι πολίτες της περιοχής των ορεινών χωριών των Καλαβρύτων ανήκουν στην
ομάδα/τύπο οικοτουριστών που επιζητούν τη
φυγή «υπό όρους» από την καθημερινότητα.
Οι οικοτουρίστες επιζητούν να υποδυθούν έναν κοινωνικό ρόλο ομοίως
με τους ντόπιους, ως μέσο απόδρασης από το σύγχρονο
τρόπο ζωής σε πιο απλούς ρυθμούς συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του
τόπου που τους φιλοξενούν, βιώνοντας έτσι την
αυθεντικότητα ενός διαφορετικού τρόπου ζωής που τους ικανοποιεί τη βαθύτερη
ανάγκη για πραγματική και γνήσια ζωή.
Προτιμούν τα φυσικά, υγιεινά και αυθεντικά αγροτουριστικά προϊόντα, ενώ αποφεύγουν το μαζικό, βιομηχανοποιημένο  τουρισμό, το τουριστικό μπούγιο και τον συνωστισμό στα θέρετρα.
Πολύ σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε ποιο είναι το κοινωνικό, ηλικιακό, οικονομικό και μορφωτικό  τους προφίλ.

 Ηλικία
Μέσος όρος 35-45 ετών, παρόλο που οι ηλικίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τις δραστηριότητες και το κόστος του ταξιδιού
 Φύλλο
Περίπου 50% γυναίκες – 50% άντρες, έντονη διαφοροποίηση παρουσιάζεται ανάλογα με τη δραστηριότητα
 Εκπαίδευση
Η συντριπτική πλειοψηφία είναι ανώτερου μορφωτικού επιπέδου. Παρατηρείται όμως μια μετακίνηση του ενδιαφέροντος για
τον οικοτουρισμό από τα άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, σε ομάδες χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου,
καταδεικνύοντας μια μετακίνηση του ενδιαφέροντος και στις κλασικές τουριστικές αγορές
 Οικογενειακή κατάσταση
Δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφορές ανάμεσα στους κλασικούς τουρίστες και στους έμπειρους οικοτουρίστες
 Σύνθεση ταξιδιωτών
Η πλειοψηφία των έμπειρων οικοτουριστών σε ποσοστό 60% προτιμούν να ταξιδεύουν σε ζευγάρια, το 15% προτιμούν να
ταξιδεύουν με τις οικογένειές τους και το 13% προτιμούν μόνο τους.
 Διάρκεια ταξιδιού
Η πλειοψηφία των έμπειρων οικοτουριστών θεωρεί ότι η καλύτερη διάρκεια ταξιδιού είναι 8-14 μέρες
 Κώστος ταξιδιού
Το σύνολο των έμπειρων οικοτουριστών είναι διατεθειμένο να πληρώσει παραπάνω από ό,τι οι κλασικοί τουρίστες.
 Σημαντικά στοιχεία του ταξιδιού
Οι προτεραιότητές τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους είναι: 1) η άγρια ​​φυσική ομορφιά του τοπίου, 2) η παρακολούθηση
της άγριας πανίδας και χλωρίδας, 3) οι περίπατοι και η ορειβασία
 Κίνητρα για το επόμενο ταξίδι
Ανάμεσα στα κυριότερα είναι: 1) να απολαύσουν και να έρθουν σε επαφή με τη φύση και 2) νέες εμπειρίες – νέα μέρη.
Τμηματοποίηση αγοράς
Τμηματοποίηση της αγοράς καλείται ο διαχωρισμός της συνολικής οικοτουριστικής αγοράς σε ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά.
Οι ομάδες αυτές ομαδοποιούνται σε στοχευμένες αγορές πρώτης και δεύτερης προτεραιότητας, ώστε να επικεντρωθεί η
προσπάθεια και οι πόροι που διατίθενται για το οικοτουριστικό μάρκετινγκ κατά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Σε αντιστοιχία με τους τρεις στρατηγικούς στόχους του οικοτουριστικού μάρκετινγκ, ορίζονται οι αγορές πρώτης
προτεραιότητες ως εξής:
1. Έλληνες παραθεριστές από κοντινές και μακρινές περιοχές
Προσέγγιση αγοράς: Πρόκειται για την πιο προσιτή και αναξιοποίητη αγορά, η οποία μπορεί να προσεγγιστεί πρωτίστως
με ενέργειες δημοσιότητας και δευτερευόντως με διαδικτυακή προβολή.
2. Λάτρεις του οικοτουρισμού από όλον τον κόσμο (π.χ. παρατηρητές πουλιών)
Προσέγγιση αγοράς: Κυρίως με διαδικτυακή προβολή, ανάδειξη όλων των διαθέσιμων φυσικών πόρων της περιοχής και
καθιέρωση πολιτικών θεσμών.
Από τις παραπάνω αγορές προσδοκάται άμεσα ένας σημαντικός αριθμός επιπλέον επισκεπτών, εφόσον βεβαίως γίνει το
κατάλληλο μάρκετινγκ με τα περιορισμένα διαθέσιμα κονδύλια.
Μικρότερα αλλά όχι αμελητέα θα πρέπει να αναμένονται από τις αγορές δεύτερης προτεραιότητας, στις
επίσης προτείνεται να γίνει προβολή με ενέργειες χαμηλού κόστους:
1. Άλλες κατηγορίες τουριστών και ιδίως όσοι ταξιδεύουν ομαδικά (όμιλοι, σύλλογοι, σωματεία, ΚΑΠΗ, σχολεία κ.ο.κ.)
Προσέγγιση αγοράς: Με προωθητικές ενέργειες και διαδικτυακή προβολή.
2. Ομογενείς
Προσέγγιση αγοράς: Κυρίως με διαδικτυακή προβολή.
3. Εκδρομείς από κοντινά αστικά κέντρα
Προσέγγιση αγοράς: Κυρίως με διαδικτυακή προβολή και προωθητικές ενέργειες σε tour operators, τουριστικά γραφεία και ξενοδοχεία.
4. Ανεξάρτητοι Ευρωπαίοι παραθεριστές
Προσέγγιση αγοράς: Με διαδικτυακή προβολή και ενέργειες δημοσιότητας.
5. Πελατεία των tour operators
Προσέγγιση αγοράς: Η αγορά του οργανωμένου τουρισμού που διακινείται από τους tour operators αριθμεί εκατοντάδες
ανάπτυξη στην Ευρώπη. Είναι αδύνατο για έναν μικρό τουριστικό προορισμό όπως η περιοχή της
Δημοτικής Ενότητας Αροανίας να προβληθεί απευθείας σε αυτό το καταναλωτικό κοινό, γι’ αυτό στις ενέργειες
μάρκετινγκ θα συμπεριληφθούν προωθητικές ενέργειες και δημόσιες σχέσεις με τους tour operators.
-Στρατηγική Στοχοποιημένης Αγοράς (Target Market Segment Strategy)
– Χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία απευθύνεται η επιχείρηση.
Για την παγίωση της επιθυμητής εικόνας στη συνείδηση ​​οικοτουριστών και την ενίσχυση της φήμης της περιοχής
παρέμβασης ως οικοτουριστικός προορισμός για το κατάλληλο “positioning (τοποθέτηση ξεκάθαρης εικόνας του προορισμού στο μυαλό των επισκεπτών)” και η εισαγωγή ενός ισχυρού “destination brand” για την περιοχή, πρέπει δηλαδή να παρουσιάζονται με κωδικοποιημένο τρόπο:
 ποιες είναι οι ελκυστικές ταξιδιωτικές εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή στους δήμους της
 ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν έναν μοναδικό ταξιδιωτικό προορισμό και τη διαφοροποίηση από όλους
τους άλλους τουριστικούς προορισμούς.
Ουσιαστικά έχει να κάνει με το πώς θέλουμε να αντιληφθεί η αγορά –στόχος την περιοχή.
Η πολιτική Positioning και Branding θεωρείται μια επιτυχής επικοινωνιακή προσπάθεια μόνο εάν τα διαδιδόμενα μηνύματα
καλύπτουν τους παράγοντες AIDA δηλαδή:
Attention (Αποσπά την Προσοχή του δέκτη) – Interest (Μετατρέπει την προσοχή σε Ενδιαφέρον) – Desire (Μετατρέπει το
ενδιαφέρον σε Επιθυμία) – Action (Μετατρέπει την επιθυμία σε Δράση – Ενέργεια).
Γιατί όσο σωστά σχεδιασμένο κι αν είναι το μάρκετινγκ και όσο κατάλληλα κι αν είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιεί, αν δεν
αυξηθεί η επισκεψιμότητα συνειδητοποιημένων οικοτουριστών στην περιοχή, η όλη προσπάθεια χρειάζεται επανασχεδιασμό
αφού κρίνεται αναποτελεσματική.
Πριν λοιπόν γίνει αναφορά στις τεχνικές προώθησης θα πρέπει να διαμορφωθεί το μήνυμα που θα επικοινωνήσει στο κοινό, το
Το οποίο για να είναι αποτελεσματικό θα πρέπει να ενσωματωθεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 Σαφήνεια – ξεκάθαρο χωρίς να αφήνει περιθώρια παρερμηνείας,
 Λιτότητα – να μην προκαλεί σύγχυση λόγω υπερβολών (κείμενο, χρώματα, μουσική),
 Ενδιαφέρον – να προσελκύει την προσοχή,
 Πληροφόρηση – να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες χωρίς να κουράζει.
Παράλληλα το περιεχόμενο του μηνύματος θα πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με τους στρατηγικούς στόχους. Έτσι, θα
πρέπει να ενημερώσει το κοινό για τον τουριστικό χαρακτήρα και τα διαθέσιμα της περιοχής παρέμβασης χωρίς να «φορτώνει» τον δέκτη με άσκοπες πληροφορίες.
Ένα άτομο θα αυξήσει τη φήμη και την αναγνώριση της περιοχής, θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για
όσοι επιλέξουν ως τόπο διαμονής, θα αναδείξουν τα στοιχεία διαφοροποίησής της και θα μειώσουν τις από τυχόν κρίσεις και κινήσεις ανταγωνιστών. Εντέλει θα συμβάλει στην αύξηση των επισκεπτών και θα δημιουργήσει αυξημένη
οικονομική και εμπορική αξία επιτρέποντας αύξηση των τοπικών εισοδημάτων με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και προς όφελος ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας.
Συγκεκριμένα, προτείνεται η ανάπτυξη ενός κύριου προορισμού brand για τον οικοτουρισμό στην ορεινή περιοχή των
Καλαβρύτων που θα καλύψει τις ανάγκες προβολής του στην αγορά των Ελλήνων και ξένων τουριστών, καθώς και ενός υπο-
brand ειδικά για την αγορά των ταξιδιών οικοτουρισμού. Είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές ανάμεσα στις δύο αυτές αγορές που
δεν ήταν αποτελεσματική η ενιαία επικοινωνιακή τους προσέγγιση.
Ο κύριος προορισμός θα πρέπει να συμπυκνώνει μέσα από μηνύματα και συμβολισμούς τα εξής προτερήματα της περιοχή:
 Την περιοχή κατοικούν αυθεντικοί βουνίσιοι άνθρωποι που ελάχιστα έχουν επηρεαστεί από τη μαζική τουριστική ανάπτυξη. Ζουν μια απλή ζωή σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα έθιμα και τιμούν μέχρι σήμερα τις ιδιαίτερες τοπικές παραδόσεις.
 Οι διακοπές δεν πρέπει να στοιχίζουν ακριβή. Με σεβασμό στον οικογενειακό προϋπολογισμό της μέσης οικογένειας, οι
Οι επιχειρήσεις της περιοχής προσφέρουν προσιτές διακοπές σε ένα αυθεντικό ορεινό σκηνικό.
 Η διασυνοριακή περιοχή τα έχει όλα: εντυπωσιακά ορεινά τοποθεσία, στα οποία δεσπόζουσα θέση κατέχουν τρία ποτάμια.
και κυρίως ο Ερύμανθος, σπάνια χλωρίδα και πανίδα, πολλά ιστορικά μνημεία διαφόρων εποχών και επισκέψιμα.
θέα, πολλές επιλογές για δραστηριότητες και εξερευνήσεις, νόστιμη κουζίνα με αυθεντικά τοπικά προϊόντα και
πολιτιστικά δρώμενα.
 Σε αντίθεση με άλλους ορεινούς προορισμούς, η περιοχή απέφυγε την υπέρμετρη και μονόπλευρη τουριστική ανάπτυξη,
αποτελώντας έτσι μια εναλλακτική πρόταση συγκριτικά με τα πολυσύχναστα τουριστικά κέντρα.
Αντίστοιχα, η ανάπτυξη του sub-brand ειδικά για την αγορά των ταξιδιών οικοτουρισμού θα πρέπει να συνοψιστεί γύρω από
τα εξής χαρακτηριστικά:
 Η περιοχή παρέμβασης αποτελεί ιδανικό τόπο για όσους επιζητούν δραστήριες διακοπές: παράδεισος των
οικοτουριστών, περιοχή με μακραίωνη παράδοση και μοναδικά θρησκευτικά μνημεία, ξεχωριστή επιλογή για τουςλάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων, τόποι που διατρέχουν περιπατητικές διαδρομές ιδιαίτερου οικολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
 Χάρη στις τιμές της και την ανάπτυξη οικοτουριστικών υποδομών, η περιοχή επιτρέπει στους επισκέπτες της να χαρούν απεριόριστα το χόμπι τους (π.χ. παρατήρηση πουλιών).
Θα πρέπει να ανατεθεί σε δημιουργική (π.χ. σε ειδική εταιρεία επικοινωνίας) να αναπτυχθεί η μάρκα προορισμού και το sub-brand, συμπυκνώνοντας σε αυτά τις ανωτέρω αξίες που αντιπροσωπεύουν την πεμπτουσία αυτού του οικοτουριστικού προορισμού.
Συγκεκριμένα, η δημιουργική ομάδα που θα χρησιμοποιήσει το έργο του branding, θα πρέπει να ετοιμάσει τις εφαρμογές για κάθε ένα από τα δύο brands:
1. Λογότυπο
2. Σλόγκαν
3. Φράσεις- κλειδί και ενδεικτικά κείμενα για τα φυσικά, παραγωγικά και πολιτιστικά διαθέσιμα της περιοχής
4. Ανάπτυξη συναρπαστικών ιστοριών και αφηγήσεων με θεματολογία από την ιστορία, τη γεωμυθολογία, τον τοπικό
πολιτισμό και τις παραδόσεις, την αγροτική παραγωγή και κυρίως τους ανθρώπους – κατοίκους και πολίτες – της περιοχής με τρόπο ελκυστικό για τις αγορές-στόχους (τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα).
5. Παραγωγή μιας νέας σειράς φωτογραφιών. Αυτές οι φωτογραφίες που πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικές, να απαθανατίζουν δηλαδή γυναίκες που αποκομίζουν όμορφες και ενδιαφέρουσες εμπειρίες στο ιδιαίτερο σκηνικό της περιοχής. Οι κοινές φωτογραφίες τοπίου που πρέπει να αποφεύγονται ως βασικά μοτίβα προβολής. αυτά οι νέες
ανθρωποκεντρικές εικόνες που θα δημιουργήσετε μαζί με συμπληρωματικό οπτικοακουστικό υλικό και σε συνδυασμό με αντίστοιχα κείμενα και αφηγήσεις για την προβολή του οικοτουριστικού προϊόντος της περιοχής παρέμβασης.
-Ανάλυση τουριστικού κλάδου (Ανάλυση τουριστικής βιομηχανίας)
– Χαρακτηριστικά και περιγραφή του ομίλου των ανταγωνιστών της επιχείρησης.
Ο διεθνής ανταγωνισμός στον τομέα του τουρισμού και ειδικότερα στο κομμάτι των ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού,
όπως ο οικοτουρισμός, είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Για μια μηχανή στρατηγικής μάρκετινγκ είναι η γνώση του
ανταγωνισμού, δηλαδή ποιοι είναι οι ανταγωνιστές, τι προσφέρουν, τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, ώστε το οικοτουριστικό προϊόν της περιοχής παρέμβασης να σχεδιαστεί πάνω στο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει έναντι αυτών.
Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων έχει καθιερωθεί ως χειμερινός τουριστικός προορισμός. Η περιοχή του Δήμου
Καλαβρύτων διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα που την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική για την προσέλκυση επισκεπτών
και την τουριστική ανάπτυξη: εξαιρετικά πλούσιο φυσικό περιβάλλον, τοποθεσίες και μνημεία ιστορικού και θρησκευτικού
ενδιαφέροντος, πλήθος ιστορικών συμβολισμών και σημασιών, σημαντική πολιτιστική παράδοση, εγγύτητα με μεγάλα αστικά
κέντρα και άλλες περιοχές τουριστικής ανάπτυξης. Επιπλέον, ο Δήμος Καλαβρύτων αποτελεί έναν προορισμό ο οποίος έχει
καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον ελκυστικούς, τουλάχιστον σε εθνική κλίμακα και ιδιαίτερα στα κέντρα της Αθήνας
και της Πάτρας. Εάν τα πλεονεκτήματα αυτά αναδεικνύονται, αξιοποιούνται και προστατευθούν, η περιοχή δύναται να αποτελέσει
τουριστικό προορισμό υπερεθνικής εμβέλειας.
Η περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων αναπτύχθηκε τουριστικά τις τελευταίες δεκαετίες, χωρίς η ανάπτυξη αυτή να αποτελεί
μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού. Ως αποτέλεσμα, η χωρική κατανομή των τουριστικών δραστηριοτήτων είναι αφενός άνιση
και αφετέρου ελλιπής συνδέσεων. Η λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων αποτελεί τον κύριο πόλο προσέλκυσης επισκεπτών στην περιοχή, γεγονός που την καθιστά πρωτίστως χειμερινό τουριστικό προορισμό. Η τουριστική βιομηχανία που έχει αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή του χιονοδρομικού και του οικισμού των Καλαβρύτων είναι
σχεδόν αποκλειστικά προσανατολισμένη στον χειμερινό τουρισμό, ο οποίος στη βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται ως “βαρύς”
τουρισμός, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση του χαρακτήρα της περιοχής και περιβαλλοντικής υποβολής.
Σε σχέση οπότε με την υφιστάμενη κατάσταση, η προσέλκυση επισκεπτών με σημείο αναφοράς στο χιονοδρομικό κέντρο
Καλαβρύτων και την τουριστική βιομηχανία του οικισμού των Καλαβρύτων κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί και να ενισχυθεί
υπό τον όρο να λειτουργήσει συμπληρωματικά με ήπιες τουρισμού και να μην προκαλέσει μορφές σε αλλοίωση του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής.
-Ανάλυση Ανταγωνισμού και Αγορών (Competition and Buying Patterns)
Η μελέτη ανταγωνισμού παρουσιάζει περιληπτικούς μερικούς από τους βασικούς ανταγωνιστές εντός της Ελλάδας, καθώς και
στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Είναι απαραίτητο να μελετηθεί ο ανταγωνισμός διεθνώς επειδή το ποσοστό των τουριστών, ειδικά από την βόρεια Ευρώπη, που είναι διατεθειμένοι να ταξιδέψουν σε προορισμούς μεγάλων αποστάσεων
αρκεί να ζήσουν οικοτουριστικές εμπειρίες υψηλής ποιότητας.
Ανταγωνιστικοί προορισμοί εντός Ελλάδας
 Κρήτη. Ίσως ο πιο μεγάλος και ανεπτυγμένος προορισμός τουρισμού και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην
Ελλάδα. Διεθνώς γνωστός για τις μοναδικές φυσικές ομορφιές και την ιστορία του νησιού καθώς και για την
καθιερωμένη πλέον κρητική κουζίνα που σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των βιοκαλλιεργειών προσελκύει μεγάλο
αριθμός τουριστών που εκτιμούν την υγιεινή διατροφή.
 Ήπειρος. Η διαθέτει περιοχή σημαντικούς και τουριστικά αξιοποιήσιμους αγροτικούς και φυσικούς πόρους, μοναδικά
αξιοθέατα, πολιτιστικά και αρχαιολογικά μνημεία και βεβαίως τον ιδιαίτερο παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής, όπως
υποδειγματικά αναδεικνύεται στο Μέτσοβο.
 Πήλιο. Γρήγορα αναπτυσσόμενη περιοχή στην αγορά των εναλλακτικών μορφών τουρισμού- αγροτουρισμού,
γνωστή για την τοπική κουζίνα και τα όμορφα ορεινά τοπία που συνδυάζονται με μαγευτικές παραλίες.
 Πρέσπες. Η περιοχή των Πρεσπών βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία και τη μοιράζονται τρεις χώρες – η Ελλάδα, η
Αλβανία και η ΠΓΔΜ. Όταν λέμε Πρέσπα εννοούμε τις δύο λίμνες, Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, καθώς και την ευρύτερη
λεκάνη αυτών που εκτείνεται έως τις κορυφές των βουνών που τις περικλείουν. Πολλοί είναι οι λόγοι που δίνουν στην
Πρέσπα ιδιαίτερη αξία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και το υποβλητικό τοπίο, τα πουλιά, οι
παραδοσιακοί οικισμοί και τα αξιόλογα βυζαντινά μνημεία. Το πιο σημαντικό όμως χαρακτηριστικό είναι ότι
συγκεντρώνει πάρα πολλές μορφές ζωής σε τόσο μικρή έκταση. Μάλιστα πολλά από τα σπάνια είδη που φιλοξενεί είναι
ενδημικά, δηλαδή παρουσιάζονται μόνο στην Πρέσπα και πουθενά αλλού στον κόσμο.
 Πελοπόννησος. Μια περιοχή που μετά την ανάπτυξη του τουρισμού σημειώθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες,
κυρίως στα παράλια, τα τελευταία χρόνια σημειώνεται ανάπτυξη στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού κυρίως στην
ορεινή ενδοχώρα. Η Πελοπόννησος συνδυάζει σε μεγάλο βαθμό την ιστορία με τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα και τις
υποδομές.
 Λέσβος. Ένα νησί με ξεχωριστά φυσικά τοπία και υψηλής ποιότητας γαστρονομία, με τοπική παραγωγή ελαιόλαδου και
ούζου υψηλής ποιότητας, αν και η πρόσβασή της από την Αθήνα και το εξωτερικό δεν είναι τόσο εύκολο. Σημειώνεται
επίσης ότι στον τομέα του βιοτουρισμού ξεκίνησε το 1983 η πρώτη στην Ελλάδα οργανωμένη μορφή Αγροτουρισμού με
τη νομική μορφή των «Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών».
Ανταγωνιστικοί προορισμοί στην Ευρώπη
Στην Ευρώπη ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγαλύτερος αφού η προσφορά προορισμών είναι σαφώς ευρύτερη και με πολλές
διαφορετικές μορφές, όπως μεγάλα αγροκτήματα, οικο-χωριά, κάστρα κ.λπ.
 Κύπρος. Είναι αξιοσημείωτη η ανάπτυξη της Κύπρου στο κομμάτι των μορφών βιοτουρισμού- αγροτουρισμού κυρίως
λόγω των συστηματικών δράσεων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και του δυναμισμού των επιχειρήσεων. Για
παράδειγμα η μετατροπή παλαιών κτιρίων σε χώρους καταλυμάτων, το σωστό μάρκετινγκ και η καλή συνεργασία με
τους ξένους tour operators, θεωρείται μια καλή πρακτική.
 Βουλγαρία. Σημαντική ανάπτυξη παρουσιάζει στον τουρισμό υπαίθρου, ειδικά στα μικρά ξενοδοχεία και τους ξενώνες
που διαθέτει, έχοντας το χαμηλό κόστος ως το αδιαμφισβήτητο συγκριτικό της πλεονέκτημα. Επίσης, έχει αναπτύξει
δίκτυο επιχειρηματικής συνεργασίας (clusters) που ενισχύει τη συνεργασία των τοπικών επιχειρήσεων.
 Πορτογαλία. Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην μετατροπή μεγάλων αγροκτημάτων σε επισκέψεις αγροκτημάτων
ξενώνες. Χρησιμοποιούν επίσης την υγιεινή διατροφή με φρέσκα ψάρια, χαρακτηριστικό της τοπικής κουζίνας, ως μέσο
για την προσέλκυση τουριστών.
 Ισπανία. Αν και δημοφιλής προορισμός μαζικού τουρισμού για καλοκαιρινές διακοπές τύπου “ήλιος – παραλία”, έχει
επεκτείνει την τουριστική περίοδο του φθινόπωρου και την άνοιξη με τις «περιηγητικές διακοπές» στο εσωτερικό της
χώρας.
 Αυστρία και Ελβετία. Οι δύο χώρες των Άλπεων ελκύουν βιοτουρίστες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
προωθώντας τις «διακοπές στη φύση» το φθινόπωρο, περιήγηση το καλοκαίρι και χειμερινά σπορ τον χειμώνα. Οι
οι τιμές είναι υψηλές αλλά το ίδιο και η ποιότητα των υπηρεσιών και επιπλέον υπάρχει πολύ καλή προσφορά σε
κάθε σημείο, με ένα καλά οργανωμένο δίκτυο μεταφορών.
 Γαλλία. Ο δημόσιος τομέας έχει αναλάβει πρωταγωνιστική δράση για την ανάπτυξη του τουρισμού υπαίθρου, ειδικά με
την επαναλειτουργία παλιών αγροκτημάτων σε επισκέψιμα αγροκτήματα και καταλύματα (Gites de France). Επίσης,
έχει αναπτυχθεί κεντρικό σύστημα κρατήσεων (Loisirs Accueil) που διευκολύνει τους τουρίστες στις κρατήσεις τους ενώ
έχει ενισχυθεί η διάδοση της τοπικής κουζίνας με την ένταξη της στους ξενώνες αγροτουρισμού.
 Σκανδιναβικές χώρες. Ειδικά η Ισλανδία και η Φινλανδία, προσφέρουν πολύ καλά πακέτα τουρισμού περιπέτειας και
οικοτουρισμός σε πολύ χαμηλές τιμές. Σε αυτά υπάρχουν και πολύ ιδιαίτερες δραστηριότητες όπως η παρατήρηση
φαλαινών, τα λασπόλουτρα, τα καταλύματα από πάγο, snowmobile tours κά.
 Επιπλέον, πολλοί προορισμοί χαμηλού κόστους όπως η Κροατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η
Η Σλοβενία ​​για παράδειγμα, πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως του οικοτουρισμού.
Εκτός από τις χαμηλές τιμές έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι ανέγγιχτες από τον τουρισμό και έχουν καλά εκπαιδευμένο
ανθρώπινο δυναμικό. Στο άμεσο μέλλον οι χώρες αυτές θα είναι σημαντικοί ανταγωνιστές των υπολοίπων
οικοτουριστικών προορισμών.