-Κατάτμηση αγοράς (Market Segmentation)
Οι πληθυσμοί της περιοχής των ορεινών χωριών των Καλαβρύτων ανήκουν
στην ομάδα/τύπο οικοτουριστών που επιζητούν τη φυγή «υπό όρους» από
την καθημερινότητα.
Οι οικοτουρίστες επιζητούν να υποδυθούν έναν κοινωνικό ρόλο όμοιο με
τους ντόπιους, ως μέσο απόδρασης από τον σύγχρονο τρόπο ζωής σε πιο
απλούς ρυθμούς συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του τόπου που τους
φιλοξενεί, βιώνοντας έτσι την αυθεντικότητα ενός διαφορετικού τρόπου
ζωή που τους ικανοποιεί τη βαθύτερη ανάγκη για πραγματική και
γνήσια ζωή.
Προτιμούν τα φυσικά, υγιεινά και αυθεντικά αγροτουριστικά προϊόντα, ενώ
αποφεύγουν το μαζικό, βιομηχανοποιημένο τουρισμό, το τουριστικό
μπούγιο και το συνωστισμό στα τουριστικά θέρετρα.
Πολύ σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε ποιο είναι το
κοινωνικό, ηλικιακό, οικονομικό και μορφωτικό προφίλ τους.

 Ηλικία
Μέσος όρος 35-45 ετών, παρόλο που οι ηλικίες διαφοροποιούνται ανάλογα
με τις δραστηριότητες και το κόστος του ταξιδιού.
 Φύλλο
Περίπου 50% γυναίκες – 50% άντρες, έντονη διαφοροποίηση
παρουσιάζεται ανάλογα με τη δραστηριότητα.
 Εκπαίδευση
Η συντριπτική πλειοψηφία είναι ανώτερου μορφωτικού επιπέδου.
Παρατηρείται όμως μια μετακίνηση του ενδιαφέροντος για τον τουρισμό
κοινωνική εμπειρία από τα άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο σε
ομάδες χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου, καταδεικνύοντας μια
μετακίνηση του ενδιαφέροντος και στις κλασικές τουριστικές αγορές.
 Οικογενειακή κατάσταση
Δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφορές ανάμεσα στους κλασικούς τουρίστες
και στους εναλλακτικούς τουρίστες.
 Σύνθεση ταξιδιωτών
Η πλειοψηφία των εναλλακτικών τουριστών σε ποσοστό 60% προτιμούν να
ταξιδεύουν σε ζευγάρια, το 15% προτιμούν να ταξιδεύουν με τις
οικογενειές τους και το 13% προτιμούν μόνο τους.
 Διάρκεια ταξιδιού
Η πλειοψηφία των τουριστικών βιωματικών εμπειριών θεωρεί ότι η
καλύτερη διάρκεια ταξιδιού είναι 8-14 μέρες.
 Κώστος ταξιδιού
Το σύνολο των έμπειρων τουριστών ειδικού ενδιαφέροντος είναι
διατεθειμένο να πληρώσει παραπάνω από όσα οι κλασικοί τουρίστες.
 Σημαντικά στοιχεία του ταξιδιού
Οι προτεραιότητές τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους είναι: 1) η
φυσική ομορφιά του τοπίου, 2) η παρακολούθηση της άγριας πανίδας και
χλωρίδας, 3) οι περίπατοι και η ορειβασία και όλες οι δραστηριότητες
βιωματικής εμπειρίας.
 Κίνητρα για το επόμενο ταξίδι
Ανάμεσα στα κυριότερα είναι: 1) να απολαύσουν και να έρθουν σε επαφή
με τη φύση και 2) νέες εμπειρίες – νέα μέρη.
Οι γυναίκες των θρησκευτικών μνημείων έχουν διαφορετική ηλιακή
σύνθεση από εκείνη των άλλων μορφών του γενικού ή του εναλλακτικού
τουρισμού, ενώ υπερτερούν στα ποσοστά οι σχετικά μεγάλες ηλικίες.
Η πλειονότητα των επισκεπτών στα θρησκευτικά μνημεία της χώρας
προέρχεται από το εσωτερικό, ενώ τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι
χώρες από τις χώρες του εξωτερικού, κυρίως από τις ορθόδοξες χώρες
της Ανατολικής Ευρώπης.
Η κατανομή των επισκεπτών στη διάρκεια του έτους δεν είναι ομαλή, αλλά
Τη θερινή περίοδο και τις ημέρες των θρησκευτικών εορτών. Η
κατανομή μερικών από τις θρησκευτικές δραστηριότητες, όπως εορτές,
πανηγύρεις κ.λπ., σε όλη τη διάρκεια του έτους αποτελεί πλεονέκτημα,
δεδομένου ότι ευνοεί την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού όλο το
έτος και όχι μόνο τη θερινή ή τουριστική περίοδο. Οι θρησκευτικές εορτές
και πανηγύρεις υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ τα
προσκυνήματα που δε σχετίζονται με συγκεκριμένες εορτές, είναι επίσης
διαθέσιμα για επίσκεψη σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ως εκ τούτου η
πολιτιστική θρησκευτική έκφραση μπορεί να ασκηθεί σε όλες τις
εποχές, εντός και εκτός, τουριστικής περιόδου.

Τμηματοποίηση αγοράς

Τμηματοποίηση της αγοράς καλείται ο διαχωρισμός της συνολικής αγοράς
θεματικού τουρισμού σε ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά. Οι ομάδες αυτές
υποδιαγράφονται σε στοχευμένες αγορές πρώτης και δεύτερης
προτεραιότητας, ώστε να επικεντρωθεί η προσπάθεια και οι πόροι που
διατίθενται για το οικοτουριστικό μάρκετινγκ κατά τον πιο αποτελεσματικό
τρόπο.
Σε αντιστοιχία με τους τρεις στρατηγικούς στόχους του εναλλακτικού
τουριστικού μάρκετινγκ, ορίζονται οι αγορές πρώτης προτεραιότητας ως
εξής:
1. Έλληνες παραθεριστές από κοντινές και μακρινές περιοχές
Προσέγγιση αγοράς: Πρόκειται για την πιο προσιτή και αναξιοποίητη
αγορά, η οποία μπορεί να προσεγγιστεί πρωτίστως με ενέργειες
δημοσιότητας και δευτερευόντως με διαδικτυακή προβολή.
2. Λάτρεις του θεματικού τουρισμού από όλον τον κόσμο με
έντονο το θρησκευτικό συναίσθημα
Προσέγγιση αγοράς: Κυρίως με διαδικτυακή προβολή, ανάδειξη
όλων των διαθέσιμων φυσικών πόρων της περιοχής και καθιέρωση
θρησκευτικών και πολιτιστικών θεσμών.
Από τις παραπάνω αγορές προσδοκάται άμεσα ένας σημαντικός αριθμός
επιπλέον επισκεπτών, εφόσον βεβαίως γίνει το κατάλληλο μάρκετινγκ με
τα περιορισμένα διαθέσιμα κονδύλια.
Μικρότερα αλλά όχι αμελητέα θα πρέπει να αναμένονται από τις
Αγορές δεύτερης προτεραιότητας, στις επίσης
προτείνεται να γίνει προβολή με ενέργειες χαμηλού κόστους:
1. Άλλες κατηγορίες τουριστών και ιδίως όσοι ταξιδεύουν ομαδικά
(όμιλοι, σύλλογοι, σωματεία, ΚΑΠΗ, σχολεία κ.ο.κ.)
Προσέγγιση αγοράς: Με προωθητικές ενέργειες και διαδικτυακή
προβολή.
2. Ομογενείς
Προσέγγιση αγοράς: Κυρίως με διαδικτυακή προβολή.
3. Εκδρομείς από κοντινά αστικά κέντρα
Προσέγγιση αγοράς: Κυρίως με διαδικτυακή προβολή και
προωθητικές ενέργειες σε tour operators, τουριστικά γραφεία και
ξενοδοχεία.
4. Ανεξάρτητοι Ευρωπαίοι παραθεριστές
Προσέγγιση αγοράς: Με διαδικτυακή προβολή και ενέργειες
δημοσιότητας.
5. Πελατεία των tour operators
Προσέγγιση αγοράς: Η αγορά του οργανωμένου τουρισμού που
διακινείται από τους tour operators αριθμεί εκατοντάδες
ανάπτυξη στην Ευρώπη. Είναι αδύνατο για ένα
μικρό τουριστικό προορισμό όπως η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας
Αροανίας να προβληθεί απευθείας σε αυτό το καταναλωτικό κοινό,
γι’ αυτό στις ενέργειες μάρκετινγκ θα λάβουν τις συμπεριφορές
ενέργειες και δημόσιες σχέσεις με τους tour operators.
-Στρατηγική Στοχοποιημένη Αγοράς (Target Market Segment
Στρατηγική)
– Χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία απευθύνεται η επιχείρηση.
Για την παγίωση της επιθυμητής εικόνας στη συνείδηση ​​των τουριστών
θρησκευτικού ενδιαφέροντος και την ενίσχυση της φήμης της περιοχής
παρέμβασης ως τουριστικός προορισμός κοινωνικής εμπειρίας το
κατάλληλο “positioning (τοποθέτηση ξεκάθαρης εικόνας του προορισμού
στο μυαλό των επισκεπτών)” και η εισαγωγή ενός ισχυρού “destination
brand” για την περιοχή, πρέπει δηλαδή να παρουσιαστούν με
κωδικοποιημένος τρόπος:
 ποιες είναι οι ελκυστικές ταξιδιωτικές εμπειρίες που προσφέρει η
στην περιοχή της πόλης της και
 ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που την καθιστούν ένα μοναδικό
ταξιδιωτικό προορισμό και τη διαφοροποίηση από όλους τους άλλους
τουριστικούς προορισμούς.
Ουσιαστικά έχει να κάνει με το πώς θέλουμε να αντιληφθεί η αγορά
–στόχος την περιοχή.
Η πολιτική Positioning και Branding θεωρείται μια επιτυχής επικοινωνιακή
προσπάθεια μόνο εάν τα διαδιδόμενα μηνύματα τους καλύπτουν
παράγοντες AIDA δηλαδή:
Attention (Αποσπά την Προσοχή του δέκτη) – Interest (Μετατρέπει την
προσοχή σε Ενδιαφέρον – Desire (Μετατρέπει το ενδιαφέρον σε Επιθυμία)
– Δράση (Μετατρέπει την επιθυμία σε Δράση – Ενέργεια).
Γιατί όσο σωστά σχεδιασμένο κι αν είναι το μάρκετινγκ και όσο κατάλληλα
κι αν είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, αν δεν αυξηθεί η επισκεψιμότητα
συνειδητοποιημένων τουριστών ειδικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, η
όλη προσπάθεια χρειάζεται επανασχεδιασμό, αφού κρίνεται
αναποτελεσματική.
Πριν λοιπόν γίνει αναφορά στις τεχνικές προώθησης θα πρέπει να
διαμορφωθεί το μήνυμα που θα επικοινωνήσει στο κοινό, το οποίο για να
είναι αποτελεσματικό θα πρέπει να ενσωματώσει τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
 Σαφήνεια – ξεκάθαρο χωρίς να αφήνει περιθώρια παρερμηνείας,
 Λιτότητα – να μην προκαλεί σύγχυση λόγω υπερβολών (κείμενο,
χρώματα, μουσική),
 Ενδιαφέρον – να προσελκύει την προσοχή,
 Πληροφόρηση – να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες χωρίς να
κουράζει.
Παράλληλα το περιεχόμενο του μηνύματος θα πρέπει να βρίσκεται σε
συμφωνία με τους στρατηγικούς στόχους. Έτσι, θα πρέπει να ενημερώσει
το κοινό για τον τουριστικό χαρακτήρα και τα φυσικά, παραγωγικά και
πολιτιστικά-θρησκευτικά διαθέσιμα της περιοχής παρέμβασης, χωρίς να
«φορτώνει» τον δέκτη με άσκοπες πληροφορίες.
Ένα εργαλείο θα αυξήσει τη φήμη και την αναγνώρισή της
περιοχής, θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για όσους την επιλέξουν ως
τόπος, θα αναδείξει τα στοιχεία της διαφοροποίησής της και θα
μειώσει τις από τυχόν κρίσεις και κινήσεις ανταγωνιστών.
Εντέλει θα συμβάλει στην αύξηση των επισκεπτών και θα δημιουργήσει
αυξημένη οικονομική και εμπορική αξία, επιτρέποντας την αύξηση των τοπικών
εισοδημάτων με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για το φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον και προς όφελος ολόκληρης της τοπικής
κοινωνίας.
Συγκεκριμένα, προτείνεται η ανάπτυξη ενός κύριου προορισμού brand για
τον εναλλακτικό τουρισμό στην ορεινή περιοχή των Καλαβρύτων που θα
καλύψει τις εικόνες του στην αγορά των Ελλήνων και ξένων
τουριστών, καθώς και ενός sub-brand ειδικά για την αγορά των ταξιδιών
θρησκευτικού τουρισμού. Είναι τόσο μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις δύο
αυτές οι αγορές που δεν ήταν αποτελεσματική η ενιαία επικοινωνιακή τους
προσέγγιση.
Η κύρια μάρκα προορισμού θα πρέπει να συμπυκνώνει μέσα από μηνύματα
και συμβολισμοί τα εξής προτερήματα της περιοχής:
 Την περιοχή κατοικούν αυθεντικοί βουνίσιοι άνθρωποι που ελάχιστα
έχουν επηρεαστεί από τη μαζική τουριστική ανάπτυξη. Ζουν μια ζωή
απλή σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα έθιμα και τιμούν μέχρι σήμερα
τις ιδιαίτερες τοπικές παραδόσεις και θρησκευτικά έθιμα.
 Οι διακοπές δεν πρέπει να στοιχίζουν ακριβή. Με σεβασμό στον
οικογενειακό προϋπολογισμό της μέσης οικογένειας, οι επιχειρήσεις
της περιοχής προσφέρουν προσιτές διακοπές σε ένα αυθεντικό
ορεινό σκηνικό.
 Η διασυνοριακή περιοχή τα έχει όλα: εντυπωσιακά ορεινά τοποθεσία, στα
που δεσπόζουσα θέση κατέχουν τα τρία ποτάμια και κυρίως ο
Ερύμανθος, σπάνια χλωρίδα και πανίδα, πολλά ιστορικά μνημεία
Εποχών και επισκέψεων διαφόρων αξιοθέατα, πολλές επιλογές για
δραστηριότητες και εξερευνήσεις, νόστιμη κουζίνα με αυθεντικά
τοπικά προϊόντα και πολιτιστικά δρώμενα.
 Σε αντίθεση με άλλους ορεινούς προορισμούς, η περιοχή απέφυγε
την υπέρμετρη και μονόπλευρη τουριστική ανάπτυξη, αποτελώντας
έτσι μια εναλλακτική πρόταση συγκριτικά με τα
πολυσύχναστα τουριστικά κέντρα.
Αντίστοιχα, η ανάπτυξη του sub-brand ειδικά για την αγορά των ταξιδιών
Οικοτουρισμός θα πρέπει να συνοψιστεί γύρω από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Η περιοχή παρέμβασης αποτελεί ιδανικό τόπο για όσους επιζητούν
δραστήριες διακοπές: παράδεισος των οικοτουριστών, με
μακραίωνη παράδοση και μοναδικά θρησκευτικά μνημεία, ξεχωριστή
επιλογή για τους λάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων, τόπος που
τους διατρέχουν περιπατητικές διαδρομές ιδιαίτερου οικολογικού και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
 Χάρη στις προσιτές της τιμές και την ανάπτυξη οικοτουριστικών
υποδομών, η περιοχή επιτρέπει στους επισκέπτες της να χαρούν
απεριόριστα το χόμπι τους (π.χ. παρατήρηση πουλιών).
Θα πρέπει να ανατεθεί σε δημιουργική ομάδα (π.χ. σε ειδική εταιρεία
επικοινωνίας) να αναπτύξει το brand προορισμό και το sub-brand,
συμπυκνώνοντας σε αυτές τις ανωτέρω αξίες που αντιπροσωπεύουν την
πεμπτουσία αυτού του οικοτουριστικού προορισμού.
Συγκεκριμένα, η δημιουργική ομάδα που θα χρησιμοποιήσει το έργο του
branding, καλείται να ετοιμάσει τις αιτήσεις για κάθε ένα από
σε δύο μάρκες:
1. Λογότυπο
2. Σλόγκαν
3. Φράσεις- κλειδί και ενδεικτικά κείμενα για τα φυσικά, παραγωγικά
και πολιτιστικά διαθέσιμα της περιοχής
4. Ανάπτυξη συναρπαστικών ιστοριών και αφηγήσεων με θεματολογία
από την ιστορία, τη γεωμυθολογία, τον τοπικό πολιτισμό και τις
παραδόσεις, την αγροτική παραγωγή και κυρίως τους ανθρώπους –
κατοίκους και πόλεις – της περιοχής με τρόπο ελκυστικό για τις
αγορές-στόχους (τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα).
5. Παραγωγή μιας νέας σειράς φωτογραφιών. Αυτές οι φωτογραφίες
θα πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικές, να απαθανατίζουν δηλαδή
Οι πόλεις που αποκομίζουν όμορφες και ενδιαφέρουσες εμπειρίες
στο ιδιαίτερο σκηνικό της περιοχής. Οι κοινές φωτογραφίες τοπίου
θα πρέπει να αποφεύγονται ως βασικά μοτίβα προβολής. αυτοί οι
νέες ανθρωποκεντρικές εικόνες που θα χρησιμοποιήσω μαζί μου
συμπληρωματικό οπτικοακουστικό υλικό και σε συνδυασμό με
αντίστοιχα κείμενα και αφηγήσεις για την προβολή του
οικοτουριστικού προϊόντος της περιοχής παρέμβασης.

-Ανάλυση τουριστικού κλάδου (Ανάλυση τουριστικής βιομηχανίας)

– Χαρακτηριστικά και περιγραφή του ομίλου των ανταγωνιστών της
επιχείρησης.
Ο διεθνής ανταγωνισμός στον τομέα του τουρισμού και ειδικότερα στο
κομμάτι των ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο
θρησκευτικός τουρισμός, είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Για μια μηχανή
στρατηγική μάρκετινγκ είναι απαραίτητη η γνώση του ανταγωνισμού,
δηλαδή ποιοι είναι οι ανταγωνιστές, τι προσφέρουν, τα δυνατά και αδύνατα
σημεία τους, ώστε το τουριστικό προϊόν της περιοχής παρέμβασης να
σχεδιαστεί πάνω στο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει έναντι αυτών.
Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων έχει καθιερωθεί ως χειμερινός
τουριστικός προορισμός. Η περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων διαθέτει
συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική για
την προσέλκυση επισκεπτών και την τουριστική της ανάπτυξη: πλούσιο
φυσικό περιβάλλον, εξαιρετικές τοποθεσίες και μνημεία ιστορικού και
θρησκευτικού ενδιαφέροντος, πλήθος ιστορικών συμβολισμών και
σημειώσεις, σημαντική πολιτιστική παράδοση, εγγύτητα με μεγάλα αστικά
κέντρα και άλλες περιοχές τουριστικής ανάπτυξης. Επιπλέον, ο Δήμος
Καλαβρύτων αποτελεί έναν προορισμό ο οποίος έχει καθιερωθεί ως ένας
από τους πλέον ελκυστικούς, τουλάχιστον σε εθνική κλίμακα και ιδιαίτερα
στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Πάτρας. Εάν τα πλεονεκτήματα αυτά
αναδεικνύονται, αξιοποιούνται και προστατευθούν, η περιοχή δύναται να
Αποτελεί τουριστικό προορισμό υπερεθνικής εμβέλειας.
Η περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων αναπτύχθηκε τουριστικά τις τελευταίες
δεκαετίες, χωρίς η ανάπτυξη αυτή να αποτελεί μέρος ενός συνολικού
σχεδιασμού. Ως αποτέλεσμα, η χωρική κατανομή των τουριστικών
δραστηριότητες είναι αφενός άνιση και αφετέρου ελλιπής συνδέσεων. Η
λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων αποτελεί τον κύριο
πόλο προσέλκυσης επισκεπτών στην περιοχή, γεγονός το οποίο την
καθιστά πρωτίστως χειμερινό τουριστικό προορισμό. Η τουριστική
βιομηχανία που έχει αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή του χιονοδρομικού
και του οικισμού των Καλαβρύτων είναι σχεδόν αποκλειστικά
προσανατολισμένη στον χειμερινό τουρισμό, ο οποίος στη βιβλιογραφία
χαρακτηρίζεται ως “βαρύς” τουρισμός, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε
αλλοίωση του χαρακτήρα της περιοχής και περιβαλλοντική υποβάθμιση.
Σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, η προσέλκυση επισκεπτών
με σημείο αναφοράς το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων και την
τουριστική βιομηχανία του οικισμού των Καλαβρύτων κρίνεται σκόπιμο να
διατηρηθεί και να ενισχυθεί υπό τον όρο να λειτουργήσει συμπληρωματικά
με ήπιες μορφές τουρισμού και να μην οδηγήσει σε αλλοίωση του φυσικού
και ανθρωπογενείς περιβάλλοντος της περιοχής.

-Ανάλυση Ανταγωνισμού και Αγορών (Competition and Buying
Μοτίβα)

Η μελέτη ανταγωνισμού παρουσιάζει περιληπτικούς μερικούς από αυτούς
βασικούς ανταγωνιστές εντός της Ελλάδας, καθώς και στην ευρύτερη
περιοχή της Ευρώπης. Είναι απαραίτητο να μελετηθεί ο ανταγωνισμός
διεθνώς επειδή το ποσοστό των τουριστών, ειδικά από την
βόρεια Ευρώπη, που είναι διατεθειμένοι να ταξιδέψουν σε προορισμούς
μεγάλων αποστάσεων αρκεί να ζήσουν τουριστικές εμπειρίες υψηλής
ποιότητας.
Ανταγωνιστικοί προορισμοί εντός Ελλάδας
 Κρήτη. Ίσως ο πιο μεγάλος και ανεπτυγμένος προορισμός τουρισμού
και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα. Διεθνώς
γνωστός για τις μοναδικές φυσικές ομορφιές και την ιστορία του
νησί καθώς και για την καθιερωμένη πλέον κρητική κουζίνα που
σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των βιοκαλλιεργειών προσελκύει
μεγάλος αριθμός τουριστών που εκτιμούν την υγιεινή διατροφή.
 Ήπειρος. Η διαθέτει περιοχή σημαντικούς και τουριστικά
αξιοποιήσιμους αγροτικούς και φυσικούς πόρους, μοναδικά
θέα, πολιτιστικά και αρχαιολογικά μνημεία και βεβαίως τον
ιδιαίτερο παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής, όπως υποδειγματικά
αναδεικνύεται στο Μέτσοβο.
 Πήλιο. Μια γρήγορη αναπτυσσόμενη περιοχή στην αγορά των
εναλλακτικών μορφών τουρισμού- αγροτουρισμού, γνωστή για την
τοπική της κουζίνα και τα όμορφα ορεινά τοπία που συνδυάζονται με
μαγευτικές παραλίες.
 Πρέσπες. Η περιοχή των Πρεσπών βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία
και τη μοιράζονται τρεις χώρες – η Ελλάδα, η Αλβανία και η ΠΓΔΜ.
Όταν λέμε Πρέσπα εννοούμε τις δύο λίμνες, Μικρή και Μεγάλη
Πρέσπα, καθώς και την ευρύτερη λεκάνη αυτών που εκτείνεται έως
τις κορυφές των μπουνών που τις περικλείουν. Πολλοί είναι οι λόγοι
που δίνουν στην Πρέσπα ιδιαίτερη αξία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το
πλούσιο φυσικό περιβάλλον και το υποβλητικό τοπίο, τα πουλιά, οι
παραδοσιακοί οικισμοί και τα αξιόλογα βυζαντινά μνημεία. Το πιο
σημαντικό όμως χαρακτηριστικό είναι ότι συγκεντρώνει πάρα
πολλές μορφές ζωής σε τόσο μικρή έκταση. Μάλιστα πολλά από τα
σπάνια είδη που φιλοξενεί είναι ενδημικά, δηλαδή παρουσιάζονται
μόνο στην Πρέσπα και πουθενά αλλού στον κόσμο.
 Πελοπόννησος. Μια περιοχή που μετά την ανάπτυξη του τουρισμού
που σημειώθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες, κυρίως στα παράλια,
τα τελευταία χρόνια σημειώνεται ανάπτυξη στις εναλλακτικές
μορφές τουρισμού κυρίως στην ορεινή ενδοχώρα. Η Πελοπόννησος
συνδυάζει σε μεγάλο βαθμό την ιστορία με τα ποιοτικά αγροτικά
προϊόντα και τις υποδομές.
 Λέσβος. Ένα νησί με ξεχωριστά φυσικά τοπία και υψηλής ποιότητας
γαστρονομία, με τοπική παραγωγή ελαιόλαδου και ούζου υψηλής
ποιότητας, αν και η πρόσβασή της από την Αθήνα και το εξωτερικό
δεν είναι τόσο εύκολο. Σημειώνεται επίσης ότι στον τομέα του
βιοτουρισμού ξεκίνησε το 1983 η πρώτη στην Ελλάδα οργανωμένη
μορφή Αγροτουρισμού με τη νομική μορφή των «Γυναικείων
Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών».
Ανταγωνιστικοί προορισμοί στην Ευρώπη
Στην Ευρώπη ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγαλύτερος αφού η προσφορά
προορισμών είναι σαφώς ευρύτερη και με πολλές διαφορετικές μορφές,
όπως μεγάλα αγροκτήματα, οικο-χωριά, κάστρα κ.λπ.
 Κύπρος. Είναι αξιοσημείωτη η ανάπτυξη της Κύπρου στο κομμάτι
των μορφών βιοτουρισμού- αγροτουρισμού κυρίως λόγω των
συστηματικών δράσεων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και
του δυναμισμού των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα η μετατροπή
παλαιών κτιρίων σε χώρους καταλυμάτων, το σωστό μάρκετινγκ και
η καλή συνεργασία με τους ξένους tour operators, θεωρείται μια
καλή πρακτική.
 Βουλγαρία. Σημαντική ανάπτυξη παρουσιάζει στον τουρισμό
υπαίθρου, ειδικά στα μικρά ξενοδοχεία και τους ξενώνες που
διαθέτει, έχοντας το χαμηλό κόστος ως το αδιαμφισβήτητο
συγκριτικό της πλεονέκτημα. Επίσης, έχει αναπτύξει δίκτυο
επιχειρηματικής συνεργασίας (clusters) που ενισχύει τη συνεργασία
των τοπικών επιχειρήσεων.
 Πορτογαλία. Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη μετατροπή μεγάλων
αγροκτημάτων σε επισκέψεις αγροκτήματα και ξενώνες.
Χρησιμοποιούν επίσης την υγιεινή διατροφή με φρέσκα ψάρια,
χαρακτηριστικό της τοπικής κουζίνας, ως μέσο για την προσέλκυση
τουριστών.
 Ισπανία. Αν και δημοφιλής προορισμός μαζικού τουρισμού για
καλοκαιρινές διακοπές τύπου “ήλιος – παραλία”, έχει επεκτείνει την
τουριστική περίοδος το φθινόπωρο και την άνοιξη με τις
«περιηγητικές διακοπές» στο εσωτερικό της χώρας.
 Αυστρία και Ελβετία. Οι δύο χώρες των Άλπεων ελκύουν
βιοτουρίστες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου προωθώντας τις
«διακοπές στη φύση» το φθινόπωρο, περιήγηση το καλοκαίρι και
χειμερινά σπορ τον χειμώνα. Οι τιμές είναι υψηλές αλλά το ίδιο και η
ποιότητα των υπηρεσιών και επιπλέον υπάρχει πολύ καλή
προσβασιμότητα σε οργανωμένο σημείο, με ένα καλά οργανωμένο
δίκτυο μεταφορών.
 Γαλλία. Ο δημόσιος τομέας έχει αναλάβει πρωταγωνιστική δράση για
την ανάπτυξη του τουρισμού υπαίθρου, ειδικά με την επανα-
λειτουργία παλιών αγροκτημάτων σε επισκέψεις αγροκτήματα και
καταλύματα (Gites de France). Επίσης, έχει αναπτυχθεί κεντρικό
σύστημα κρατήσεων (Loisirs Accueil) που τους διευκολύνει
τουρίστες στις κρατήσεις τους ενώ έχει ενισχυθεί η διάδοσή της
τοπικής κουζίνας με την ένταξή της στους ξενώνες αγροτουρισμού.
 Σκανδιναβικές χώρες. Ειδικά η Ισλανδία και η Φινλανδία,
προσφέρουν πολύ καλά πακέτα τουρισμού περιπέτειας και
οικοτουρισμός σε πολύ χαμηλές τιμές. Σε αυτά υπάρχουν και πολύ
ιδιαίτερες δραστηριότητες όπως η παρατήρηση φαλαινών, τα
λασπόλουτρα, τα καταλύματα από πάγο, snowmobile tours κά.
 Επιπλέον, πολλοί προορισμοί χαμηλού κόστους όπως η Κροατία, η
Εσθονία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβενία ​​για
Για παράδειγμα, πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, όπως του οικοτουρισμού. Εκτός από τις χαμηλές τιμές
έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι ανέγγιχτες από τον τουρισμό και
έχουν καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Στο άμεσο μέλλον οι
χώρες αυτές που είναι σημαντικοί ανταγωνιστές των υπολοίπων
οικοτουριστικών προορισμών.