Παρουσίαση της ιστοσελίδας της επιχείρησης (τόπος εγκατάστασης και λειτουργίας, ανθρώπινο δυναμικό, προϊόντα και  υπηρεσίες).

 

Μια ιστοσελίδα είναι ένα βασικό πολυλειτουργικό επιχειρηματικό εργαλείο που μπορεί
να βοηθήσει την Κοιν.Σ.Επ στην
ισχύουν διάφοροι στόχοι, καθένας από τους οποίους είναι πολύ
σημαντικός για την αποτελεσματικότητα της Κοιν.Σ.Επ.
Η
Η ιστοσελίδα λοιπόν, θα παρουσιάζει την εικόνα της περιοχής,
θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τους φίλους, αλλά και
τους υπόλοιπους συνεργάτες και τέλος θα συμβάλει στη διαμόρφωση
κατάλληλων συνθηκών.
Η ιστοσελίδα της Κοιν.Σ.Επ είναι καλό να μην είναι μια απλή αρχική σελίδα
σε κάποια δωρεάν φιλοξενία, καθώς αυτό δημιουργεί
κακή εικόνα για αυτήν, τα οικονομικά της και τις επενδύσεις της.
Από την άλλη, δεν χρειάζεται να είναι κάτι παραπάνω από μια
σελίδα με σύντομες πληροφορίες για τον συνεταιρισμό, τις αρχικές υπηρεσίες του,
τα στοιχεία επικοινωνίας και μια πρόταση για 
συνεργασία.

Στις υπόλοιπες σελίδες θα υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα φυσικά,
παραγωγικά και πολιτιστικά
διαθέσιμα της περιοχής, τις οικοτουριστικές δραστηριότητες,
καθώς και τους τρόπους κράτησης για τους τουρίστες.
Η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα για αμφίπλευρη επικοινωνία με τους δυνητικούς πολίτες.
Εφόσον εκεί θα γίνεται η
λεπτομερής περιγραφή των προσφερόμενων οικοτουριστικών δραστηριοτήτων θα
αναπτυχθεί εφαρμογή στο οποίο θα
μπορούν οι χρήστες να αφήνουν τα σχόλιά τους για τις εμπειρίες που αποκόμισαν
στην περιοχή.
Αυτός είναι ένας εύκολος,
γρήγοροι και ανεξόδους τρόπος συλλογής δεδομένων για τη γνώμη τους χωρίς να είναι
απαραίτητο να διεξάγονται ειδικές
έρευνες συμπεριφοράς καταναλωτών και χωρίς να καταβληθεί κόπος από μεριάς τους για επικοινωνία με την εταιρεία με άλλα
μέσα (τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά).
Η λειτουργία της συνεργασίας είναι προϋπόθεση μιας επιχείρησης επιχείρησης. Γι’ αυτό η αναζήτηση των
εταιρείες που θέλουν να συνεργαστούν με την Κοιν.Σ.Επ. είναι πολύ σημαντική παράμετρος της δραστηριότητάς της. Η
η ιστοσελίδα θα παρέχει όλες τις πληροφορίες για την Κοιν.Σ.Επ. και την προτεινόμενη
συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που
ασχολούνται με συναφείς δραστηριότητες ώστε να είναι εύκολη η ανεύρεση συνεργατών.
Με αυτόν τον τρόπο θα
διευκολύνεται και η επικοινωνία των μελών της μεταξύ τους, αν χρειασθεί και σε ξεχωριστό τμήμα.
-Απαιτήσεις Ανάπτυξη (Απαιτήσεις Ανάπτυξης)
– Αναφορά σε άλλες δυνατότητες εξέλιξης και διαφήμισης του δικτυακού τόπου της επιχείρησης.
Στην ιστοσελίδα που θα αναπτυχθεί online ένα πλήρως ενημερωμένο σύστημα για κρατήσεις,
με πλήρη όλων των
εστίασης και σίτισης. Θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων οικοτουριστικών δραστηριοτήτων,
αναγραφόμενη τιμή και τυχόν έκπτωση για ειδικές ομάδες πληθυσμού και οργανωμένες επισκέψεις από μεγάλους αριθμούς ατόμων
(π.χ. σχολεία, όμιλοι κλπ.).
Μελλοντικά, θα μπορούσαν να γίνουν διαφημιστικές εκστρατείες που διεξάγονται με τη συμμετοχή των επισκεπτών της
ιστοσελίδας. Δεν χρειάζεται να είναι οπωσδήποτε μορφή διαδικτυακής διαφήμισης, αλλά μπορεί να π.χ. να διεξάγονται διάφορες
εμπορικές δραστηριότητες με κληρώσεις και όλες οι πληροφορίες να καταχωρούνται στο web-site. Εκτός από τα παραπάνω, η
ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή τουριστικών ερευνών και σκοπήσεων,
οι οποίες είναι
απαραίτητες για τη στρατηγική της Κοιν.Σ.Επ. Τέλος, θα μπορούσε να αναπτυχθεί σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών
με βάση το εταιρικό site, ώστε μελλοντικά να γίνει αυτόματη δημιουργία των τιμοκαταλόγων για τους τουριστικούς
πράκτορες με βάση τα στοιχεία των λογιστικών εγγράφων.