Ο ∆ήμος Αροανίας περιλαμβάνει δώδεκα χωριά: την Ψωφίδα ή

Τριπόταμα, όπου είναι και η έδρα του ∆ήμου, το Λειβάρτζι, το Λεχούρι, το

Αγρίδι, το Σοπωτό, την Ανάσταση, τους Καμενιάνους, το ∆ροβολοβό, το

∆εσινό, τα Αλέσταινα, τις Σειρές, τα Αγράμπελα, και την Πλάκα. Σύμφωνα

με την απογραφή του 1991, συνολικά η περιοχή αριθμεί περίπου 2.315

μόνιμους κατοίκους. Ο ∆ήμος βρίσκεται νοτιοανατολικά του Ερυμάνθου,

στη συμβολή τριών ποταμών (Ερυμάνθου, Αροάνειου και Σειραίου), και

στα σύνορα της Αχαΐας με τους νομούς Ηλείας και Αρκαδίας. Για το λόγο

αυτό αποτελεί και συγκοινωνιακό κόμβο. Η πρόσβαση είναι αρκετά

εύκολη και σύντομη από τις γύρω πόλεις, αλλά και από την πρωτεύουσα.

Από την Πάτρα και μέσω της εθνικής οδού(Αθηνών – Τριπόλεως) 111, η

απόσταση είναι περίπου 80 χιλιόμετρα, ενώ από την Αθήνα υπάρχουν δύο

επιλογές: είτε μέσω Καλαβρύτων, είτε από το εθνικό δίκτυο Αθηνών –

Κορίνθου – Τριπόλεως.


Απόσπασμα απο το βιβλίο ” Τα χωριά νοτίως του Ερυμάνθου “του Βασιλειου Τακτικού