Είναι ένα γραφικό χωριό, χτισµένο σε όµορφη και πράσινη πλαγιά µεταξύ του Αροανίου ποταµού και της οροσειράς των Σειρών, σε υψόµετρο 900 µέτρα περίπου.

Το χωριό, σύµφωνα µε τον ιστορικό της επαρχίας µας αείµνηστο Γεώργιο Παπανδρέου, δεν είναι πολύ παλαιό, οι δε πρώτοι κάτοικοί του, γεωργοί και κτηνοτρόφοι στην πλειοψηφία προσκλήθηκαν εκεί από τη Μονή Ευαγγελιστρίας του Σοπωτού στην οποία ανήκε και η µεγαλύτερη περιφέρεια έκτοτε, σαν Μετόχι.
Στην µεγάλη απογραφή του 1700, που έγινε από τους Ενετούς, αναφέρεται και το χωριό Αλέσταινα µε αρκετούς κατοίκους σε σχέση µε άλλα χωριά της γύρω περιοχής. Συνολικά αναφέρονται 21 οικογένειες: 33 άνδρες, 47 γυναίκες, σύνολο κατοίκων 80. Το γεγονός τούτο επιβεβαιώνει τα προαναφερόµενα από τον Ιστορικό Γεώργιο Παπανδρέου για πρόσφατο εποικισµό, καθότι περίπου εκείνη την εποχή η Μονή Φανερωµένης Σοπωτού βρισκόταν σε ακµή.
Μετέπειτα οι κάτοικοι του χωριού απέκτησαν σταφιδάµπελα και διάφορα άλλα κτήµατα στον κάµπο του Ν. Ηλείας που ήταν πιο γόνιµος, ακολουθώντας το παράδειγµα και άλλων χωριών της περιοχής µας.
Το έτος 1900 το χωριό είχε πληθυσµό 274 κατοίκους, κατά δε την τελευταία απογραφή του έτους 1991, 52 κατοίκους.

Παλαιότερα το χωριό Αλέσταινα ανήκε στο ∆ήµο Ψωφίδας. Σήµερα, µε το σχέδιο Καποδίστριας και τις καινούριες υποδιαιρέσεις ανήκει στο ∆ήµο Αροανίας.
Οι κάτοικοί του ιδιαίτερα προοδευτικοί στον τοµέα του εµπορίου και σε άλλες δραστηριότητες, ανέπτυξαν µια ξεχωριστή δράση τιµώντας τη γενέτειρα τους.
Η συµµετοχή του χωριού στον ιερό απελευθερωτικό αγώνα του 1821, αναφέρεται στο βιβλίο του αείµνηστου πρωθιερέα Νικολάου Παπαδοπούλου από το ∆εσινό µε τίτλο, Κατακαηµένου Μορια Σελίδες του 1821, (έκδοση 1974). Συγκεκριµένα αναφέρεται ο αγωνιστής Μετζελόπουλος Α- ντώνης, που έλαβε µέρος στη µάχη του Πούσι του Λάλα, καθώς και σε άλλες µάχες.

Επιµέλεια: Κώστας Νικολόπουλος – Καµενιανίτης

ΠΗΓΕΣ
Παπαδόπουλος Νικόλαος Πρωθιερέας, Κατακαηµένου Μοριά Σελίδες του 1821, Αθήνα 1974.
Νικολόπουλος Κώστας Καµενιανίτης, Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων Αροανίας Καλαβρύτων, Αθήνα 1995.
Τα Χωριά Νοτίως Του Ερυµάνθου 97

Απόσπασμα από το βιβλίο ”Τα χωριά νοτίως του Ερυμάνθου” του Βασίλη Τακτικού