Εισαγωγή

Η συνεταιριστική οικονομία ως βασικός άξονας της κοινωνικής οικονομίας
αποτελεί σήμερα μοναδική λύση στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας φτώχειας. Σε
μια οικονομία που κλονίζεται από την κρίση της οικονομίας της αγοράς με
υπερχρεωμένα κράτη, η συνεταιριστική οικονομία αποτελεί βάση σταθερότητας.
Το ερώτημα είναι πόσο συνειδητά αξιοποιείται ως εργαλείο για την αντιμετώπιση
της κρίσης και ποια η γνώση γύρω από την κοινωνική οικονομία και τις
πραγματικές της διαστάσεις στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο.
Σ’ αυτή τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Καινοτόμες
πρακτικές στο Βιοτουρισμό» του προγράμματος εδαφικής
συνεργασίας IPA – Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – Αλβανία» 2007-2013
γίνεται μια πρώτη προσέγγιση του πραγματιστικού φαινομένου για να μας δώσει
μια νέα εικόνα τι συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο με τις διεργασίες στη βάση της
πραγματική οικονομία. Έτσι παρουσιάζονται συγκεκριμένα στοιχεία για το
μέγεθος της κοινωνικής οικονομίας από την International Cooperative Alliance
(ICA) της Διεθνούς Συμμαχίας για τους Συνεταιρισμούς και τα οποία δείχνουν
την παγκόσμια εφαρμογή της κοινωνικής οικονομίας και τα ρεκόρ της, τη
συμμετοχή της στις εθνικές οικονομίες καθώς και τα μέτρα της.


Συνοπτικά στοιχεία για την παγκόσμια πραγματικότητα
 Σε όλο τον κόσμο περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι
μέλη κάθε μορφής προμηθευτών, παραγωγικών και καταναλωτικών
συνεταιρισμών.
 Παρέχουν 100 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο, 20%
περισσότερο από ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις.
 Η οικονομική δραστηριότητα από τους 300 μεγαλύτερους
συνεταιρισμούς ανα τον κόσμο, είναι ίση με την 10η μεγαλύτερη εθνική
οικονομία στον κόσμο.
 Στην Ινδία και την Κίνα περισσότεροι από 400 εκατομμύρια άνθρωποι
αποτελούν μέρος κοινωνικών συνεταιρισμών.
 Στη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα στα τέσσερα άτομα είναι
μέλη κοινωνικού συνεταιρισμού, ενώ στον Καναδά ο αριθμός αυτός είναι 4
στους 10.
 Στη Γερμανία 20 εκατομμύρια άνθρωποι είναι μέλη κοινωνικών
συνεταιρισμών, 1 στα 4 άτομα.
 Ο Καναδικός συνεταιρισμός παραγωγής ζαχάρου παράγει το 35% της
ζάχαρης και σφενδάμου του κόσμου.
 Στην Ιαπωνία 1 στις 3 οικογένειες είναι μέλη κοινωνικών συνεταιρισμών.
 Στην Ινδονησία οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί παρέχουν θέσεις εργασίας σε
288.589 άτομα.
 Στην Κένυα 250.000 άτομα απασχολούνται από κοινωνικούς
συνεταιρισμούς.
 Στην Κένυα οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί είναι υπεύθυνοι για το 45% του
ΑΕΠ και το 31% της εθνικής αποταμίευσης και των καταθέσεων. έχω το
70% της αγοράς καφέ, 76% των γαλακτοκομικών προϊόντων, το 90%
παραγωγής πύρεθρου, και το 95% του βαμβακιού.
 Στην Κολομβία οι 8.124 κοινωνικοί συνεταιρισμοί είναι υπεύθυνοι για το
4,96% της ΑΕΠ το 2009. Απασχολούν πάνω από 137.888 άτομα – 46%
των οποίων είναι άνδρες και 54% γυναίκες.
 Στην Πολωνία οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί γαλακτοκομικών προϊόντων
είναι υπεύθυνες για το 75% της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.
 Στο Ηνωμένο Βασίλειο το μεγαλύτερο ανεξάρτητο ταξιδιωτικό γραφείο
είναι ένας κοινωνικός συνεταιρισμός.
 Στο Βιετνάμ οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συμβάλλουν στο 8,6% του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).
 Η Κώστα Ρίκα μετράει πάνω από 10% του πληθυσμού της ως μέλη των
κοινωνικών συνεταιρισμών.
 Στη Σιγκαπούρη το 50% του πληθυσμού (1,6 εκατομμύρια άνθρωποι)
είναι μέλη κοινωνικών συνεταιρισμών.
Τα στοιχεία αυτά δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για τη συσκευή της διάδοσης της
κοινωνικής οικονομίας παγκοσμίως και δείχνουν οτι ο τρίτος τομέας είναι σε θέση
να καλύψει γρήγορα και αποτελεσματικά τις ανάγκες των απλών πολιτών.

Ευρώπη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σήμερα στην πρώτη θέση της
κοινωνική οικονομία. Στην ιστορία των ευρωπαϊκών χωρών, η ιδέα της
οικοδόμησης ενός κοινού μέλλοντος για το σύνολο της ηπείρου υπήρξε συγχρόνως
ελπίδα και πρόκληση. Μετά τις ολέθριες συνέπειες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η
ήπειρος γύρισε επιτέλους σελίδα, καθώς πολλές και περισσότερες χώρες της επέλεξαν
μια οδό προοδευτικής ενοποίησης, η οποία συνέβαλε στην αποτροπή του κινδύνου
νέων συρράξεων.
Αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας ήταν η
εφαρμογή ενός οικονομικού και κοινωνικού προτύπου το
που ενστερνίστηκαν όλα τα ιδρυτικά κράτη και το οποίο
υπήρξε επίσης ελκυστικό και για τα άλλα επίδοξα μέλη που
αργότερα προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ιδίως η
σημασία της αξίας της κοινωνικής συνοχής υπήρξε κατευθυντήρια αρχή για πολλές
προγράμματα οικονομικής πολιτικής, θέτοντας τα θεμέλια για ένα ολοκληρωμένο
όραμα ευρωπαϊκής ανάπτυξης. 

Πολιτικό επίπεδο-φορείς
Η πρώτη Διάσκεψη της Κοινωνίας Πολιτών που διοργανώθηκε σε Βρετανούς
επίπεδο, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1999 με πρωτοβουλία
της ΕΟΚΕ, επιβεβαίωσε το σημαντικό ρόλο που οφείλουν να διαδραματίσουν οι
Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη ενός συμμετοχικού
κοινωνικού προτύπου, καθώς και στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών που
μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στη δημοκρατική διαδικασία.
Η κοινωνική οικονομία, με το συμμετοχικό χαρακτήρα της και τον ενεργό ρόλο
των ιδιωτών ως μερών, αναγνωρίστηκε φορέας ενός δυναμικού ικανού να
συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών συστημάτων πρόνοιας και την
ενεργό εμπλοκή των πολιτών στην εξεύρεση και την εφαρμογή λύσεων για
ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την κοινωνία. Οι οργανισμοί
κοινωνική οικονομία από ολόκληρη την ΕΕ εκπροσωπούνται άμεσα στην ΕΟΚΕ.
Το 2003, το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε έναν κανονισμό περί του καταστατικού
της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE), με στόχο τη στήριξη της
ανάπτυξη των διασυνοριακών και διακρατικών δραστηριοτήτων των
συνεταιρισμών.
Το 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια «Ανακοίνωση για την προώθηση
των συνεταιριστικών εταιρειών στην Ευρώπη», στην οποία συνιστούσε να
δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στα νέα κράτη μέλη και τις υποψήφιες προς ένταξη
χώρες, όπου ο συνεταιριστικός τομέας παρουσίαζε σχετικά χαμηλή ανάπτυξη.
Η ΕΕ έχει επίσης υποστηρίξει την εκκίνηση και την ανάπτυξη σε τοπικό ή εθνικό
επίπεδο των πρωτοβουλιών που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, ιδίως
μέσω του κοινωνικού Ταμείου και του ευκολότερου Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι κανονισμοί για τη λειτουργία και των δύο αυτών
ταμείων για το 2014-2020 προβλέπουν την «προώθηση της κοινωνικής οικονομίας
και της κοινωνικής κοινωνίας» ως ειδική επενδυτική προτεραιότητα.
Επιπλέον, η ΕΕ έχει προωθήσει τον πειραματισμό στο πεδίο της κοινωνικής
οικονομία, την κοινή και τη συνεργασία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τον
προσδιορισμό και τη διάδοση των ορθών πρακτικών (περιλαμβανομένων όσων
τη νομοθεσία και τις οργανωτικές μορφές), καθώς και την κατάρτιση των
νέων επαγγελμάτων της κοινωνικής οικονομίας. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών,
η ΕΕ έχει συμβάλει στην καινοτομία των πολιτικών κοινωνικής συνοχής στα
κράτη μέλη.
Η πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχείρηση (Social Business
Initiative – SBI) εγκαινιάστηκε το 2011 και αποτελεί την πιο ευρεία
πρωτοβουλία της ΕΕ μέχρι σήμερα, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάπτυξης
των κοινωνικών εταιρειών σε ολόκληρη την ήπειρο. Η Επιτροπή
αντιλαμβάνεται την πρωτοβουλία ως θεμελιώδες συστατικό της ολοκλήρωσης της
ενιαίας αγοράς, δίνοντας ώθηση στην επιχείρηση και τονώνοντας τις
πολιτικές απασχόλησης. Το SBI στοχεύει στη δημιουργία σε ολόκληρη την Ευρώπη
ενός ευνοϊκού οικοσυστήματος που θα προάγει την ανάπτυξη των κοινωνικών
περιοχή και της ευρύτερης κοινωνικής οικονομίας.
Η πρωτοβουλία για την κοινωνική
επιχειρηματικότητα αναγνωρίζει ότι οι
κοινωνικοί επιχειρηματίες είναι καινοτόμοι
και αποτελούν κινητήριες δυνάμεις
κοινωνικής αλλαγής. Περιέχει μέτρα για
τη βελτίωση της ορατότητας και της
αναγνώρισης των κοινωνικών
τεχνολογία, την απλοποίηση του κανονισμού περιβάλλοντος, ώστε οι
κοινωνικές επιχειρήσεις να μπορούν ευκολότερα να υπερβαίνουν τα εθνικά
σύνορα, και την αναβάθμιση της πρόσβασης των κοινωνικών σε
χρηματοδότηση. Η Επιτροπή προέτρεψε τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να
καταρτίσουν διεξοδικές στρατηγικές και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την
προώθηση των κοινωνικών προϊόντων, αξιοποιώντας πλήρως τα διαρθρωτικά
ταμεία της ΕΕ προς το σκοπό αυτόν. Πέρα από το SBI, η Επιτροπή πρότεινε την
καθιέρωση, στο πλαίσιο του προγράμματος για την κοινωνική αλλαγή και την
καινοτομία 2014-2020, ενός χρηματοπιστωτικού μέσου που θα συμβάλλει στην
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς χρηματοδότησης κοινωνικών προϊόντων,
παρέχοντας μέσα συμμετοχής στο κεφάλαιο, δανεισμός και καταμερισμός του
κινδύνου.
Επίσης έχουν δραστηριοποιηθεί και οι εθνικές και περιφερειακές πολιτικές των
κράτη-μέλη ξεχωριστά από την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, για τη στήριξη
της κοινωνικής οικονομίας με τις εξής κατευθύνσεις:
 Ενθάρρυνση, ενεργοποίηση και ενίσχυση των πολιτών και προώθηση της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων.
 Προσφορά υπηρεσιών ανάπτυξης και δομών υποστήριξης.
 Παροχή βιώσιμης χρηματοδότησης για τη στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων
από την εκκίνηση μέχρι την κλιμάκωση.
 Υποστήριξη της πρόσβασης σε δημόσιες αγορές.
 Συγκρότηση και αποτελεσματική αξιοποίηση ευνοϊκού νομικού, ρυθμιστικού
και φορολογικού πλαισίου.
 Ολοκληρωμένη στρατηγική και χρηστή διακυβέρνηση.
Σήμερα, οι οργανώσεις-φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνική οικονομία
στην Ευρώπη είναι οι εξής:
1. Συνεταιριστική οικογένεια:
– EUROCOOP: Ευρωπαϊκή Κοινότητα Καταναλωτικών Συνεταιρισμών
-CECODHAS: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συνδέσμου για την Κοινωνική Στέγαση — συνεταιρισμός
Ενότητα
– CECOP: Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργαζομένων’ Συνεταιρισμοί, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί
και Συμμετοχικών Επιχειρήσεων
– COGECA: Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών
– GEBC: European Cooperative Banking Group
– UEPS: Ευρωπαϊκή Ένωση Κοινωνικών Φαρμακείων
2. Αμοιβαία κοινωνία οικογένεια:
– ΣΚΟΠΟΣ: International Association of Mutual Societies
– AMICE – Ένωση Αλληλασφαλιστών και Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών στην Ευρώπη
3. Σύλλογος και οικογένεια οργανώσεων κοινωνικής δράσης:
– CEDAG: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ενώσεων Γενικού Ενδιαφέροντος
– EFC: Ευρωπαϊκό Κέντρο Ιδρύματος
– Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Κοινωνικών ΜΚΟ
4. Πλατφόρμες για Κοινωνικές Επιχειρήσεις:
– CEFEC: Social Firms Europe, η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Επιχειρήσεων,
Πρωτοβουλίες Απασχόλησης και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί
Όλοι οι παραπάνω φορείς αποτελούν σήμερα την κοινωνική οικονομία της
Ευρώπης. Όμως πέρα ​​από αυτούς, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχουν την κάνει
Εμφάνιση τους τα κοινά δίκτυα και πλατφόρμες που αντιπροσωπεύουν την
κοινωνική οικονομία και αποτελούνται από κρατικούς φορείς (π.χ. δημαρχεία) και
/ ή εταιρείες και άλλες κοινωνικές οργανώσεις που ενθαρρύνουν ενεργά την
κοινωνική οικονομία. Τέτοιες περιπτώσεις είναι
 το δίκτυο ESMED, το Ευρώ-Μεσογειακό δίκτυο κοινωνικής οικονομίας, που
αποτελείται από τις εθνικές κοινωνικές οικονομίες και ή συνεταιριστικές
επιχειρήσεις της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, του
Μαρόκου και της Τυνησίας.
 το δίκτυο REVES, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και Περιφερειών για την
Κοινωνική Οικονομία, το δίκτυο ENSIE, που είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για
τις κοινωνικές επιχειρήσεις Κοινωνικής Ένταξης και
 το δίκτυο FEDES – την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των εργοδοτών
Κοινωνικής οικονομίας.
 Ο CIRIEC είναι μια ασυνήθιστη περίπτωση οργανισμού, που φέρνει σε
επικοινωνίες που εκπροσωπούν εταιρείες του δημόσιου τομέα
και τις κοινωνικές και συνεταιριστικές οικονομίες πολλών ευρωπαϊκών
χωρών, μαζί με επιστημονικούς ερευνητές που ειδικεύονται στον τομέα
αυτό 2 .

Αριθμητικά δεδομένα
Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, εκτιμάται ότι η κοινωνική οικονομία στην
Ευρώπη (η οποία συναπαρτίζεται από τους συνεταιρισμούς, τις αλληλασφαλιστικές
εταιρείες, τις ενώσεις και τα ιδρύματα) απασχολεί πάνω από 14,5 εκατομμύρια
εργαζόμενους, που αντιστοιχούν στο 6,5 % του ενεργού πληθυσμού των
χωρών της ΕΕ-27 και γύρω στο 7,4 % του ενεργού πληθυσμού των χωρών της
ΕΕ-15. Αυτοί οι αριθμοί περιλαμβάνουν ακόμη τη συντριπτική πλειονότητα των
κοινωνικών προϊόντων, καθώς σε αυτές τις συγκαταλέγονται όλες οι κοινωνικές
επιχειρήσεις που νομικές μορφές της κοινωνικής οικονομίας, όπως
οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί και οι επιχειρηματικές ενώσεις.
Η κοινωνική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει 6,4 εκατομμύρια
θέσεις εργασίας (4,4​​% επί του συνόλου της απασχόλησης), που κατανέμονται
ως εξής: 59% στον βοηθητικό / εθελοντικό τομέα, 34% στο συνεταιριστικό τομέα
και 7% στον τομέα των αμοιβαίων εταιρειών. Σύμφωνα με την έρευνα του John
Hopkins University για τους «μη κερδοσκοπικούς» τομείς, το 84% αυτών των
θέσεων εργασίας χωρίζεται σε 4 τομείς δραστηριότητας:
 Τις κοινωνικές υπηρεσίες
 Την υγεία
 Την εκπαίδευση και την έρευνα
 Τον πολιτισμό και τον ελεύθερο χρόνο.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η κοινωνική οικονομία έχει σημειώσει δυσανάλογη
μεγέθυνση μεταξύ 2002-03 και 2009-10, καθώς αυξήθηκε από το 6 % στο 6,5
% της ευρωπαϊκής αμειβόμενης απασχόλησης και από τα 11
εκατομμύρια στα 14,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.
Πρόκειται βέβαια για ένα φαινόμενο που δεν
περιορίζεται στην Ευρώπη, αλλά ενδυναμώνεται σε
ολόκληρο τον κόσμο, όπως καθίσταται σαφές από
τα στοιχεία για τους συνεταιρισμούς που
δημοσιεύτηκαν στο πρόσφατο World Cooperative
Monitor (Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Συνεταιρισμών) του Euricse και της Διεθνούς
Συνεταιριστικής Ένωσης (www.monitor.coop).
Είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν ακριβή δεδομένα για την κοινωνική οικονομία και
τους οργανισμούς που τη συγκροτούν, αφενός λόγω της έλλειψης
προτυποποίηση των τύπων οργανισμών από χώρα σε χώρα και αφετέρου λόγω
της ανεπαρκούς προσοχής που οι στατιστικές υπηρεσίες επιδείκνυαν παραδοσιακά
σε αυτούς τους τύπους οντοτήτων. Παρόλα αυτά, οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις
Μια πρώτη ανάλυση της συγκρότησης της κοινωνικής οικονομίας.
Στην Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικοί τύποι οργανισμών της κοινωνικής
οικονομίας και οι περισσότεροι έχουν συσταθεί ως ενώσεις, ιδρύματα και άλλες
παρεμφερείς μορφές: αν συμπεριλάβουμε τόσο την αμειβόμενη όσο και την
εθελοντική εργασία, αντιστοιχούν περίπου στο 65% της απασχόλησης στην
ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία.
Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι γεωργικοί συνεταιρισμοί κατέχουν
μερίδιο αγοράς γύρω στο 60% στην επεξεργασία και εμπορία γεωργικών αγαθών
και εκτιμώμενο μερίδιο 50% στην προμήθεια εισροών. Η Ευρώπη διαθέτει περίπου
4.200 συνεταιριστικές πιστωτικές τράπεζες με 63.000 υποκαταστήματα. αυτά
οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν 50 εκατομμύρια μέλη (περίπου 10% του
πληθυσμού της ΕΕ), 181 εκατομμύρια πελάτες, 780.000 εργαζόμενους, 5,65
τρισεκατομμύρια ευρώ σε στοιχεία ενεργητικού, και μέσο μερίδιο αγοράς γύρω στο
20%. Όσον αφορά τον τομέα της λιανικής, 3.200 καταναλωτικοί
συνεταιρισμοί απασχολούν 400.000 μέλη και έχουν 29 εκατομμύρια, 36.000
σημεία πώλησης και κύκλο εργασιών 73 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι συνεταιρισμοί
λειτουργούν προστατευτικά για τις θέσεις εργασίας εκατοντάδων
χιλιάδων γεωργών και μικρών επιχειρήσεων, οι οποίοι κατορθώνουν να
παραμένουν στην αγορά χάρη στις οικονομίες κλίμακας που παρέχουν οι
συνεταιρισμοί.
Το μέγεθος της κοινωνικής οικονομίας ενδεικτικά σε κάποιες χώρες μέλη της
Ένωση, περιγράφεται με αριθμητικά δεδομένα παρακάτω 3 .
 Γερμανία
Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7.415 συνεταιρισμοί, 328 αμοιβές
ενώσεις και 505.984 ενώσεις, συνολικά όλες αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι
513.727. Το ποσοστό της απασχόλησης στην κοινωνική οικονομία σε σχέση με την
συνολική απασχόληση της Γερμανικής οικονομίας ανέρχεται στο 6,35%. Η
διαφορά στους μισθούς των εργαζομένων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
ανάμεσα στη σύγκριση των μισθών που δίνονταν το 2002/2003 σε σχέση με τους
μισθούς που δίνονταν το 2009/2010 αυξήθηκε κατά 21%. Σήμερα στη Γερμανία
η εικόνα έχει ως εξής:
Συνεταιρισμοί και άλλες παρόμοιες μορφές προσφέρουν 830.258 θέσεις εργασίας
και αριθμοί 20.509.973 μέλη, οι Αμοιβαίες μορφές εταιρείες και άλλες αποδεκτές
προσφέρουν 86.497 θέσεις εργασίας και οι Ενώσεις και άλλες παρόμοιες μορφές
προσφέρουν 1.541.829 θέσεις εργασίας και αριθμούν 3.000.000 εθελοντές.
 Αυστρία
Στην Αυστρία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1.860 συνεταιρισμοί, 59 αμοιβές
ενώσεις και 116.556 ενώσεις, συνολικά όλες αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι
118.475. Το ποσοστό της απασχόλησης στην κοινωνική οικονομία σε σχέση με την επιχειρηματικότητα
συνολική απασχόληση της Αυστριακής οικονομίας ανέρχεται στο 5,70%. Η
διαφορά στους μισθούς των εργαζομένων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
ανάμεσα στη σύγκριση των μισθών που δίνονταν το 2002/2003 σε σχέση με τους
μισθούς που δίνονταν το 2009/2010 μειώθηκε κατά 10,23%. Σήμερα στην
Αυστρία η εικόνα έχει ως εξής:
Συνεταιρισμοί και άλλες παρόμοιες μορφές προσφέρουν 61.999 θέσεις εργασίας
και αριθμοί 3.015.614 μέλη, οι Αμοιβαίες εταιρείες και άλλες αποδεκτές μορφές
προσφέρουν 1.416 θέσεις εργασίας και οι Ενώσεις και άλλες παρόμοιες μορφές
προσφέρουν 170.113 θέσεις εργασίας και αριθμούν 4.760.00 εθελοντές.
 Φινλανδία
Στη Φινλανδία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4.384 συνεταιρισμοί, 106 αμοιβές
ενώσεις και 130.000 ενώσεις, συνολικά όλες αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι
134.490. Το ποσοστό της απασχόλησης στην κοινωνική οικονομία σε σχέση με την
απασχόληση της Φινλανδικής οικονομίας ανέρχεται στο 7,65%. Η
διαφορά στους μισθούς των εργαζομένων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
ανάμεσα στη σύγκριση των μισθών που δίνονταν το 2002/2003 σε σχέση με τους
μισθούς που δίνονταν το 2009/2010 αυξήθηκε κατά 6,73%. Σήμερα στην
Φινλανδία η εικόνα έχει ως εξής:
Συνεταιρισμοί και άλλες παρόμοιες μορφές προσφέρουν 94.100 θέσεις εργασίας
και αριθμοί 3.865.400 μέλη, οι Αμοιβαίες εταιρείες και άλλες αποδεκτές μορφές
προσφέρουν 8.500 θέσεις εργασίας και οι Ενώσεις και άλλες παρόμοιες μορφές
προσφέρουν 84.600 θέσεις εργασίας.
 Σουηδία
Στη Σουηδία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 12.162 συνεταιρισμοί, 128 αμοιβές
ενώσεις και 18.872 ενώσεις, συνολικά όλες αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι
31.162. Το ποσοστό της απασχόλησης στην κοινωνική οικονομία σε σχέση με την
απασχόληση της Σουηδικής οικονομίας ανέρχεται στο 11,16%. Η
διαφορά στους μισθούς των εργαζομένων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
ανάμεσα στη σύγκριση των μισθών που δίνονταν το 2002/2003 σε σχέση με τους
μισθούς που δίνονταν το 2009/2010 αυξήθηκε κατά 146,58%. Σήμερα στην
Σουηδία η εικόνα έχει ως εξής:
Συνεταιρισμοί και άλλες παρόμοιες μορφές προσφέρουν 176.816 θέσεις εργασίας
και αριθμοί 275.000 μέλη, οι Αμοιβαίες εταιρείες και άλλες αποδεκτές μορφές
προσφέρουν 15.825 θέσεις εργασίας και οι Ενώσεις και άλλες παρόμοιες μορφές
προσφέρουν 314.568 θέσεις εργασίας.
 Αγγλία
Στην Αγγλία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5.450 συνεταιρισμοί, 105 αμοιβές
ενώσεις και 870.000 ενώσεις, συνολικά όλες αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι
875.555. Το ποσοστό της απασχόλησης στην κοινωνική οικονομία σε σχέση με την
απασχόληση της Αγγλικής οικονομίας ανέρχεται στο 5,64%. Η διαφορά
στους μισθούς των εργαζομένων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας ανάμεσα
στη σύγκριση των μισθών που δίνονταν το 2002/2003 σε σχέση με τους μισθούς
που δίνονταν το 2009/2010 μειώθηκε κατά 4,57%. Σήμερα στην Αγγλία η εικόνα
έχει ως εξής:
Συνεταιρισμοί και άλλες παρόμοιες μορφές προσφέρουν 236.000 θέσεις εργασίας
και αριθμοί 12.800.000 μέλη, οι Αμοιβαίες μορφές εταιρείες και άλλες αποδεκτές
προσφέρουν 50.000 θέσεις εργασίας και οι Ενώσεις και άλλες παρόμοιες μορφές
προσφέρουν 1.347.000 θέσεις εργασίας και αριθμούς 10.600.000 εθελοντές.
 Γαλλία
Στη Γαλλία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 24.870 συνεταιρισμοί, 6.743 αμοιβές
ενώσεις και 160.884 ενώσεις, συνολικά όλες αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι
192.497. Το ποσοστό της απασχόλησης στην κοινωνική οικονομία σε σχέση με την
απασχόληση της Γαλλικής οικονομίας ανέρχεται στο 9,02%. Η διαφορά
στους μισθούς των εργαζομένων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας ανάμεσα
στη σύγκριση των μισθών που δίνονταν το 2002/2003 σε σχέση με τους μισθούς
που δίνονταν το 2009/2010 αυξήθηκε κατά 16,79%. Σήμερα στη Γαλλία η εικόνα
έχει ως εξής:
Συνεταιρισμοί και άλλες παρόμοιες μορφές προσφέρουν 320.822 θέσεις εργασίας
και αριθμοί 24.000.000 μέλη, οι Αμοιβαίες μορφές εταιρείες και άλλες αποδεκτές
προσφέρουν 128.710 θέσεις εργασίας, αριθμούν 20.000.000 μέλη και οι Ενώσεις
και άλλες παρόμοιες μορφές προσφέρουν 1.869.012 θέσεις εργασίας και αριθμούν
14.000.000 εθελοντές.
 Ιταλία
Στην Ιταλία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 71.578 συνεταιρισμοί, δεν έχει ακόμη
καταγράφεται το σύνολο των αμοιβαίων ενώσεων και 26.121 ενώσεις, συνολικά όλες
αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι 97.699. Το ποσοστό της απασχόλησης στην
κοινωνική οικονομία σε σχέση με την οικονομική απασχόληση της Ιταλικής
οικονομίας ανέρχεται στο 9,74%. Η διαφορά στους μισθούς των εργαζομένων
στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας ανάμεσα στη σύγκριση των μισθών που
δίνονταν το 2002/2003 σε σχέση με τους μισθούς που δίνονταν το 2009/2010
αυξήθηκε κατά 66,72%. Σήμερα στην Ιταλία η εικόνα έχει ως εξής:
Συνεταιρισμοί και άλλες παρόμοιες μορφές προσφέρουν 1.128.381 θέσεις
εργασίας και αριθμούν 12.293.202 μέλη, για τις Αμοιβαίες εταιρείες δεν υπάρχουν
διαθέσιμα ενώ στοιχεία οι Ενώσεις και άλλες παρόμοιες μορφές προσφέρουν
1.099.629 θέσεις εργασίας και αριθμούν 899.309 εθελοντές.

Αμερική
Παρά τις όποιες προσπάθειες ανάπτυξης αυτού
του τομέα της οικονομίας όμως, τα πολιτικά
συστήματα που ελέγχονται από την κρατική
γραφειοκρατία και τον νεοφιλελευθερισμό των
τραπεζών εμποδίζουν την περεταίρω
ανάπτυξη. Ειδικότερα στην Αμερική για
παράδειγμα έχουμε την ανάπτυξη των
συνεταιρισμών από τις απαρχές της
Αμερικανικής επανάστασης. Ποια είναι η
εικόνα που παρουσιάζεται ιστορικά στην εξέλιξη της Αμερικής και τι είναι αυτό που
από ένα σημείο και πέρα ​​στον 20 ο αιώνα σταμάτησε την ανάπτυξη της
συνεταιριστική οικονομίας; Η Αμερικανική ιστορία των κοινωνικών
συνεταιρισμών για να γίνει κατανοητή θα πρέπει να χωριστεί σε τέσσερεις φάσεις
εκ των οποίων οι τρείς από αυτές τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις γνώρισαν
μεγάλη ανάπτυξη ενώ στην τέταρτη φάση παρουσιάζεται μια μεγάλη στασιμότητα.
Συγκεκριμένα οι φάσεις αυτές είναι 4 :
 Α Φάση-Αμερικανική επανάσταση (1775-1783)
Η διαδικασία δημιουργίας συνεταιριστικών προϊόντων ξεκίνησε πριν την
Αμερικανική επανάσταση και εντάχθηκε μετά από αυτήν. Συγκεκριμένα, στην
Βρεττανία το 1750 ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση με αποτέλεσμα να
συντελεστούν τεράστιες αλλαγές στην οικονομία της κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, πολλές επιχειρήσεις που είχαν ως βάση το σπίτι εξαφανίστηκαν,
αναγκάζοντας τους εργαζόμενους να μετακινηθούν προς τις πόλεις όπου
αντιμετώπισαν σκληρές συνθήκες εργασίας και χαμηλές αμοιβές. στις αγροτικές
περιοχές, το κίνημα της περίφραξης και αλλαγές που έγιναν στα πρότυπα της
γαιοκτησίας, οδήγησαν πολλούς μικρούς αγρότες να φύγουν από τη γη τους και
να μετακινηθούν σε μικρές και μεγάλες πόλεις αναζητώντας εργασία. Στηριζόμενες
στο εμπόριο, τις κοινωνικές παραδόσεις και την αμοιβαία βοήθεια , «φιλικές προς
την κοινωνία” Οργανώσεις εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα για την αντιμετώπιση των
άσχημων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της εποχής, συμβάλλοντας έτσι
παράλληλα, στην ανάπτυξη της συνεταιριστικής επιχειρηματικής ιδέας.
Φυσικά, αυτό δεν άφησε ανεπηρέαστη την Αμερική η οποία ως Βρεττανική αποικία
είχε ως αποτέλεσμα η συνεταιριστική ιδέα να περάσει και στην άλλη μεριά του
Ατλαντικού.
Η πρώτη αναγνωρισμένη συνεταιριστική επιχείρηση στις ΗΠΑ ήταν μια
ασφαλιστική εταιρεία για την κάλυψη ζημιών από πυρκαγιές, που ιδρύθηκε το
1752 από τον Benjamin Franklin και η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι
σήμερα.Μετά την Αμερικανική επανάσταση (1775-1783) και για την αντιμετώπιση
των άθλιων συνθηκών που ακολούθησαν του πολέμου οι συνεταιριστικές
επιχειρήσεις φάνηκαν ως μια πολύ καλή λύση για την αντιμετώπιση αυτών των
συνθηκών και άρχισαν να αυξάνονται ραγδαία. Το κύμα δημιουργίας
συνεταιριστικών οργανώσεων που ακολούθησε, περιελάμβανε και την σπουδαία
Αμερικανική συνεταιριστική οργάνωση Rochdale η οποία αναφέρεται συχνά ως το
πρότυπο για τη σύγχρονη συνεταιριστική οργάνωση. Μια ομάδα φαντών
αγωνίζονταν να συγκεντρώσει κεφάλαιο ικανό ώστε, να μπορεί να αγοράζει
προϊόντα ποιότητας και να τα προσφέρει στο κόστος τους. Οι προσπάθειες αυτές
ήταν μέρος ενός ευρύτερου οράματος, το οποίο στόχευε στην κάλυψη κοινωνικών
αναγκών μέσω της συνεταιριστικής-συνεργατικής δράσης. Στηριζόμενοι στις
επιτυχίες και τις αποτυχίες των συνεταιρισμών που προηγήθηκαν, ο πρωτοπόρος
συνεταιρισμός Rochdale κατάφερε να κωδικοποιήσει πρώτος τις αρχές λειτουργίας
μιας επιχείρησης επιχείρησης. Αυτές οι αρχές έγιναν ευρέως γνωστές και
αποτελούν ακόμη, τη βάση των επτά θεμελιακών συνεταιριστικών αρχών που
συνεχίζουν να επηρεάζουν τη συνεταιριστική πρακτική μέχρι σήμερα.
 Β Φάση-Αμερικανικός εμφύλιος (1861-1865)
Μετά τον εμφύλιο πόλεμο που άφησε ερείπια στον αγροτικό τομέα της χώρας
αφήνοντας μια αγροτική παραγωγή κατεστραμένη, φάνηκε πως για να το λυθεί
θέμα, έπρεπε να δημιουργηθούν νέες μεγάλες αγροτικές συνεταιριστικές
εταιρείες οι οποίες και θα βελτιωθούν οι άσχημες συνθήκες, μια τέτοια λοιπόν
συνεταιριστική επιχείρηση ήταν Order of the Patrons of Husbandry γνωστή ως
Γεωργικός συλλόγος. Δεδομένου ότι ήταν η πρώτη οργάνωση που προώθησε ενεργά τη
συνεταιριστική ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα, η Grange προσπάθησε να εξαλείψει
το κόστος που συνδεόταν με τον μεσάζων, φέρνοντας τους αγρότες και τους
προμηθευτές, καθώς και τους παραγωγούς και τους αναζητούν, σε απευθείας
σχέση.
Το 1875 η Grange οικειοποιήθηκε τις Αρχές της Rochdale και οι προσπάθειες
ανάπτυξη της, οδήγησαν στο σχηματισμό εκατοντάδων εμπορικών και γεωργικών
συνεταιρισμών στην αγορά, καθώς και συνεταιριστικών μαγαζιών για την πώληση
καταναλωτικών αγαθών. Ωστόσο, η γενίκευσή της σε ποικίλες επιχειρηματικές
δραστηριότητες, συνέβαλε στην παρακμή της το 1880, λόγω κακών
επιχειρηματικών πρακτικών και έλλειψης ενεργής συμμετοχής των μελών.
Άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις που προέκυψαν για την υποστήριξη της
ανάπτυξη του συνεταιρισμού στον γεωργικό τομέα ήταν η The Farmers’ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
and the Society of Equity η οποία ήταν πιο πολιτικοποιημένη από τη Grange και
ευθυγραμμισμένη εξίσου με τις Αρχές της Rochdale. Επιπλέον, η The Farmers’
Alliance and the Society of Equity δραστηριοποιούνταν στις νότιες πολιτείες, όπου
η πρακτική της υποθήκευσης των καλλιεργειών δημιουργούσε χρόνο χρέος για
πολλούς μικρούς αγρότες ενοικιαστές και κολίγους. Ωστόσο, οι φυλετικές
πρακτικές διακρίσεις κατέστησαν δύσκολο για τους μαύρους αγρότες να
συμμετάσχουν στην επιχείρηση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός
υποκαταστήματος της The Farmers’ Alliance and the Society of Equity για τους
μαύρους αγρότες, το οποίο ιδρύθηκε το 1886. Η The Farmers’ Συμμαχία και η
Society of Equity εισήγαγε πρακτικές συνεταιρισμού στους νότιους μαύρους
αγρότες αλλά, οι συχνές διακρίσεις και οι φυλετικοί νόμοι του Jim Crow το 1890
επηρέασαν σημαντικά τη συνεταιριστική ανάπτυξη.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αναπτύχθηκαν και
εργατικές συνεταιριστικές οργανώσεις όπως, η Knights
of Labor and the Sovereigns of Industry και οι εταιρείες
πειραματίστηκαν με την ανάπτυξη συνεταιριστικών
καταναλωτικών καταστημάτων για τα μέλη τους. Οι
συνεταιριστικές αρχές της Rochdale είχαν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τη
λειτουργία πολλών από αυτών των καταστημάτων.
Επίσης, πολυάριθμοι συνεταιρισμοί λιανικού εμπορίου αναπτύχθηκαν
για να καλύψουν τις ανάγκες των μελών τους. Εξαιτίας όμως, της μεγάλης
γεωγραφικής διασποράς τους δεν είχαν αρκετή επιτυχία στη διαχείριση των
πωλήσεων τους με αρκετές αποτυχίες όπως, ανεπαρκή συγκέντρωση κεφαλαίων,
κακή διαχείριση ή παντελής έλλειψη χορηγιών κ.λπ.
 Γ Φάση-Η μεγάλη ύφεση (1930)
Το ενδιαφέρον για τους συνεταιρισμούς εντάχθηκε κοντά στις αρχές του 20ου αιώνα
λίγο πριν τη μεγάλη ύφεση, τότε που υπήρχε ένα πνεύμα στις
μονοπωλιακές πρακτικές της αγοράς και οι οποίες θεωρούνταν ως υπερβολές του
καπιταλισμός. Η συνεταιριστική επιχείρηση αναγνωρίστηκε ως μια διέξοδος για μια
πιο κοινωνική οικονομία. Η συνεταιριστική επιχείρηση The Cooperative League
of the United States of America (CLUSA) ιδρύθηκε το 1916 με σκοπό να
προωθήσει ένα ευρύ κοινωνικό πρόγραμμα συνεργασίας. Ο CLUSA
υποστηρίχθηκε από συνεταιριστικά καταναλωτικά κινήματα από άλλα μέρη της
χώρας, κυρίως από τους κοινωνικούς δημοκρατικούς συνεταιρισμούς στις άνω
μεσοδυτικές πολιτείες και τις γεωργικές συνεταιριστικές ενώσεις. Παράλληλα, η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση υποστήριξε το συνεταιριστικό επιχειρείν στον γεωργικό
τομέας με ποικίλους τρόπους. Η νομοθετική πράξη Smith-Lever Act του 1914
δημιούργησε το πρόγραμμα Επέκταση Συνεταιριστικού Συστήματος, μια
συνεργασία που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA),
ανάμεσα στους αγρότες και τα πανεπιστήμια. Το πρόγραμμα αυτό, είχε ως σκοπό
να εισάγει την επιστημονική γεωργία τροφίμων και την έρευνα για τους φυσικούς
πόρους, στο συνεταιριστικό σύστημα, με απώτερο σκοπό την επέκτασή του.
Υπήρξαν λοιπόν πολλοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι ξεκίνησαν μέσω αυτού του
συστήματος, την πανεπιστημιακή συνεργασία πάνω στην έρευνα και την παραπέρα
επέκτασή τους. Ο νόμος περί εμπορίας των Συνεταιρισμών του 1926
διεύρυνε την υποστήριξη του USDA στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Η πράξη
αυτή της Αμερικανικής κυβέρνησης συνεχίστηκε τόσο κατά τη διάρκεια όσο και
μετά τη μεγάλη ύφεση του 1930, με την παραπέρα υποστήριξη των αγροτικών
συνεταιρισμών. Ο νόμος Credit Farm του 1933 ίδρυσε τους πρώτους
Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς Αγροτικής παραγωγής για να προωθήσουν δάνεια
παραγωγής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δημιουργώντας έτσι ένα σύστημα
των τραπεζών, υπέρ των γεωργικών συνεταιρισμών.
Το 1934, η εφαρμογή της νομοθεσίας Federal
Credit Union Act επιτρέπει σε πιστωτικές
συνεταιριστικές ενώσεις που δρούσαν σε πολιτείες
στις εταιρείες δεν αναγνωριζόταν το καταστατικό
πιστωτικής ένωσης, να ενισχυθούν μέσω
ομοσπονδιακή παρέμβασης. Μέχρι τη δεκαετία του
1930, οι περισσότερες γεωργικές εργασίες
εξακολουθούσαν να λειτουργούν χωρίς ηλεκτρικό
ρεύμα, καθώς οι περισσότεροι επενδυτές οργανισμών κοινής ωφελείας ήταν
απρόθυμοι να επενδύσουν σε υποδομές που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των
αγροτικών περιοχών. Η Αγροτική Πράξη Ηλεκτροδότησης του 1937
δημιούργησε ένα γραφείο δανεισμού για τη χρηματοδότηση αυτής της
προσπάθειας. Οι αγρότες, εξοικειωμένοι με το μοντέλο του συνεταιρισμού και της
συνεργασίας, καθιέρωσαν πολύ γρήγορα αγροτικούς ηλεκτρικούς συνεταιρισμούς
ώστε να επαφεληθούν από το πρόγραμμα. Η ΡΕΑ παρείχε συνεχή οργάνωση
υποστήριξη σε αυτούς τους συνεταιρισμούς και συνέβαλε στη συνολική επιτυχία
του προγράμματος. Η αγροτική ηλεκτροδότηση δημιούργησε βαθιές αλλαγές στην
αγροτική ζωή και τις γεωργικές πρακτικές.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930, το ενδιαφέρον για αστικούς
συνεταιρισμούς αυξήθηκε, ως αποτέλεσμα εν μέρει του σημαντικού ρόλου που
έπαιξαν οι συνεταιρισμοί σε πολλά από τα νέα προγράμματα στήριξης της
κυβέρνησης του New Deal. Υπήρξε επίσης εκείνη την περίοδο και την ενίσχυση του
συντονισμού της συνεταιριστικής δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο.
Οι Αγροτικοί Προμηθευτικοί συνεταιρισμοί συνέχισαν να αναπτύσσονται και
να ευδοκιμούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κυρίως στις μεσοδυτικές
πολιτείες. Όχι μόνο παρείχαν λιπάσματα και ζωοτροφές, αλλά επεκτάθηκαν στην
παραγωγή και στην διανομή των προϊόντων πετρελαίου, προσφέροντας
ασφαλιστική κάλυψη και πιστώσεις.
 Δ Φάση-Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1940-1949)
Η φάση αυτή που επεκτείνεται ως σήμερα, χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη
περίοδος στασιμότητας στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών. Αυτό μάλλον συνέβη
από τη σταδιακή επέκταση και εγκαθίδρυση του πνεύματος του νεο-
φιλελευθερισμού αλλά και του γεγονότος οτι η Αμερική μετα τον Β Παγκόσμιο
Πόλεμο βγήκε αλώβητη και δυνατή στρέφοντας κυρίως
την προσοχή της στην καθιέρωση της ηγεμονικής της
θέση στον κόσμο, χωρίς να φαίνεται να συμβαίνει για την κάλυψη των εσωτερικών
αναγκών της, όπως έκανε στις τρείς προηγούμενες ιστορικές φάσεις της και οι
οι οποίες είχαν σημαδευτεί από εσωτερική καταστροφή.
Παρόλα αυτά παρατηρείται μια μικρή αναβίωση των καταναλωτικών
συνεταιρισμών διατροφής κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και στις
αρχές της δεκαετίας του 1970, ωθούμενη από μια έλλειψη πρόσβασης του
ευρύτερου κοινού σε φυσικά και βιολογικά τρόφιμα, καθώς και από ένα
αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα εναλλακτικά συστήματα παραγωγής τροφίμων
(βιολογικά προιόντα). Αν και πολλοί τελικά απέτυχαν, όσοι επιβίωσαν ασκούν
σήμερα μια σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη των βιολογικών αγορών και
φυσικών τροφίμων.
Μερικοί γεωργικοί συνεταιρισμοί είναι τώρα μεταξύ των μεγαλύτερων
επιχειρήσεις της χώρας και αποτελούν μέρος της παγκόσμιας αγοράς. Οι
στρατηγικές και οι δομές κυριαρχούνται πλέον από καθαρά οικονομικούς
παράγοντες, ενώ οι γεωργικοί συνεταιρισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και
επιρροή στην εθνική γεωργική πολιτική.
Συνεταιριστικές επιχειρήσεις σήμερα υπάρχουν σε όλους τους τομείς της
οικονομία των ΗΠΑ.
Παραδείγματα οργάνωσης της συνεταιριστικής και
κοινωνική οικονομίας
Το παράδειγμα της κοινοπραξίας «ln Concerto»
Σε μόλις μία δεκαετία, η κοινοπραξία In Concerto στο Καστελφράνκο Βένετο της
βορειοδυτικής Ιταλίας εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη επιχείρηση της περιοχής. Η
κοινοπραξία ιδρύθηκε το 2002 από τοπικούς κοινωνικούς συνεταιρισμούς, πολλοί
από τους οποίους βρίσκονταν στη φάση εκκίνησης, και δραστηριοποιείται σε μια
περιοχή με 100.000 κατοίκους. Η κοινοπραξία συναπαρτίζεται από 22 κοινωνικούς
συνεταιρισμούς, απασχολεί σχεδόν 1.300 εργαζομένους (περισσότερο
από 200 με κάποιο είδος σωματικού ή κοινωνικού μειονεκτήματος), και παρέχει
υπηρεσίες επανένταξης σε πάνω από 1.000 χρήστες. Η κοινοπραξία έχει συνολικό
κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 47 εκατομμύρια ευρώ και ο οποίος, ακόμη και
το 2010, μια ζωφερή χρονιά για τις περισσότερες επιχειρήσεις, αυξήθηκε κατά
σχεδόν 13 %. Η In Concerto είναι μια μεγάλη σύμπραξη συνεταιρισμών με ενιαία
αποστολή, που βασίζεται στην ιδέα ότι οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί θα πρέπει να
δηλώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο παρόντες στην τοπική περιοχή και να
δραστηριοποιούνται σε κάθε δυνατό πεδίο. Αυτός ο «έναρετος» μηχανισμός
παράγει εισόδημα για την τοπική περιοχή, παρέχει απασχόληση και ενισχύει την
κοινωνική ένταξη – για άτομα με αναπηρίες, πρώην φυλακισμένους, ή
οποιονδήποτε μειονεκτεί κοινωνικά, μεταξύ των ατόμων άνω των 50
ετών που έχουν απολυθεί και αγωνίζονται να στηρίξουν τις οικογένειές τους.
Αυτό είναι εφικτό, επειδή οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί που ανήκουν στην In
Concerto έχει αποφασίσει ότι ορισμένες λειτουργίες και αποφάσεις (όπως η
μέλη, οι λογιστικές εργασίες, οι αγορές κτλ.) θα εκτελούνται
κεντρικά. Οι σχέσεις μεταξύ των μελών είναι πολύ στενές, και η απόφαση να
ενώσουν τις δυνάμεις τους επέτρεψε σε όλους τους συνεταιρισμούς,
περιλαμβάνει τις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να αναπτυχθούν και να
αυξήσουν το μέγεθός τους. Ένα εσωτερικό ταμείο βοηθάει τους συνεταιρισμούς να
εισαγάγουν καινοτομίες. Οι συνεταιρισμοί καταβάλλουν ποσά στο ταμείο, βάσει
του όγκου των εργασιών τους, καθώς η εργασία, και όχι ο κέρδος, είναι ο τελικός
σκοπός και η αξία που παράγουν και προσφέρουν στον πληθυσμό και τα πιο
αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
Οι συνεταιρισμοί της In Concerto είναι ενεργοί σε πολλούς τομείς, όπως η
ξυλουργική, οι καθαρισμοί και κοινωνικές υπηρεσίες όπως η κατ’οίκον υγειονομική
περίθαλψη, η φροντίδα των ηλικιωμένων και οι κοινότητες για άτομα με
ψυχιατρικά προβλήματα. Η κοινοπραξία μπορεί να εμφανιστεί στις μεγάλες
επιχειρήσεις ως «πάροχος λύσεων», αναλαμβάνοντας τη διαχείριση μιας πλήρους
γραμμής παραγωγής, εποπτεύοντας την παραγωγή αλλά και την εφοδιαστική, την
αποθήκευση, τη διαχείριση του προσωπικού και τις πιστοποιήσεις. Η συνεργασία
ανάμεσα στους συνεταιρισμούς και η απόφαση να προκριθεί το σύστημα ως
σύνολο και όχι το επιμέρους κέρδος σημειώνουν ότι οι συνεταιρισμοί μπορούν να
προσφέρουν σπουδαία πλεονεκτήματα στους πελάτες. Ως αποτέλεσμα, σε μια
εποχή που η Ιταλία κατακλύζεται από εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα, η κοινοπραξία
εξάγει προϊόντα της στην Κίνα. Εν τέλει, η In Concerto δεν είναι ανταγωνιστική
λόγω χαμηλού εργατικού κόστους, αλλά διότι είναι μια ευέλικτη, ενοποιημένη και
καινοτόμος επιχείρηση.
Το παράδειγμα της Αλμερίας
Το 1955, η ανδαλουσιανή επαρχία της Αλμερίας, στη νοτιοανατολική Ισπανία, ήταν
μια περιοχή που μαστιζόταν από την ξηρασία, με φτωχές υποδομές και κατά
κεφαλήν ΑΕγχΠ μικρότερο από το μισό του εθνικού μέσου όρου. Σήμερα, είναι η
μεγαλύτερα παράγωγα οπωροκηπευτικών στην Ισπανία και συγκαταλέγεται στο
πλουσιότερο τρίτο των ισπανικών επαρχιών βάσει του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ. Η
ταχεία ανέλιξη της Αλμερίας συμπίπτει με την ιστορία δύο αλληλοσυνδεόμενων
συνεταιριστικών ιδρυμάτων – της συνεταιριστικής τράπεζας και των γεωργικών
συνεταιρισμών της, καθώς και των συναφών οργανισμών τους. Απογοητευμένοι
από την έλλειψη διαφάνειας και ευκαιριών κατά το δικτατορικό του καθεστώς
Φράνκο, αρκετοί κάτοικοι της Αλμερίας σχημάτισαν το 1963 το συνεταιριστικό.
πιστωτικό ίδρυμα Caja Rural Provincial de Almería (σήμερα «Cajamar»), που
παρείχε χρηματοδοτήσεις, μέσω των οποίων οι φτωχοί γεωργοί μπορούσαν να
μετουσιώσουν την εργασία τους σε κάτι μεγαλύτερη οικονομική αξία. Η ένωση
συνεταιρισμών και οργανώσεων παραγωγών, η COEXPHAL, συστάθηκε το 1977 με
την υποστήριξη της Cajamar, προκειμένου να προσφέρει στους γεωργούς
πρόσβαση σε εξωτερικές αγορές. Σήμερα, η Cajamar είναι η μεγαλύτερη
συνεταιριστική τράπεζα της Ισπανίας, ενώ η περιοχή είναι η μεγαλύτερη
συνεταιριστική παραγωγός κηπευτικών στην Ευρώπη, με την πλειονότητα των
συνεταιρισμών για βιολογικές μεθόδους ελέγχου των επιβλαβών
οργανισμών. Μπορεί μια γεωργική παραγωγή 2,5 εκατομμυρίων τόνων και ένας
κύκλος εργασιών αξίας 1,8 δισεκατομμυρίου ευρώ δεν είναι επιβλητικά, ωστόσο
εκείνο που εντυπωσιάζει είναι η άμεση απασχόληση που παρέχεται σε πάνω από 40
000 εργαζόμενους, με δίκαιη κατανομή του πλούτου που παράγεται στην περιοχή.
δημιουργηθεί πάνω από 250 συμπληρωματικές ή βοηθητικές επιχειρήσεις,
τόσο συνεταιριστικές όσο και ιδιοκτησία των επενδυτών τους, με κύκλο εργασιών
που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ευρώ.

Ο όμιλος Μοντραγκόν
Η Mondragon Corporation είναι μια ομοσπονδία εργατικών συνεταιρισμών που
εδρεύει στη Χώρα των Βάσκων στην Ισπανία. Ιδρύθηκε το 1956 με τη δημιουργία
στην πόλη Μοντραγκόν του πρώτου βιομηχανικού συνεταιρισμού της επαρχίας
Ζιπουσκόα και σήμερα είναι η 10η μεγαλύτερη επιχειρηματική ένωση στην
Ισπανία, με θυγατρικές εταιρείες παραγωγής σε 41 διαφορετικές χώρες και
πωλήσεις σε 150. Το 2011, ο όμιλος αποτελείτο από 258 εταιρείες και οντότητες,
με σχεδόν 84.000 εργαζόμενους και έσοδα 14.755 ευρώ ευρώ. Ενώ η
Η Mondragon έχει τις ρίζες της στον τομέα της μεταποίησης, η εταιρεία είναι πλέον
ενεργή στους τομείς της βιομηχανίας, των χρηματοοικονομικών και της διανομής,
και έχει αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες στα πεδία της γνώσης και της
εκπαίδευσης. Η Mondragon λειτουργεί σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αρχές της
Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εργαζομένων
στη διοίκηση της επιχείρησης με πολλούς τρόπους: μέσω της ιδιοκτησίας (οι
εργαζόμενοι είναι συνεταίροι), της διαχείρισης (με τη συμβολή τους στη βελτίωση
των προϊόντων, των διαδικασιών και των υπηρεσιών) και των αποτελεσμάτων
(ανάλογα με το έργο που προσφέρουν). Το πρότυπο διοίκησης της Mondragon
Corporation εστιάζει στη σημασία της γενικής συνέλευσης, στην οποία κάθε μέλος
έχει δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με την αρχή «ένα μέλος, μία ψήφος». Η
αντίδραση της Mondragon στην οικονομική κρίση αποκαλύπτει το βάθος στο οποίο
οι εν λόγω αρχές έχουν διαποτίσει τις δραστηριότητές της. Έπετα από δύο
Δεκαετίες συνεχούς ανάπτυξης, η Mondragon Corporation, όπως και πολλές άλλες
επιχείρηση, ενημέρωση από την οικονομική κρίση. Ο συνολικός κύκλος εργασιών
στους τομείς μεταποίησης και διανομής έπεσε από τα 15,5 δισεκατομμύρια στα
13,9 δισεκατομμύρια το 2011, ωθώντας τη Mondragon να λάβει αρκετά μέτρα με
στόχος της οικονομικής θέσης της εταιρείας. Όλα τα μέτρα
υιοθετήθηκαν κατά πλειοψηφία από τη γενική συνέλευση των μελών και
περιλάμβαναν μειώσεις μισθών, επέκταση ωραρίου και αύξηση των εισφορών
μετοχικού κεφαλαίου (μέσω, μεταξύ άλλων, της επανεπένδυσης των κερδών και
της σύστασης προαιρετικού αποθεματικού ταμείου). Η εταιρεία έχει επίσης
καθιερώσει μια σειρά μηχανισμών που αποσκοπούν στη στήριξη των εργαζομένων
καθ’ όλη αυτή τη διαδικασία, όπως η δημιουργία ενός συστήματος συνδρομής για
την εξεύρεση εργασίας, το οποίο βοήθησε στην επαγγελματική επανακατάρτιση, τη
μετακίνηση προσωπικού μεταξύ συνεταιρισμών και την αποζημίωση για την
απώλεια ωρών εργασίας. Ως αποτέλεσμα, η μείωση της απασχόλησης που
συνόδευσε την πτώση των εσόδων επιτεύχθηκε χωρίς απολύσεις. Αντί αυτών, η
εταιρεία προέκρινε εθελοντικά προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης για
εργαζόμενους άνω των 58 ετών και την ανατοποθέτηση εκατοντάδων άνεργων
εργαζομένων-μελών σε συνεταιρισμούς εντός του ομίλου.
Το παράδειγμα των μεταλλουργείων των Αυστριακών Άλπεων
Η κοιλάδα του Στουμπάι στις Αυστριακές Άλπεις είναι γνωστή για το σκι, την
πεζοπορία – και την παραγωγή χάλυβα. Από τον 14ο αιώνα υπάρχουν εδώ ορυχεία
σιδηρομεταλλευμάτων. Σήμερα η κοιλάδα, με πληθυσμό μόλις 14.000,
επεξεργάζεται ετησίως πολλές χιλιάδες τόνους χάλυβα και κατασκευάζει ένα
φάσμα προϊόντων 5.000 διαφορετικών αντικειμένων, τα οποία εξάγονται παντού
στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Η επιτυχία της κοιλάδας Στουμπάι στον
παγκόσμιο τομέα επεξεργασίας μετάλλων συνδέεται με τη σύσταση και την
ανάπτυξη του Συνεταιρισμού Στουμπάι. Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1897 από μια
ομάδα ντόπιων τεχνιτών μετάλλου, λόγω της απογοήτευσής τους με τις
επιχειρηματικές πρακτικές της εποχής, και ειδικά το γεγονός ότι ήταν
υποχρεωμένοι να διαθέτουν τα προϊόντα τους αποκλειστικά σε έναν
συγκεκριμένο εμπορικό οίκο. Προκειμένου να αλλάξουν την τύχη τους, οι τεχνίτες
που συμμετείχαν στο συνεταιρισμό άνοιξαν το 1900 από κοινού ένα εργοστάσιο,
αποκτώντας τη δυνατότητα να μηχανήματα που θα ήταν πολύ
ακριβή για να αγοράσει ο καθένας τους μεμονωμένα. Σήμερα, ο Συνεταιρισμός
Στουμπάι απασχολεί 400 άτομα, ενώ άλλα 120 άτομα απασχολεί η θυγατρική του
– εντούτοις, ο αριθμός των προϊόντων-μελών του παραμένει σταθερός στις 24,
εφόσον η συμμετοχή περιορίζεται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της
κοιλάδας. Η ανάπτυξη του συνεταιρισμού έχει ωφεληθεί από τις οικονομίες
κλίμακας, περιλαμβανομένης της αγοράς πρώτων υλών από το συνεταιρισμό, και
όχι από τις μεμονωμένες επιχειρήσεις-μέλη του. Άλλα σημαντικά συστατικά της
επιτυχίας είναι η ποικιλία των προϊόντων (από εργαλεία υδραυλικών μέχρι
ορειβατικό εξοπλισμό) και οι κανόνες που υποστηρίζουν την εξειδίκευση και
όχι τον ανταγωνισμό μεταξύ των προϊόντων που συμμετέχουν.

Διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση για την ανάπτυξη μιας
βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων
Η Regionalwert AG είναι μια κεφαλαιουχική εταιρεία που ανήκει σε ιδιώτες, η
που βρίσκεται στην περιοχή του Φράιμπουργκ στη νοτιοδυτική Γερμανία και
στηρίζει την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και της τοπικής παραγωγής,
εμπορίας και διανομής τροφίμων.
Η ιδιότητα που διακρίνει έγκειται στον συνδυασμό της διαδικτυακής
μικροχρηματοδότησης με την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικών για
την εμπέδωση μιας αειφόρου και οικονομικά βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού
τροφίμων και την παραγωγή περιφερειακής προστιθέμενης αξίας. Αυτό το
επιτυγχάνει συνασπίζοντας τη σκέπη της Regionalwert AG (RWAG) πολίτες ως
κοινωνικούς επενδυτές, παραγωγούς και κοινωνικούς
επιχειρηματίες.
Μέχρι στιγμής, η RWAG έχει καταφέρει να κερδίσει τη στήριξη των κατοίκων της
περιφέρειας και να συγκεντρώσει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ από
περισσότερους από 500 κυρίως τοπικούς μετόχους. Τα κεφάλαια επενδύονται σε
βιολογικά αγροκτήματα και την αντίστοιχη γη, επεξεργασία επιχειρήσεων
τροφίμων (τροφοδοσίες, επεξεργασία) και επιχειρήσεις εμπορίας (καταστήματα
λιανικής και χονδρικής πώλησης, διανομές). Επιπλέον, η RWAG διευκολύνει την
πρόσβαση σε χρηματοδότηση για νέους γεωργούς, βοηθά στην εξασφάλιση
γεωργικής διαδοχής, και παρέχει υπηρεσίες οικονομικής ανάπτυξης για όλες τις
επιχείρηση του δικτύου της.
Οι επιχειρήσεις-εταίροι λειτουργούν αυτόνομα, όλα όμως συνδέονται μέσω του
δικτύου της RWAG. Αυτή η συνεργασία μειώνει τα κόστη, έτσι ώστε οι μικρές
κλίμακας δομών να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές. Πρακτικά παραδείγματα
αποτελούν η χρήση των αποβλήτων της εκμετάλλευσης κηπευτικών στην
εκμετάλλευση γαλακτοπαραγωγής, η αξιοποίηση της κοπριάς από τα βοοειδή στην
εκμετάλλευση κηπευτικών, η χρήση των προϊόντων της RWAG από την επιχείρηση
τροφοδοσίας, η πώληση προϊόντων της RWAG στα καταστήματα και η διανομή
κηπευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος διανομών.
Μεταξύ των δραστηριοτήτων της, η RWAG έχει αναπτυχθεί μια διεξοδική
μεθοδολογία καταγραφής του κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού
αντίκτυπου των επενδύσεων της στην περιοχή. Αυτό συνέβαλε στο να δοθεί το
έναυσμα σε πρωτοβουλίες πολιτών σε πολλές περιφέρειες της Γερμανίας, με
στόχο την προώθηση ενός αειφόρου μετασχηματισμού της περιφερειακής γεωργίας
και της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, αναπαράγοντας το πρότυπο της RWAG.
Με αυτόν τον τρόπο, η RWAG έχει εξελιχθεί σε μια λύση που μπορεί να
αναπαραχθεί και να προσαρμοστεί από άποψη κλίμακας, και να δώσει απαντήσεις
σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Το δίκτυο REVES
Το REVES είναι το μόνο δίκτυο που φέρνει επαφή με τις τοπικές
αρχές και τους παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας, προκειμένου να
δημιουργηθούν σταθερές συνεργασίες και κοινές πολιτικές για τη βιώσιμη τοπική
ανάπτυξη ώστε να αγωνιστούν για την κοινωνική ένταξη.
Ιδρύθηκε από τη συστατική πράξη της Γένοβας, τον Σεπτέμβριο του 1997,
ως διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Το δίκτυο ξεκίνησε τις δραστηριότητές
του με την υποστήριξη ενός μικρού αριθμού συνεργαζόμενων πόλεων, όπως το
Östersund (Σουηδία), Reggio Calabria (Ιταλία), Bruxelles-Capitale (Βέλγιο) και το
Roubaix (Γαλλία) καθώς και την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των εργαζομένων σε
συνεταιρισμούς, κοινωνικούς συνεταιρισμούς, συμμετοχικές επιχειρήσεις (CECOP).
Χρόνος με το χρόνο και με ένα ολοένα και αυξανόμενο αριθμό μελών, το δίκτυο
κατάφερε να αναπτύξει τις βασικές αρχές του που περιλαμβάνονται στον
καταστατικό του Χάρτη – για τη συνεργασία, τη συμμετοχή, την κοινωνική συνοχή
και την ποιοτική απασχόληση – με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας
πλουραλιστική πρόνοια σε τοπικό επίπεδο και κοινωνικά υπεύθυνα
περιοχών.
Μέσω των δραστηριοτήτων του, το δίκτυο συνδέεται στενά με τις πολιτικές της
Ένωση και επικεντρώνει την προσοχή του στη δυναμική της
τοπικής ανάπτυξης. Το REVES επιδιώκει να επηρεάζει τις αποφάσεις σε
επίπεδο επίπεδο και να ανταλλάσει καλές πρακτικές σε τοπικές πολιτικές
ανάπτυξη.
Το δίκτυο βρίσκεται υπό συνεχή ανάπτυξη προσπαθώντας να επεκταθεί προς την
Ανατολή και κυρίως προς το Μεσόγειο, μέσω της δημιουργίας εθνικών
δικτύων που βασίζονται σε μια ισχυρή δέσμευση από τα μέλη του REVES –
τοπικές και περιφερειακές αρχές, κοινωνικές οργανώσεις και των επιχειρήσεων.
Η εταιρική σχέση μεταξύ των τοπικών αρχών και των φορέων της κοινωνικής
οικονομία είναι η βάση του REVES.
Αυτό το ευρωπαϊκό δίκτυο φέρνει σε επαφή τις τοπικές και περιφερειακές αρχές με
τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας, παράγοντες που έχουν αποφασίσει να
συνεργάζονται για μια βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη των περιοχών τους, για
την κοινωνική ευημερία, τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών,
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού.
Στον όρο “κοινωνική οικονομία” το Reves συμπεριλαμβάνει τους συνεταιρισμούς,
τα ταμεία αλληλασφάλισης, τις ενώσεις, τα ιδρύματα και, γενικότερα, όλες οι
οργανώσεις υποστηρίζουν την « υπεροχή του ατόμου και του κοινωνικού
σκοπού έναντι του κεφαλαίου, την εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή, το
δημοκρατικός έλεγχος από τα ίδια τα μέλη, το συνδυασμό των συμφερόντων των
μελών / χρηστών και του γενικού συμφέροντος του δικτύου, την υπεράσπιση και
την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης και της ευθύνης, την αυτό-οργάνωση
και την αειφόρο χρήση των πόρων.
Το δίκτυο Reves λειτουργεί συντονιστικά προς τα μέλη του και την υποστηρίζει
μεταξύ τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ Κοινωνικής
Οικονομίας διαφορετικών χωρών, διεκδικεί και ευνοεί τη συμμετοχή σε ειδικά
ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτήσεων και καλλιεργεί κουλτούρα
συνεργασίας και κοινού προγραμματισμού. Εκτείνεται σε 10 χώρες-μέλη της
Ένωση και αριθμεί 83 μέλη 5 .
Συγκεκριμένα:
Μέλη του δικτύου ανά χώρα
Ιταλία (35)
Γαλλία (17)
Σουηδία (12)
Φινλανδία (7)
Ελλάδα (4)
Ισπανία (3)
Γερμανία (2)
Βέλγιο (1)
Ιρλανδία (1)
Πολωνία (1)
Οι αντιπρόσωποι των πόλεων και των περιφερειών καθώς και οι οργανώσεις και οι
φορείς της κοινωνικής οικονομίας που αποτελούν τα μέλη του REVES,
δεσμεύονται να:
1. Ιδρύουν μία σταθερή σχέση, μακροχρόνια συνεργασία και κοινό
συντονισμό και προγραμματισμό των τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών
τους με κατεύθυνση την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας.
2. Δημιουργήσουν και να αναπτύξουν μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα,
αυτή, της κοινωνικής κοινωνίας, αμφισβητώντας τα παρώντα
επικρατικά οικονομικά μοντέλα και να προτείνουν εναλλακτικές κοινωνικο-
οικονομικές προσεγγίσεις.
3. Αναπτύξουν το TSR ως διαδικασία κοινωνικής παγκόσμιας ευθύνης που
βασίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη και τη συμμετοχική δημοκρατία των
πολίτες.
4. Προωθήσουν την ισότητα των φύλων, την πολυμορφία μέσω της
κοινωνικής ένταξης, την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων όπως του
ρατσισμού και οποιασδήποτε άλλης επισφαλής συνθήκης.
5. Αναπτύξουν καινοτόμα μοντέλα, έτσι ώστε να ενισχύσουν την εταιρική
σχέση και τη χρηστή διακυβέρνηση μεταξύ τους.
6. Προσδιορίστε τους κοινούς τους στόχους και αξιώσεις για την εταιρική σχέση
και τις συνέργειες με άλλα δίκτυα.
7. Συνεργάζονται ενεργά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό
κοινο, το
8. ΕΟΚΕ και την Επιτροπή των Περιφερειών και των κρατών μελών,
προκειμένου να προωθηθούν οι αξίες και οι δραστηριότητες του REVES για
τη δημιουργία ενός ευνοϊκού νομικού και φορολογικού περιβάλλοντος για
την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη.
9. Προωθήσουν μια ισόρροπη ανάπτυξη και διάδοση των αξιών της
κοινωνικής οικονομίας σε όλη την Ευρώπη και των γειτόνων της,
απευθυνόμενοι σε όλες τις περιοχές και όλες τις κοινωνικές ομάδες.
10. Προωθήσουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ τους δεσμευόμενοι
να τις εφαρμόζουν επαρκώς.
11. Συμμετέχουν ενεργά και να συμβάλουν στη βιωσιότητα / τις
δραστηριότητες του δικτύου.
Τα μέλη του REVES δεσμεύονται να υπογράψουν ένα σύμφωνο που βασίζεται
σε κοινές αξίες, έτσι όπως αναφέρονται στον καταστατικό Χάρτη και ο οποίος
δημοσιεύεται στο κοινό.
Επιτυχημένα παραδείγματα
κοινωνικής επιχείρησης
Αμερική
«PARC»
Το PARC είναι μία Κοινωνική Επιχείρηση που έχει ιδρυθεί
από το 1953 και προσφέρει πάνω από 40 υπηρεσίες σε
περισσότερα από 700 παιδιά και ενήλικες με αναπτυξιακές
δυσκολίες. Το όνομα της επιχείρησης PARC, προέρχεται
από τις λέξεις Providing Advocacy and Recognizing Capabilities που σημαίνει
Παροχή Στήριξης και Αναγνώριση Ικανοτήτων.
Ετσι, σκοπός της κοινωνικής επιχείρησης PARC είναι η διαμόρφωση και
προώθηση των υφιστάμενων προγραμμάτων, καθώς και η διερεύνηση νέων
δραστηριότητες που δεν συνδέονται μόνο με τη φιλανθρωπική αποστολή και το
όραμα του οργανισμού, αλλά μπορεί επίσης να ενισχύσει τα έσοδα του οργανισμού
ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τις παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης. Η έδρα
του PARC βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη της Φλώρινας 6 .
Women’s Bean Project 1
Το Women’s Bean Project ιδρύθηκε το 1989 και είναι μια μη
κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό να βοηθήσει τις γυναίκες
να ξεφύγουν από τη φτώχεια και την ανεργία . Στόχος τους
είναι κάθε γυναίκα που συμμετέχει στο πρόγραμμα να βρει
εργασία σε ένα ασφαλές και κατάλληλο εργασιακό
περιβάλλον όπου μπορεί να μάθει, να αναγνωρίζει και να
αξιοποιήσει τα ταλέντα της αλλά και να τις αναπτύξει
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να πάρει και να
κρατήσει την εργασία της. Αυτός ο σκοπός επιτυγχάνεται
μέσα από την απασχόληση στην επιχείρηση της οργάνωσης,
παραγωγής προϊόντων γκουρμέ. Το Women’s Bean Project βρίσκεται στο Ντένβερ
του Κολοράντο της Αμερικής.
Corbin Hill Farm 7
Η Corbin Hill Farm είναι μια κοινωνική επιχείρηση αντιμετώπισης
της έλλειψης διάθεσης νωπών τροφίμων για τις χαμηλού
εισοδήματος κοινότητες γνωστές ως «food deserts», όπως το
Νότιο Μπρονξ και το Χάρλεμ. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε όταν μέλη
της κοινότητας διαμαρτυρήθηκαν ότι σε πολλά παντοπωλεία τα τρόφιμα είχαν
σήψη και τα καλά προϊόντα ήταν απλά πάρα πολύ ακριβή. Ως απάντηση,
δημιουργήθηκε κάτι σαν “κοινότητα στήριξη της γεωργίας”, αλλά με έναν τρόπο
που αντιμετωπίζει τα τρόφιμα «με δικαιοσύνη» (food justice) και είναι λιγότερο
ως ελίτ στη φύση. Η καινοτομία είναι ότι ο ίδιος μπορεί να είναι μέλος με βάση το
μερίδιο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και να προωθεί μια θετική προοπτική
προς την παραγωγή και την κατανάλωση τροφίμων. Η Corbin Hill Farm είναι μια
αντιπαράθεση όχι μόνο στην πανταχού παρούσα εταιρική γεωργία και στα
μεγάλα σούπερ μάρκετ αλλά και στην αδυναμία πρόσβασης σε πολλά από τα
υγιεινά προϊόντα. Η κοινωνική επιχείρηση Corbin Hill Farm βρίσκεται στη Νέα
Υόρκη και ιδρύθηκε το 2011.
Κένυα
Η KOMAZA είναι μια κοινωνική επιχείρηση η οποία φυτεύει δέντρα με
μικροκαλλιεργητές και οικονομικές κλίμακες , ώστε να μπορέσουν να
έχουν πρόσβαση σε αγορές υψηλής αξίας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η RISE
Kenya η οποία ασχολείται με προγράμματα για την άμβλυνση της κλιματικής
αλλαγής στις ημίξηρες περιοχές της ανατολικής Κένυας .
Γκάνα
Η AspenPoiDivine είναι μια από τις πιο καινοτόμες κοινωνικές
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί. Ιδρύθηκε το 1998 και η
εταιρεία ανήκει στους αγρότες της κατά 45%, οι οποίοι
προέρχονται από το συνεταιρισμό δίκαιου εμπορίου στην Γκάνα
που ονομάζεται Kuapa Kokoo. Η αγορά της σοκολάτας είναι
ιδιαίτερα ανταγωνιστική αλλά η Divine κρατά μεγάλο μερίδιο της
αγορά χάρη εκτός των νέων γεύσεων, στην κυκλοφορία
βιβλίων μαγειρικής και μιας εφαρμογής για iPhone και iPad που περιέχει συνταγές
και περισσότερες πληροφορίες για την κοινωνική επιχείρηση 8 .
Η μη κερδοσκοπική εταιρεία Trashy Bags ξεκίνησε το 2007 προκειμένου να
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβλημα των στερεών πλαστικών
αποβλήτων της Γκάνας και για να καθαρίσει τους δρόμους της Άκρα από τα
χιλιάδες φακελάκια- σακουλάκια. Η εταιρεία αγοράζει τα απόβλητα από τους
συλλέκτες και εν συνεχεία πλένει και στεγνώνει τα φακελάκια για να τα ράψει σε
μοντέρνες τσάντες και άλλα προϊόντα που στη συνέχεια πωλούνται στην
Accra και εξηγούνται σε άλλες οκτώ χώρες σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία «Trashy
Bags» έχει συγκεντρώσει 20 εκατομμύρια πλαστικές σακούλες από την ίδρυσή της
και απασχολεί 60 εργαζόμενους (machinists) 9 .

Νότια Κορέα
680 φορείς έχουν αναγνωριστεί ως κοινωνικές επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο του
2012. Η πλειοψηφία των κορεατικών κοινωνικών επιχειρήσεων κατά κύριο λόγο
ασχολούνται με τη δημιουργία θέσεων εργασίας 10 . Η Κορεατική Κοινωνική
Υπηρεσία Προώθησης Επιχειρήσεων ιδρύθηκε για την προώθηση των κοινωνικών
βιομηχανία
Χονγκ Κονγκ
Δεν υπάρχει ξεχωριστή νομική οντότητα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στο Χονγκ
Κονγκ. Είναι συνήθως καταχωρημένες ως εταιρείες ή μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς.
Ινδία
Ο Πρωταρχικός στόχος είναι η μείωση της φτώχειας μέσω ενός βιώσιμου
επιχειρηματικού μοντέλου. Ένα παράδειγμα είναι η Pipal Tree Ventures Private
Περιορισμένη η οποία εκπαιδεύει την αγροτική νεολαία σε διάφορες κατασκευές και
υποδομές ώστε να γνωρίσουν τις δεξιότητές τους και να ξεφύγουν από τη
φτώχεια.
Μεγάλη Βρετανία
Η ίδρυση της αλυσίδας εστιατορίων «Fifteen», μιας
παγκόσμιας κοινωνικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε το
2002 από τον γνωστό σεφ Τζέιμι Όλιβερ και προβλήθηκε
αρχικά στην τηλεόραση. Εκεί λειτουργεί ένα πρωτοπόρο
πρόγραμμα εκμάθησης για νέους, ηλικίας 18-24 και
ταυτόχρονα λειτουργεί σε καθημερινή βάση ένα εστιατόριο. Το
Το «Fifteen» ονομάστηκε έτσι από την πρώτη 15η ομάδα που
συμμετείχε στο πρόγραμμα στο Λονδίνο όταν ξεκίνησε, το
2002. Υπάρχουν 3 «Fifteen» σ’ όλο τον κόσμο: στο
Άμστερνταμ, στην Κορνουάλλη και στο Λονδίνο.
Ο στόχος του Τζέιμι Όλιβερ ήταν διπλός: πρώτος, ήθελε να προσφέρει μια δεύτερη
ευκαιρία σε άνεργους νέους ώστε να αλλάξουν το μέλλον τους μέσα από τη μαγεία
του φαγητού και δεύτερον να προσφέρει στους πελάτες υπέροχο φαγητό σε
συνδυασμό με άριστη εξυπηρέτηση. Το εστιατόριο είναι η βασική αρτηρία μιας
φιλανθρωπικής εταιρείας, της « Jamie Oliver Foundation », και τα κέρδη του
πηγαίνουν για το σκοπό αυτό.
Ένα μεγάλο ποσοστό από τους νέους που εκπαιδεύονται εκεί είχαν άσχημο
ξεκίνημα στη ζωή τους (ορισμένοι είχαν πολύ άσχημο παρελθόν, ακόμα και
επαφή με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά). Έχοντας αφήσει το σχολείο, έψαχναν
απεγνωσμένα για δουλειά. Το «Fifteen» δημιουργήθηκε για να τους υποστηρίξει.
Εκπαιδεύονται για ένα έτος, ώστε να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου δεξιότητες και
εμπειρία. Οι ώρες δουλειάς είναι πολλές και η εκπαίδευση συχνά σκληρή, αλλά οι
οι μαθητές υποστηρίζονται συνεχώς μέσα από το πρόγραμμα. Περίπου οι 3 στα 4
που εκπαιδεύτηκαν στο «Fifteen» εργάζονται σήμερα ως επαγγελματίες σεφ και οι
10 Park, C., and Wilding, M. (2013). “Σχεδιασμός πολιτικής κοινωνικής επιχείρησης: Κατασκευή κοινωνικής επιχείρησης στο
το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κορέα». International Journal of Social Welfare
9 στους 10 το χαρακτηρίζουν ως: «Μια εμπειρία που επηρέασε σε τεράστιο βαθμό
τη ζωή μας» .
Παγκόσμιος Οργανισμός Fairtrade IFAT – WFTO
Το «Fair Trade» είναι ένας εμπορικός συνεταιρισμός που
βασίζεται στο διάλογο, τη διαφάνεια και το σεβασμό και ο οποίος
έχει ως σκοπό την αναζήτηση μεγαλύτερης δικαιοσύνης στο
διεθνές εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη
προσφέροντας καλύτερες συνθήκες εμπορίου και διασφαλίζοντας
τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργατών,
κυρίως στο Νότο. Οι οργανώσεις δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου
(υποστηρίζεται από τους ίδιους) είναι ενεργές αφοσιωμένες τόσο στην
υποστήριξη των παραγωγών, όσο και στην ενημέρωση και την εκστρατεία για
αλλαγές σε κανόνες και πρακτικές του συμβατικού διεθνούς εμπορίου 12 .
Το «Fair Trade» στην Ελλάδα 
Το Δίκαιο και Αλληλέγγυο Εμπόριο (Fair Trade Hellas) είναι μια Ελληνική
Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο) που ιδρύθηκε το 2004 με τη νομική μορφή
της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας (ΑΜΚΕ). Για πρώτη φορά στην Ελλάδα
άρχισε να προωθεί τη φιλοσοφία του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου, που
έχει ως κύριο στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το
2006, άνοιξε στην Αθήνα το πρώτο μη κερδοσκοπικό κατάστημα με προϊόντα
από ολόκληρο τον κόσμο.

Καλές πρακτικές στο βιοτουρισμό
Asian Environmental Journalism Awards 2013
The Singapore International Foundation (SIF) 14 , ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός για
θετική αλλαγή, έχει χορηγήσει χρηματοδότηση σε τέσσερις ασιατικές ομάδες νέων
επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Οι νεαρές ομάδες αναγνωρίστηκαν για τα κοινωνικά τους
επιχειρηματικές ιδέες που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως οι οικολογικές περιηγήσεις και
βιώσιμη γεωργία στην Ινδονησία. Οι τέσσερις νικήτριες ομάδες είναι:
από Σιγκαπούρη:
Dorsal Effect, μια start-up που παρέχει μονοήμερη οικολογική εκδρομή στο Lombok της Ινδονησίας
σε ταξιδιώτες που θέλουν να δουν καρχαρίες. Αυτή η εκστρατεία διατήρησης προστατεύει το
κορυφώνονται αρπακτικά και συμβάλλει στη διατήρηση ενός υγιούς και ακμάζοντος θαλάσσιου οικοσυστήματος. ο
Οι ανερχόμενες επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι οι πρώην ψαράδες καρχαριών έχουν α
βιώσιμο βιοπορισμό.
Η Gazaab ενδυναμώνει τους φτωχούς στο Νεπάλ και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες μέσω
βιοποριστικά και επιχειρηματικά μαθήματα που τους συνδέουν επίσης με τουρίστες που μπορεί
θέλετε να αγοράσετε παραδοσιακές χειροτεχνίες ή να έχετε μια πρακτική εμπειρία. Στο ίδιο
χρόνο, παρέχει επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων μέσω ενός προγράμματος επιχειρηματικού ανταγωνισμού, συν
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε άλλους οργανισμούς που μπορεί να θέλουν να κάνουν το δικό τους
προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ).
από την Ινδία:
Το Social Cops είναι μια διαδικτυακή και φορητή πλατφόρμα που βοηθά τους κατοίκους, τα δημοτικά συμβούλια,
οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και ο ιδιωτικός τομέας
και να λύσουν προβλήματα της κοινότητας. Ουσιαστικά μετατρέπει τους ενδιαφερόμενους πολίτες σε «μπάτσους»,
επιτρέποντάς τους να αστυνομεύουν ζητήματα που έχουν συνδέσει συνεργαζόμενες οργανώσεις με την
πλατφόρμα μέσω crowd sourcing δεδομένων και gamification (η χρήση της σκέψης του παιχνιδιού
1. Ραχιαία επίδραση
2. Gazaab από  Σιγκαπούρη
1. Κοινωνικοί μπάτσοι
2. Αγροκοινωνική Νεολαία
επιχειρηματίες από την Ινδία
και μηχανική παιχνιδιών σε περιβάλλοντα εκτός παιχνιδιού για να εμπλακούν οι χρήστες στην επίλυση προβλημάτων),
ή τη χρήση χαρακτηριστικών του παιχνιδιού για την παροχή κινήτρων συμμετοχής με πόντους και κουπόνια.
Οι Youth Agri-Socio Entrepreneurs σχεδιάζουν να ταιριάξουν με προπτυχιακό γεωργικό
μαθητές με αγροτικές κοινότητες για μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και μετάδοση
τεχνικές βιώσιμης γεωργίας. Σκοπεύουν επίσης να βοηθήσουν στην επωνυμία του τοπικού
κοινότητες ή να τις καταστήσουν αναγνωρίσιμες με την ανάπτυξη και την εμπορία ενός
αγροτικό προϊόν σαν βιολογικό ποτό.
Στο Much Better Adventures 15, οι άνθρωποι βρίσκονται σε παγκόσμιο επίπεδο
αποστολή να προωθήσει τις περιπέτειες διακοπές που είναι
«πολύ καλύτερα» για τους ταξιδιώτες, τις τοπικές κοινωνίες και τη δική μας
φυσικές παιδικές χαρές. Συνεργάζονται αποκλειστικά με
ανεξάρτητη, τοπική ιδιοκτησία και ηθικά εστιασμένη
ενεργούς παρόχους διακοπών από όλο τον κόσμο.
Οι διακοπές περιπέτειας υπάρχουν για να βοηθήσουν στην προώθηση της τοπικής αυτοδιοίκησης
διατήρηση και ανάπτυξη της νεολαίας καθώς και
εκπαίδευση, αλλαγή προοπτικών και βελτίωση της ζωής
τους προορισμούς τους.
Το Relief Riders International (RRI) είναι ένα ανθρωπιστικό ταξίδι περιπέτειας
εταιρεία που διοργανώνει ταξίδια με άλογα μέσα από μαγευτικές περιοχές της
Έρημος Thar του Ρατζαστάν, Ινδία. Τα τελευταία έξι χρόνια η Relief Riders International
έχει πραγματοποιήσει δέκα επιτυχημένες βόλτες ανακούφισης. Την περίοδο αυτή μπόρεσαν να σχεδιάσουν
και να αναπτύξουν εκτεταμένα ιατρικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για το σχολείο
προμήθειες, κατσίκες, ιατρική περίθαλψη και χειρουργεία καταρράκτη σε αγροτικές κοινότητες
Ρατζαστάν.
Τόσο ένας ταξιδιωτικός πράκτορας όσο και μια ΜΚΟ, το σύνθημα της PEPY Tours για την περιπέτεια,
Υπεύθυνη προσφορά», τα συνοψίζει τέλεια. Οι ταξιδιώτες του PEPY αλληλεπιδρούν με
αναπτυξιακά προγράμματα, κοινωνικοί επιχειρηματίες και τοπικές κοινωνίες να εμπνευστούν
να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές στη ζωή, τις κοινότητες και τον κόσμο τους. Αυτό
διασφαλίζει ότι ο θετικός αντίκτυπος αυτών των ταξιδιών διαρκεί πολύ πέρα ​​από τη διάρκεια του
περιοδεία. Το κορυφαίο ετήσιο «Pepy Ride» τους οδηγεί τους ποδηλάτες εκτός δρόμου σε όλη την Καμπότζη
υποστηρίζοντας παράλληλα έργα κοινοτικής ανάπτυξης.
Ένας από τους πιο cool χειριστές είναι το Ger to Ger στη Μογγολία. Πεζοπορία και
ιππασία σε τεράστιες μογγολικές πεδιάδες, ενώ μένετε με οικογένειες Nomad
το είδος της περιπέτειας που θα πρέπει να αρέσει στους περισσότερους ατρόμητους ταξιδιώτες. Εκείνες οι οποίες
λάβετε μέρος στις αποστολές χωρίς άνθρακα, δημιουργήστε θέσεις εργασίας για τους ντόπιους και υπεύθυνα
παράγουν βιώσιμα έσοδα για τις αγροτικές κοινότητες.
Το Misool είναι ένα απομακρυσμένο οικολογικό θέρετρο που βρίσκεται σε μια ζώνη διατήρησης στη Νότια Ράτζα
Ampat. Λειτουργώντας σε μια αυστηρή ζώνη απαγόρευσης λήψης, το θέρετρο είναι διάσημο όπως σε ένα από αυτά
τα πιο θεαματικά σημεία καταδύσεων στη γη και απλά κοιτάζοντας φωτογραφίες της περιοχής
προκαλεί σάλιο. Οι δύτες συμβάλλουν άμεσα στον ύφαλο βάσης του έργου
και τη διατήρηση της θαλάσσιας ζωής καθώς και την ανάπτυξη του κοινοτικού σχολείου.
Με έδρα την Bahia Ballena, το Bodhi Surf School διοικείται από δύο τρελάρες σερφ και γιόγκα
ζευγάρια που είναι παθιασμένα με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διατήρηση
η περιοχή. Η βραβευμένη σχολή yoga retreat come surf προσφέρει στους σέρφερ με α
συνείδηση ​​μερικά από τα καλύτερα κύματα στη χώρα για να απολαύσετε. Έχουν κάνει μερικά
φανταστική δουλειά με την παράκτια κοινότητα για την προώθηση του περιβάλλοντος
διαχείριση, διατήρηση της θάλασσας και ενδυνάμωση των νέων.
Το SEE Turtles είναι ένα φανταστικό έργο διατήρησης που προσφέρει στους ταξιδιώτες περιπέτειας
ευκαιρία ζωής να συμμετάσχουν σε ερευνητές στη μέτρηση και τη διατήρηση της χελώνας
αριθμοί σε εκπληκτικές παράκτιες περιοχές στην Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική.
Βασισμένο στο ηλιόλουστο San Cristobal, Hacienda Tranquila, στα νησιά Γκαλαπάγκος,
προσφέρετε στους εθελοντές την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με κάποιους σημαντικούς ντόπιους
περιβαλλοντικά και κοινοτικά έργα σε μια προσπάθεια διατήρησης του ενδημικού είδους
στην περιοχή μετά από πρόσφατη πετρελαιοκηλίδα. Είναι επίσης μια φανταστική ευκαιρία να
ζήστε μερικά απίστευτα σέρφινγκ, πεζοπορία και ιππασία που είναι διαθέσιμα στο δικό τους
κατώφλι.
Η Rapid Runner Expeditions είναι ένας τοπικός συνεργάτης που προσφέρει απίστευτα λευκά νερά
εκδρομές ράφτινγκ και καγιάκ που κατακλύζονται από εντυπωσιακά σκηνικά μέσα και γύρω
Ποκάρα στο Νεπάλ. Εκτός από τη διατήρηση ενός ισχυρού περιβαλλοντικού ρεκόρ, το
Ο οργανισμός έχει επίσης δημιουργήσει ένα φιλανθρωπικό σκέλος που εκπαιδεύει δωρεάν τους ντόπιους Νεπάλ
γίνετε πιστοποιημένοι οδηγοί ποταμών και βοηθήστε την υπεύθυνη κοινότητα και την οικονομική
ανάπτυξη στην περιοχή.
Η Blue Ventures 16 είναι μια επιστημονική κοινωνική επιχείρηση που συνεργάζεται με την παράκτια
κοινότητες να αναπτύξουν μετασχηματιστικές προσεγγίσεις για την καλλιέργεια και τη διατήρηση
τοπικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της θάλασσας. Την τελευταία δεκαετία τα μοντέλα μας έχουν
καθοδηγείται από την εθνική αλιευτική πολιτική και έχει αντιγραφεί από κοινότητες, ΜΚΟ,
επιχειρήσεις, δωρητές και κρατικές υπηρεσίες σε μήκος χιλιάδων χιλιομέτρων
ακτογραμμή.
Έχουν δημιουργήσει το μεγαλύτερο τοπικά
διαχειριζόμενες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στην
Ινδικός Ωκεανός, επηρέασε καταλυτικά μια θαλάσσια αλλαγή
διαχείριση της αλιείας υπό την ηγεσία της κοινότητας, καθιέρωση βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και
οικοτουριστικές επιχειρήσεις και ανέπτυξαν νέες προσεγγίσεις στη χρηματοδότηση και
παροχή κινήτρων για τη διατήρηση της θάλασσας.
Η Alastair Sawdays Publishing 17 είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που χρησιμοποιεί οικολογικά
φιλικές μεθόδους για τη δημοσίευση ταξιδιωτικών χαρτών και ξεναγών. Το Ηνωμένο Βασίλειο-
Η εταιρεία που εδρεύει πιστεύει ότι είναι εξίσου σημαντικά με αυτό που κάνουν. Από τη δουλειά
σε ένα φιλικό προς το περιβάλλον γραφείο για να αντισταθμίσετε τις εκπομπές άνθρακα σε μια βιώσιμη εκτύπωση
Τύπου, η εταιρεία έχει την καρδιά της στο σωστό μέρος. Με λίγη αλλαγή μπορεί κανείς
δείτε τον κόσμο χωρίς να βλάψετε το περιβάλλον.
Το Ecosphere 18 είναι μια κοινωνική επιχείρηση που εστιάζει σε
υπεύθυνο ταξίδι με την κοινότητα στο Σπίτι. Η εστίασή του είναι
για τη δημιουργία βιώσιμων μέσων διαβίωσης που συνδέονται με τη φύση
και διατήρηση του πολιτισμού. Το Ecosphere έχει εμφανιστεί σε
πολυάριθμα ιστολόγια υπεύθυνου τουρισμού και έχει κερδίσει διάφορα βραβεία για αυτό
δέσμευση για την οικολογία και την οικονομική και κοινοτική ανάπτυξη.
Το Travel for Change 19 είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που βοηθά τις κοινότητες
αναπτυσσόμενα κράτη να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν τοπικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν ως κοινοτικούς προορισμούς οικοτουρισμού. Η ΜΚΟ στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη
κοινότητες μέσω της δημιουργίας ιδιοκτησίας και κέρδους σε τοπικό επίπεδο,
ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον, Travel for Change
Τα ταξίδια προσφέρουν στους ταξιδιώτες την ευκαιρία να γνωρίσουν τον αληθινό πολιτισμό της περιοχής
επισκέπτονται.
Τα κέρδη από τις συνεταιριστικές πρωτοβουλίες επενδύονται σε αναπτυξιακά έργα και
μικροεπιχειρήσεις στην κοινότητα και στη γύρω περιοχή.
Το Travel for Change εργάζεται επί του παρόντος στο πρώτο του έργο, το Lukelo Lodge, που βρίσκεται
στα νότια υψίπεδα της Τανζανίας, Αφρική.
Το Carpe Diem Travel 20 διοργανώνει εκδρομές στην Καμπότζη, το Λάος και τη Νοτιοανατολική Ασία
στη συνέχεια δίνει όλα τα κέρδη από το ταξίδι πίσω στην αντίστοιχη κοινότητα του
ταξίδι.
Τα ταξίδια επικεντρώνονται στο να δίνουν στον ταξιδιώτη μια αποκλειστική ματιά στο
κοινότητα και χωριό γύρω τους. Εισαγωγή των ταξιδιωτών σε ένα νέο κύμα
τουρισμός, η Carpe Diem Travel είναι μια κοινωνική επιχείρηση που φέρνει ξένους στις πόλεις
να αυξήσει την ευαισθητοποίηση, ενώ συγκεντρώνει χρήματα πίσω σε αυτές τις περιοχές που πλήττονται από τη φτώχεια.
Αυτός ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός λειτουργεί αυστηρά με το σύνθημα «δίνοντας κάτι
πίσω» στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Το Carpe Diem Travel θέλει τις κοινότητες
συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους στο μέλλον τους.
Με έδρα το Encinitas της Καλιφόρνια, η Global Basecamps 21 είναι μια ταξιδιωτική εταιρεία που
τηρεί συγκεκριμένα κριτήρια στην αποστολή και τις πρακτικές της. Global Basecamps είναι
αφιερωμένο στην έμπνευση, την ενδυνάμωση και την απλοποίηση του ανεξάρτητου ταξιδιού στο
Οι πιο όμορφοι και σημαντικοί προορισμοί του κόσμου.
Το Verdes y Colores 22 είναι ο τύπος πολυεπίπεδου καταστήματος
Κόστα Ρίκα της οποίας ο έξυπνος σχεδιασμός κρατά τους πελάτες
επιστρέφοντας και κουβεντιάζοντας ανάμεσα στους φίλους τους. Βρίσκεται
λίγα λεπτά από το αεροδρόμιο του Σαν Χοσέ, ο λιανοπωλητής είναι εν μέρει
μουσείο, μερικώς πωλητής και επικεντρώνεται στη διάδοση
βιώσιμος σχεδιασμός με τις ενημερωτικές περιηγήσεις του.
Αν και τα walk-in είναι σίγουρα ευπρόσδεκτα για να περιηγηθείτε στη συλλογή του καταστήματος
αναμνηστικά και σύνολα ρούχων, η δύναμη του Verdes y Colores βρίσκεται σε αυτό
οργανωμένες εκδρομές, που ενημερώνουν τους πελάτες για υπεύθυνες αγορές, βιώσιμες
σχεδιασμό και πρακτικές θεμιτού εμπορίου. Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της Κόστα Ρίκα ως κόσμου
Ηγέτης στον αειφόρο τουρισμό, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η ιδρύτρια και σχεδιάστρια Melissa
Ο Χιμένεθ προωθεί σημαντικά χρήματα σε ντόπιους τεχνίτες και τεχνίτες έτσι ώστε αυτοί
μπορεί να συνεχίσει να εξασκεί τις δεξιότητες που τόσο επιμελώς προσπαθεί το Verdes y Colores
προστατεύω.
Με έδρα το Castel San Giorgio της Ιταλίας, το Cooperativa Sociale DESY 23 είναι ένα κοινωνικό δίκτυο
επιχείρηση που εργάζεται για την προώθηση μοντέλων κοινοτικής στέγασης για λιγότερο προνομιούχους
κοινότητες, πιο συγκεκριμένα, μετανάστες, νέους και άτομα με χαμηλό
εισόδημα.
Ο οργανισμός συνεργάζεται επίσης με το Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο για την κατασκευή ενός
τουριστική βιομηχανία που βοηθά στην απασχόληση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. Η αποστολή είναι
γίνεται μέσω μιας ποικιλίας πρακτικών, όπως bed and breakfast, catering
υπηρεσίες, εργαστήρια τέχνης και προγράμματα για τη φύση. Εκτός από το B&B, υπάρχει επίσης α
ξενώνα και εξοχική κατοικία, με το όνομα Sir John House και Barony αντίστοιχα. ο
στόχος είναι η δημιουργία κατοικίας χωρίς αποκλεισμούς και η προώθηση του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου μέσω
το συνεργατικό τους έργο στην περιοχή.
One Seed Expeditions’ Το μότο του 24 είναι «επενδύοντας στους ανθρώπους». Η ομάδα είναι μια ομάδα από
ερευνητές, οδηγούς και πρώην καθηγητές που πιστεύουν ότι τα σκόπιμα ταξίδια μπορούν
να έχουν μόνιμο αντίκτυπο στις βιωμένες εμπειρίες σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο.
Η ιδέα είναι ότι μπορείτε να ταξιδέψετε με τρόπο εκτός πίστας ενώ βρίσκεστε
ταυτόχρονα βοηθώντας έναν τοπικό επιχειρηματία να αποκτήσει το κεφάλαιο που χρειάζεται για να ξεκινήσει ή
ξεκινήσουν μια δική τους μικρή επιχείρηση. Η κοινωνική αποστολή έχει μερικά στοιχεία
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 10 σεντς από κάθε δολάριο για τη χρηματοδότηση τοπικών επιχειρηματιών και πρόγραμμα μετοχών εργαζομένων. Η One Seed Expeditions τονίζει τη δέσμευσή της να
αειφορίας, με πολιτικές για τα απόβλητα, τη διατήρηση των οικοσυστημάτων, τον πολιτισμό και την προσφορά
διαχείριση της αλυσίδας και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε ο τουρισμός
Τα έσοδα πηγαίνουν απευθείας σε οδηγούς και αχθοφόρους και τοπικούς επιχειρηματίες.
Το Adventure Alternative 25 είναι λίγο πολύ
πώς ακούγεται: μια ταξιδιωτική εταιρεία που
προσφέρει κάτι διαφορετικό από αυτό
ο τουρισμός συνήθως μοιάζει. Ιδρύθηκε
το 1991 και έχει επεκταθεί από μικρό
επιχείρηση αποστολής. Επί του παρόντος, οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η κοινωνική επιχείρηση,
περιλαμβάνει Ινδονησία, Κένυα, Μαρόκο, Ισπανία, Ρωσία, Νεπάλ, Βόρνεο και Αργεντινή.
Τα είδη των ταξιδιών ποικίλλουν επίσης από ηλεκτρικά και σαββατιάτικα, σχολικές εκδρομές και κενό
χρόνια και σαφάρι με επίκεντρο τη διεθνή ανάπτυξη, βουνά, τροπικά δάση
και πεζοπορίες. Το όραμά της ήταν να διευθύνει μια τουριστική επιχείρηση που να επιτρέπει σε όλους
συμμετέχουν στην παροχή διακοπών για να μοιραστούν τα οικονομικά οφέλη.
Βιβλιογραφία