Ο ∆ήµος Λαµπείας περιλαµβάνει τρία χωριά, το οµώνυµο
χωριό Λαµπεία ή ∆ίβρη, την Ορεινή ή Μοστενίτσα και τον Αστρά.
Βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Ερυµάνθου και ανήκει στο νοµό
Ηλείας. Κατέχει έκταση περίπου 72,4 χιλιοµετρικά στρέµµατα και
σύµφωνα µε την απογραφή του 1991, αριθµεί 1.243 µόνιµους κατοίκους.
Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χιλιοµέτρων από την Πάτρα, µέσω της
οδού “111” Πατρών – Τριπόλεως, και 250 περίπου χιλιόµετρα από την
Αθήνα, µέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου- Τριπόλεως- Πατρών.

Απόσπασμα από το βιβλίο “Τα χωριά νοτίως του Ερυμάνθου” του Βασίλη Τακτικού