Ο ∆ήµος Λασιώνος περιλαµβάνει έξι δηµοτικά διαµερίσµατα, του

Αντρωνίου, της Αγίας Κυριακής, της Αγίας Τριάδας, του Κακοταρίου, της
Κρυόβρυσης και των Τσιπιάνων. Βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του
Ερυµάνθου και ανήκει στο νοµό Ηλείας. Κατέχει έκταση περίπου 119
χιλιοµετρικών στρέµµατων, ενώ σύµφωνα µε την απογραφή του 1991
αριθµεί 2.127 µόνιµους κατοίκους. Απέχει µόνο λίγα χιλιόµετρα από
την Πάτρα, ενώ από την Αθήνα η πρόσβαση µπορεί να γίνει, είτε
µέσω Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου – Τριπόλεως – Πάτρα, είτε µέσω
Πατρών και της οδού “111”, Πατρών-Τριπόλεως.

Απόσπασμα από το βιβλίο ”Τα χωριά νοτίως του Ερυμάνθου” του Βασίλη Τακτικού