ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΟΩΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Το ∆ροβολοβό αποτελεί οικισµό που ανήκει στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέ-
ρισµα των Καµενιάνων. Είναι κτισµένο στους πρόποδες της Καπρίβαινας
προς τα Ν.Α. και σε υψόµετρο 900 µέτρα.
Η ονοµασία του είναι ελληνική, σύµφωνα µε τον ιστορικό της Επαρχίας µας
Γεώργιο Παπανδρέου και τον ιστοριοδίφη πρωθιερέα Νικόλαο Παπαδόπουλο,
και σηµαίνει “αφθονία υδάτων” ή “αναζήτηση ξύλου”
Η ύπαρξη του χωριού πρέπει να τοποθετηθεί στον 5ο-6ο αιώνα
π.Χ. Τούτο πρέπει να συνδυαστεί µε τα στοιχεία που βρέθηκαν στο Προχριστιανικό
λατρευτικό Σπήλαιο, σήµερα “Σπήλαιο Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής”.
Υπάρχουν πολλά ιστορικά αποµεινάρια Χριστιανικών Ναών: Καµενιάνοι-∆ροβολοβό
πάνω από 20 ναοί. Κατά τη συζήτηση του θέµατος µε
διάφορους ειδικούς για τον έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα των δύο άρρηκτα
συνδεδεµένων χωριών, προέκυψε το αβίαστο συµπέρασµα πως οι
Καµενιάνοι και το ∆ροβολοβό αποτελούσαν λατρευτικό ή µοναστικό
τόπο.
Στο σπήλαιο της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής πρέπει να
κρύβεται οµορφιά απείρου κάλλους, καθώς και σπήλαια λιµνών αν ερευ-
νηθούν σπηλαιολογικά, πιθανώς να προκύψουν πολλά ιστορικά στοιχεία
που θα φωτίσουν πτυχές του παρελθόντος του τόπου µας.

Κατά τον εορτασµό του ναού του σπηλαίου το 1969, σε µια πρόχειρη έρευνα,
βρέθηκε ειδώλιο πιθανόν της Ουράνιας Αφροδίτης 5ου-6ου
αιώνα π.Χ, από τον µεγάλο ιστοριοδίφη µας, αείµνηστο πρωθ. Νικ.
Παπαδόπουλο.
Στον περίβολο της εκκλησίας του σπηλαίου διασώζονται 4-5 πολε-
µίστρες, δείγµατα αγώνων των συµπατριωτών µας κατά τις µυριόνεκρες
µάχες της πατρίδας µας.
Καθίσταται σκόπιµο οι ∆ηµοτικοί άρχοντες του ∆ήµου µας, -ιδιαίτερα- αυτό
το σπήλαιο, να το εντάξουν στις άµεσες προτεραιότητες τους
µαζί µε τον πλησίον αυτού δρόµο, Καλάβρυτα, Καλλιφώνιο, ∆ροβολοβό,
Καµενιάνοι, Λειβαρτζινό. Ο οδικός άξονας αυτός θα συµβάλει στην καλύτερη
αξιοποίηση του σπηλαίου και θα συντοµεύσει την απόσταση του ∆ήµου µας
από τα Καλάβρυτα. Μπορεί δε να αποτελέσει και µια
προσοδοφόρα τουριστική ∆ηµοτική επιχείρηση για το ∆ήµο µας η
ανάδειξη αυτού του ιστορικού σπηλαίου.
Το όµορφο ∆ροβολοβό, αν και µικρό, ανέδειξε πολλούς αγωνιστές
βαθµοφόρους και κατηχητές της Φιλικής Εταιρίας κατά τον ιερό απελευ-
θερωτικό αγώνα του 1821.
Πόση ιστορία και οµορφιά αλήθεια κρύβεται στον τόπο µας, παραµένουσα
ανεκµετάλλευτη όµως.
Ας συντονίσουµε τις δυνάµεις µας ώστε ν’αξιοποιήσουµε και
ν’απολαύσουµε αυτές τις οµορφιές, των οποίων είµαστε περήφανοι κληρονόµοι.

Κείµενο: Κώστας Νικολόπουλος – Καµενιανίτης

ΠΗΓΕΣ
 Κώστας Νικολόπουλος – Καµενιανίτης, Το χωριό µου
Καµενιάνοι Καλαβρύτων ιστορική πορεία στο χρόνο, Αθήνα 1998.
 Παπανδρέου Γεώργιος, Καλαβρυτινή Επετηρίς, Αθήνα 1906
 Παπαδόπουλος Νικόλαος πρωθιερέας, Κατακαηµένου Μορια
σελίδες του 1821, Αθήνα 1974.
 Καλαβρυτινή Επετηρίς, έκδοση Παγκαλαβρυτινής Ένωσης, Αθήνα
1969.

Απόσπασμα από το βιβλίο ”Τα χωριά νοτίως του Ερυμάνθου” του Βασίλη Τακτικού