Ο ∆ήµος Κοντοβάζαινας βρίσκεται στο νοµό Αρκαδίας και
δύο από τα χωριά του, οι Παραλογγοί και το Βυδιάκι, έχουν άµεση
σχέση µε τον Ερύµανθο, αφού βρίσκονται στους νότιους πρόποδές
του. Περιλαµβάνει 9 χωριά, τους Παραλογγούς, το Καρδαρίτσι, το
Βυδιάκι, το Βούτσι, το Μοναστηράκι, το Βελιµάχι, τη ∆ήµητρα, τη
Βάχλια και την Κοντοβάζαινα, όπου είναι και η έδρα του ∆ήµου. Ο
πληθυσµός του ανέρχεται περίπου στις 2.100 και η απόσταση της
έδρας του ∆ήµου από Αθήνα είναι 230χιλ, ενώ από την Πάτρα και τον
Πύργο, γύρω στα 110χιλ.

Απόσπασμα από το βιβλίο ”Τα χωριά νοτίως του Ερυμάνθου” του Βασίλη Τακτικού