Ο ∆ήμος Παΐων βρίσκεται πέραν από τους πρόποδες του Ερυμάνθου, προς την Αρκαδία
και τη δυτική πλευρά του ποταμού Λάδωνα. Περιλαμβάνει επτά χωριά, την ∆άφνη,

όπου είναι και η έδρα του ∆ήμου, το Πάος, την   Χόβολη, του Νάσια, τη Σκοτάνη, το Πεύκο και του   Φίλια.

Ο ∆ήμος Παϊών αν και βρίσκεται στο άκρον του νομού Αχαΐας, είναι παρ’όλα αυτά
στο κέντρο της Πελοποννήσου, απέχει από την Αθήνα περίπου 210 χιλιόμετρα, από   την
  Πάτρα γύρω στα 100 χιλιόμετρα και λιγότερο από μια ώρα   από την Τρίπολη,
τα Καλάβρυτα και τα Ολύμπια. Θα
μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ανήκει στην
ίδια γεωγραφική ενότητα, με τους άλλους
παραερυμάνθιους δήμους και ότι παρουσιάζει
πολλά
κοινά χαρακτηριστικά. Γνωρίζοντας ότι δεν γειτνιάζει άμεσα ο∆ήμος Παϊών,

με το βουνό ή τον ποταμό Ερύμανθο, θελήσαμε όμως να εντάξουμε ορισμένα από
τα χωριά του ∆ήμου,
γνωρίζοντας την προσφορά τους στην ευρύτερη περιοχή της
πρώην επαρχίας Καλαβρύτων, αλλά και για εντελώς συναισθηματικούς λόγους, λόγω
της γειτνίασης   και των στενών επαφών που διατηρούσαν και διατηρούν οι κάτοικοι της περιοχής.

Πηγή αποτέλεσε η ιστορική μελέτη του κ. Μπουσιώτη (∆αφναίου)
Απόσπασμα από το βιβλίο ”Τα χωριά νοτίως του Ερυμάνθου” του Βασίλη Τακτικού