Ο ∆ήμος Φολόης με έδρα του Λάλα, βρίσκεται στους
νότιους πρόποδες του Ερυμάνθου και ανήκει στο νομό Ηλείας
.
Περιλαμβάνει τα χωριά Κούμανι, Φολόη, Περσάννα, Αχλαδινή, Νεμούτα, Λάλα, ∆ούκα, Ράχες, Μηλιές, με μέσω περίπου
550μ. Χα- ρακτηριστικό της περιοχής είναι τα
δύο μεγάλα οροπέδια της Φολόης και του Λάλα. Επίσης,

στο ∆ήμος Φολόης ανήκει και το φημισμένο δρυοδάσος
που καλείπτει 33.000στρ., καθώς και το φαράγγι που
δη
μιουργεί ο ποταμός Ερύμανθος μεταξύ Κούμανι, Αχλαδινής,
Ράχες και Νεμούτα.
Ο πληθυσμός του ∆ήμου ανέρχεται περίπου στις 3.950χιλ.

Απόσπασμα από το βιβλίο “Τα χωριά νοτίως του Ερυμάνθου” του Βασίλη Τακτικού