Δημοσιεύθηκε η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Πράσινη

Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-
2027». Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης προστίθεται η ενότητα «5.2
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
(σύμφωνα με τον Ν.4276/2014, όπως ισχύει)», σύμφωνα με την οποία τα
επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του Τομέα του
Τουρισμού θα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:
 Ξενοδοχεία (Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και
άνω,  Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω)
 Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών
κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις “camping” (Κατάταξη σε
κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω)
 Ξενώνες φιλοξενίας νέων
 Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
 Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες
κατοικίες (Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις – 3)

 Σημειώνεται ότι το σύνολο των καταλυμάτων αυτοεξυπηρετούμενων
καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς
θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.
 Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (Κατάταξη σε
κατηγορία 4 κλειδιά και άνω, Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12)
κλίνες).
 Η τροποποίηση της Πρόσκλησης περιλαμβάνει επίσης αλλαγές
στις Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι δεν
είναι επιλέξιμη η αγορά νέου πλοίου ή σκάφους κάθε είδους
(αναψυχής, ξύλινο, μηχανοκίνητο, ιστιοφόρο κ.λπ.) που είναι
μικρότερο των 7 μέτρων. Μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, το
σκάφος υποχρεούται να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο πλοίων
αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων, με τίτλο «e – Μητρώο
Πλοίων».
 Επιπλέον, ειδικά και μόνο για επενδυτικά σχέδια σε δραστηριότητα
ενοικίασης αυτοκινήτων/λεωφορείων, είναι επιλέξιμη η προμήθεια
αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς ηλεκτρικών με τις εξής
προϋποθέσεις:
 Το όχημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην
κυριότητα της επιχείρησης
 Το όχημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους
πελάτες της επιχείρησης