ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ARTS COUNCIL GREECE – Ενθάρρυνση των τεχνών,
των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών μέσω της ενίσχυσης της δημιουργικότητας,
των κοινωνικών και πολιτιστικών επενδύσεων.

Το Ίδρυμα του Συμβουλίου Τεχνών Ελλάδας είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός.
Οι στόχοι και οι σκοποί του Συμβουλίου Τεχνών Ελλάδας αναφέρονται στον
ιστότοπο του Συμβουλίου Τεχνών. Το Συμβούλιο Τεχνών έχει δημιουργηθεί με
στόχο την ουσιαστική στήριξη άλλων πολιτιστικών φορέων, οργανισμών,
εταιρειών και ατόμων με τα μέσα που διαθέτει, τον προγραμματισμό που προτείνει,
κυρίως μέσα από την προβολή στην αναβάθμιση των μοντέλων διαχείρισης,
προώθησης και χρηματοδότησης στους πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς και
δημιουργικούς τομείς ενδιαφέροντος. Ο βαθύτερος στόχος του Συμβουλίου
Τεχνών είναι η γνώση. Η διαρκής κατανόηση των θέσεων και των προσδοκιών
των καλλιτεχνών και των καλλιτεχνικών φορέων καθώς επίσης και η έρευνα σε
θέματα που αφορούν στο κοινωνικό κεφάλαιο και τα αποτελέσματα των πολιτιστικών
και δημιουργικών κλάδων που αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της Ελληνικής
πραγματικότητας. Το Συμβούλιο Τεχνών αποτελείται από μέλη, φίλους και
συνεργάτες και είναι αυτοδύναμος και αυτάρκης φορέας. Το Συμβούλιο Τεχνών
ιδρυτικά δεν συμμετέχει ενεργά ή άμεσα, ούτε αναλαμβάνει υπευθυνότητες σε
υποθέσεις εργατικού δικαίου και συναφών νομικών ζητημάτων, καθώς υπάρχει
πλειάδα επαγγελματικών σωματείων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους κλάδους.
Στηρίζει όμως με διαφορετικά, σύγχρονα και εξελιγμένα μέσα τον εργαζόμενο και τους
πολιτιστικούς φορείς. Το Ίδρυμα δεν χαρακτηρίζεται από κομματικούς χρωματισμούς,
καθώς το έργο του περιορίζεται στην ίδια την παραγωγή πολιτιστικού, δημιουργικού
και καλλιτεχνικού έργου που οφείλει να προβάλλει την γνώση, την ευαισθητοποίηση,
την αισθητική και την καλλιέργεια κατά το δυνατόν σε όλες τους τις εκφάνσεις, μέσα
από την οπτική γωνία των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών φορέα. Το Συμβούλιο
Τεχνών εναγκαλίζει το σύνολο των πνευματικών αξιών, θέσεων και θρησκειών, που
προάγουν πανανθρώπινες αξίες, αγάπη, την ειρήνη, την αποδοχή και την ενσυναίσθηση
των ανθρώπων στην αναζήτησή τους για έναν καλύτερο πολιτισμό για ένα βιώσιμο μέλλον.