Οι δύσκολες και εξοντωτικές συνθήκες εργασίας σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές
μονάδες ώθησαν τους εργαζόμενους στη δημιουργία των πρώτων σωματείων.
Ιστορικά το πρώτο σωματείο ιδρύθηκε το 1879 στην Σύρο με την ονομασία
Αδελφικός σύνδεσμος ξυλουργών
. Αξίζει εδώ να πούμε ότι και η πρώτη
σημαντική κινητοποίηση εργατών έλαβε χώρα στην Σύρο στις 17 Δεκεμβρίου
του 1878 και αφορούσε στους εργάτες στα ναυπηγεία Σύρου.
Στις αρχές του νέου
αιώνα σημαντικές κινητοποιήσεις σε πολλούς κλάδους και πολλές πόλεις
πραγματοποιούνται και δημιουργούνται σωματεία και δευτεροβάθμιες οργανώσεις,
με κομβικό σημείο το άρθρο 11 του Συντάγματος δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι
και το Νόμο 281/1914 νομοθετική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών
οργανώσεων.
Τη σημαντική δράση της ΓΣΕΕ σε όλα τα επίπεδα (συνδικαλιστικό,
θεσμικό, κ.ο.κ.) ανέκοψαν από το 2010 τα Μνημόνια και οι Πράξεις Νομοθετικού
Περιεχομένου. Τότε που συρρικνώθηκε το εργατικό εισόδημα, μειώθηκε ή και
εξαφανίστηκε η προστασία των εργαζομένων, δημιουργήθηκαν στρατιές ανέργων
και ανασφάλιστων απασχολούμενων. Σήμερα η ΓΣΕΕ συνεχίζει την αγωνιστική
δράση της ενάντια στις πολιτικές των μνημονίων και του δογματικού νεοφιλελευθερισμού.
Από τον απολογισμό της δεν λείπουν και νίκες μικρής κλίμακας, ικανές όμως να
επιφέρουν καίρια πλήγματα στην αρχιτεκτονική των μνημονιακών μέτρων που
λαμβάνονται εις βάρος του κόσμου της μισθωτής εργασίας.
Διεύθυνση εποικινωνίας: Πατησίων 69 και Αινιάνος 2 Αθήνα, Τηλ.επικόινωνίας,
Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο:
:
info@gsee.gr