Η Ορεινή, μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.),
ιδρύθηκε το 2015 από μία ομάδα δημιουργικών ανθρώπων που λόγω
της κρίσης αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη γενέτειρά τους.
Έχει την έδρα της στο Αργυρό Πηγάδι, το πιο ορεινό χωριό του
Δήμου Θέρμου στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Η Κοιν.Σ.Επ.
Ορεινή είναι Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού, δραστηριοποιείται
στον χώρο παραγωγής, τυποποίησης, εμπορίας μελιού και όλων των
προϊόντων της κυψέλης, τα βότανα και αρωματικά φυτά, τις κηραλοιφές
και τον εναλλακτικό θεματικό τουρισμό. Ενημερώνει και πληροφορεί κάθε
ενδιαφερόμενο για ζητήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Υποστηρίζει την δημιουργία και τη λειτουργία φορέων Κ.ΑΛ.Ο παρέχοντας
συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αποστολή της Ορεινής είναι να συμβάλει
καθοριστικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών του Δήμου
Θέρμου και της Περιφέρειας. Με τις δράσεις της στοχεύει στην αειφορία
του περιβάλλοντος, στην κοινωνική και οικονομική ισότητα και στην
προστασία – ανάπτυξη των κοινών αγαθών, δίνοντας έμφαση στις
ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών με απώτερω σκοπό την δημιουργία
θέσεων εργασίας , την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση
της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και την προβολή του τόπου.
Συμμετέχει σε εκθέσεις και εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα και συνεργάζεται
με φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την επίτευξη των
στόχων της. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Δευτεροβάθμιου οργάνου
”ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ” των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την Πάτρα.
Το εμπορικό σήμα για το μέλι και τα άλλα προϊόντα της κυψέλης
που παράγουμε είναι το “Μελίκηρον”.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:koinsep.oreini@gmail.com

Διεύθυνση εποικινωνίας: Αργυρό Πηγάδι, Θέρμον,

 

Τηλ.επικόινωνίας:697 451 7901