ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (synta-scoop.eu)

Η «Συν τοις άλλοις Κοιν.Σ.Επ.», ως φορέας Κοινωνικής και Αλληλλέγυας Οικονομίας, ιδρύθηκε στα τέλη του 2014 από μία ομάδα επαγγελματιών οι οποίοι συμφώνησαν να συνεργαστούν με σκοπό την παραγωγή και την παροχή υπηρεσιών στο νέο πλαίσιο που δημιουργήθηκε στην χώρα μας, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας για τους ίδιους και τους συνεργάτες τους. Τα 28 χρόνια εμπειρίας μας εγγυώνται την επιτυχία. Εγγυώμαστε απόδοση κόστους-οφέλους σε κάθε υπηρεσία μας. Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα Δίνουμε σημασία σε ποιοτικές υπηρεσίες. Στα κοντά 30 χρόνια υπηρεσιών μας έχουμε συνεργαστεί
με τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό .Ο πελάτης δεν είναι αυτός που μόνο πληρώνει. Ο πελάτης πάνω απ όλα είναι συνεργάτης μας. Γι αυτό και διατηρούμε μακροχρόνιες συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Διεύθυνση εποικινωνίας:Ελ.Βενιζέλου 6, Βόλος, Τηλ.επικόινωνίας:694 558 3880, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@synta-scoop.eu