Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού (ionionartscenter.gr)

Το Ίδρυμα λειτουργεί σε Διεθνή πλαίσια με κύριους στόχους την προστασία,
καλλιέργεια και προώθηση των Τεχνών, των Επιστημών της Έρευνας και
του Πολιτισμού. Ενεργούμε σε ένα διεθνές πλαίσιο που αφορά στον Ευρωπαικό,
Μεσογειακό και Παγκόσμιο Πολιτισμό. H γεωγραφική θέση και η άμεση και εύκολη
πρόσβαση στο νησί από την ηπειρωτική Ελλάδα,μ
την Μεσόγειο και τις μεγάλες
Ευρωπαικές πόλεις, έχει ευνοήσει την εδραίωση
ενός κέντρου πολιτιστικής σύγκλισης,
που λειτουργεί σε ένα νησιωτικό χώρο
προσβάσιμο , φιλόξενο, πλούσιο σε ιστορία και
δεκτικό σε καλλιτέχνες,
επιστήμονες και ερευνητές. Η επίτευξη των σκοπών επιτυγχάνεται
συν άλλοις μέσα από τη συμπόρευση των λειτουργιών του Κέντρου με διεθνείς προοπτικές
εξέλιξης και αποβλέπει στην συνύπαρξη
και συνεργασία των λαών. Στόχος είναι η ειρηνική
αλληλεπίδραση των
Τεχνών και Επιστημών και η διεύρυνση και σταθεροποίηση ενός υγιούς
εκπαιδευτικού – πολιτιστικού περιβάλλοντος με αποδέκτη
αυριανές κοινωνίες
αισθητικά καταρτισμένων πολιτών.
Διεύθυνση εποικινωνίας:Μεταξάτα 28100, Κεφαλονιά, Τηλ.επικόινωνίας:2671041126,
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:info@ionionartscenter.gr