ΑρχικήΕπιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α), είναι ένα, πολιτικά ανεξάρτητο, κέντρο επιστημονικής έρευνας, και προβληματισμού (Think Tank) που έχει την μορφή αστικής, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης. Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ισότητας μέσα από την επιστημονική έρευνα, την κοινωνικά προσανατολισμένη συμβουλευτική και τον δημόσιο διάλογο.
Τα πεδία έρευνας και παρέμβασης της ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α αφορούν την κοινωνική πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη, τις κοινωνικές ανισότητες και την φτώχεια, τις δημόσιες πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης, υγείας-φροντίδας και κοινωνικής ασφάλισης, τις πολιτικές για την οικογένεια, το παιδί και το φύλο, την κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον, την εκπαίδευση και κατάρτιση , την μετανάστευση, την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, τη νεολαία, τον πολιτισμό, τις βιώσιμες πόλεις.
Η Εταιρεία υποστηρίζει ενεργά την προαγωγή της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής ανάπτυξης ως προνομιακών πεδίων για την ένταξη και ενεργοποίηση των ευπαθών ομάδων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Γραβιάς 9-13 Αθήνα, TΗΛ: 210-3303060