Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ)
Ένταξης νέων με αυτισμό / νοητική αναπηρία.
Καλλιέργεια και πώληση αγροτικών προϊόντων,
μεταποίηση και πώληση αγροτικών προϊόντων,
υπηρεσίες φροντίδας κήπων, κατασκευή και
πώληση ειδών δώρου και ειδών γάμου βάφτισης
με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση
νέων με αυτισμό / νοητική αναπηρία.

Τηλέφωνο 210-4635391

Στείλτε email kipostiselpidas@gmail.com