Αρχική – Φαρμακοποιοί του Κόσμου (worldpharmacists.org)

 

Η Οργάνωση “Φαρμακοποιοί του Κόσμου” ιδρύθηκε το 1996 στην Αθήνα από μια
ομάδα 24 Ελλήνων Φαρμακοποιών, ενώ αναγνωρίστηκε επίσημα σαν ανεξάρτητη
Μη Κυβερνητική Ανθρωπιστική Οργάνωση (ΜΚΟ) στις 27 Νοεμβρίου του 1997.
Οι Φαρμακοποιοί του Κόσμου είναι πιστοποιημένη οργάνωση στα μητρώα του
Υπ. Υγείας, Υπ. Εξωτερικών και του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Η Οργάνωση έθεσε από την αρχή σταθερά οράματα και στόχους,
κοιτώντας κατάματα τον συνάνθρωπο που αντιμετωπίζει υγειονομικά προβλήματα.
Διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 1 – Αθήνα 10677, Τηλ: 210-3816720,
ΕΜΑΙΛ: info@worldpharmacists.org