Κατ’ οίκον φυσικοθεραπεία & αποκατάσταση – Υγείας Θάλπη (ygeiasthalpi.gr)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την Κατ’ Οίκον Νοσηλεία, ως την παροχή
υπηρεσιών από επαγγελματίες φροντιστές (πχ. νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές κ.α.),
με στόχο την προαγωγή, αποκατάσταση και διατήρηση του μεγαλύτερου δυνατού
επιπέδου ευεξίας, λειτουργικότητας και υγείας του ατόμου.Διαπιστώνοντας την
έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού μεταξύ των διαφόρων φορέων σε ότι αφορά
στην κατ’ οίκον φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση και με όραμα την παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών, δημιουργήσαμε την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ”Υγείας Θάλπη”.
Τα έμπειρα μέλη του γραφείου «Υγείας Θάλπη» παρέχουν «υπηρεσίες
φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης στο σπίτι», που σε διαφορετική
περίπτωση θα παρέχονταν σε νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως νοσοκομεία
ή κέντρα αποκατάστασης.Επιπλέον, το γραφείο μας συνεργάζεται και με
επαγγελματίες υγείας (εργοθεραπευτές, διαιτολόγους, ψυχολόγους κ.α.),
οι οποίοι είναι σε θέση και από τον οργανωμένο χώρο τους να προσφέρουν
τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τους όταν τους ζητηθεί.Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “Υγείας θάλπη”,
μέσω του ολοκληρωμένου μοντέλου που έχει αναπτύξει, είναι σε θέση να παρέχει
την εξειδικευμένη φροντίδα που απαιτείται κατά περίπτωση, αξιολογώντας τις ανάγκες
όσων ζητούν τις υπηρεσίες του, στοχεύοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
επιστροφή του ατόμου στις καθημερινές του δραστηριότητες.
Διεύθυνση: Παπαδημητρίου Πέτρου 58,Αχαρνές, ΑΤΤΙΚΗ, Τηλέφωνο: 210.300.7.200,
ΕΜΑΙΛ:
info@ygeiasthalpi.gr