Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κ.Ο. | Facebook

Η «Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας» είναι δίκτυο

οργανώσεων κοινωνίας πολιτών και ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2012. Δραστηριοποιείται
σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και συνίσταται κυρίως στην προσπάθεια της για
Ένωση όλων των Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων που λειτουργούν
περιφερειακά στην Ελλάδα και χρειάζονται οργανωτική υποστήριξη. Αντικειμενικός
στόχος της Ένωσης η δημιουργία μια πανελλήνιας δομής για την υποστήριξη και
ανάπτυξη των εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της
κοινωνικής μέριμνας, της αλληλεγγύης, της ενίσχυσης της απασχόλησης, της
καταπολέμησης της φτώχειας, της πολιτιστικής ανάπτυξης, της δια βίου μάθησης και
της οικοανάπτυξης. Τελικός στόχος του φορέα είναι η πανελλαδική δικτύωση και
υποστήριξη για την δημιουργία δευτεροβάθμιων ενώσεων και τριτοβάθμιας ένωσης για
την κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα.

Συγκροτείται από τους φορείς:
 Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας
 Ηράκλεια Ένωση Αττικής
 Κοινωνίας Τριών Τρίτων
 Όμιλος UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης
 Δίκτυο μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας
 Ευρωπαϊκή Έκφραση
 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας
 Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο
 Περιφερειακό Μηχανισμός ΚΟΙΝΣΕΠ Αττικής
 Εθελοντική Περιβαλλοντική Ομάδα Αλμυρού ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
 “Δρόμοι Ελιάς”
Εκτός αυτών των δευτεροβάθμιων ενώσεων που αποτελούν τα ιδρυτικά μέλη της
ΠΕΣΚΟ, τα μέλη του δικτύου πλησιάζουν τα 500 και αποτελούν βάση για το ετήσιο
Συνέδριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Με αυτά τα οργανωτικά δεδομένα διοργάνωσε το πρώτο «Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας
Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία» με επιτυχία, σε συνεργασία με το Πάντειο
Πανεπιστήμιο, τμήμα κοινωνιολογίας, πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
στις 9-10-11 Ιουνίου 2016, όπου συμμετείχαν 500 σύνεδροι από όλη την χώρα και
υπήρξαν 80 εισηγητές. Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης 20 φορείς και ομοσπονδίες
της κοινωνίας πολιτών και των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Παράλληλα διοργανώνει σεμινάρια ενημέρωσης και summer school για τοπικούς
φορείς κι επενδυτές πάνω σε θέματα κοινωνικής οικονομίας κι αναπτυξιακών
συμπράξεων.
Έχει διαμορφώσει ένα διαρκές επιμορφωτικό πρόγραμμα με την επωνυμία «Μέντορες
για την Κοινωνική Οικονομία», το οποίο υλοποιεί σε συνεργασία με Δήμους και άλλους
δημόσιους φορείς εφόσον και όπου εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι εισάγοντας
καινοτομικές προσεγγίσεις και θεματικές κάθε φορά.
Το πρόγραμμα «Μέντορες» διαμορφώθηκε έτσι ώστε να προωθηθούν επιμορφωτικές
δράσεις διαλόγου δημιουργικής αλληλεπίδρασης του κοινωνικού κεφαλαίου της
συμμετοχικής διαδικασίας και κοινωνικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο. Δράσεις
διαλόγου και επιμορφωτικών σεμιναρίων με δομημένο περιεχόμενο για την συμμετοχή
των συμπλεκόμενων στις κοινωνικές επιχειρήσεις αλλά και στην συγκρότηση
κοινωνικού κεφαλαίου με αιχμή την αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινών πόρων
στις περιοχές παρεμβάσεις στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το «Μέντορες για την κοινωνική οικονομία» ως επιμορφωτικό μοντέλο και μαθησιακή
διαδικασία επιλέχθηκε για την ουσιαστική μεταβίβαση γνώσης και τεχνογνωσίας,
καθώς και για την αποτελεσματική καθοδήγηση στελεχών του πεδίου ώστε, να
ενισχύσουν τις ικανότητες τους στην οργάνωση και την ηγεσία εγχειρημάτων,
ειδικότερα στη συγκέντρωση και οργάνωση υλικών και ανθρώπινων πόρων και στην
αναγκαία δικτύωση.
Το «Μέντορες» πρόκειται για επιμορφωτικό μοντέλο άτυπης μάθησης που στοχεύει
στην επιμόρφωση κυρίως επί του υποκειμένου της επιχειρηματικότητας, καθώς το
αντικείμενο διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Ένα παράδειγμα για να γίνει
κατανοητό αυτή η διαφοροποίηση είναι: Ο τρόπος ηγεσίας και συγκέντρωσης
κεφαλαίου στην ίδρυση και λειτουργία ενός σουπερ μάρκετ και η διαφορά στην
οργάνωση ενός καταναλωτικού συνεταιρισμού. Στη πρώτη περίπτωση η συγκέντρωση
κεφαλαίου γίνεται από τις τράπεζες και την αγορά και στην δεύτερη πρέπει να
πειστούν και να συμμετέχουν ως εταίροι και να συμβάλουν ως μέτοχοι εκατοντάδες η
και χιλιάδες καταναλωτές. Η διαφορά αυτή διαφοροποιεί την οργανωτική τεχνογνωσία
που είναι απαραίτητη το Management and marketing.
Στόχος του προγράμματος είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και η αλληλέγγυα
συμβουλευτική αξιοποιώντας μια μεγάλη ομάδα ‘μεντόρων’ με βαθιά γνώση και
εμπειρία στα θέματα κοινωνικής οικονομίας.
Επικοινωνιακά και Επιμορφωτικά γεγονότα
Τα τελευταία δύο χρόνια η ΠΕΣΚΟ συνολικά έχει διοργανώσει 14 επικοινωνιακά και
επιμορφωτικά γεγονότα σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες της Ελλάδας με αποκορύφωμα
το Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία.
Ειδικότερα:
 Διοργάνωσε προσυνεδριακή ημερίδα για την Κοινωνική Οικονομία στην Αθήνα
στις 5 Νοεμβρίου 2015, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
 Διοργάνωσε προσυνεδριακή ημερίδα για την Κοινωνική Οικονομία στην Πάτρα
στις 20 Φεβρουαρίου 2016, στην Θεσσαλονίκη στις 12 Μαρτίου 2016, στην
Λάρισα, στα Τρίκαλα, στα Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα, στον Πειραιά στις 30
Απριλίου 2016, στην Βόρεια Αττική στις 25 Απριλίου 2016, στα Χανιά Κρήτης
τον Μάιο 2016, στο Ηράκλειο τον Μάιο 2016.
 Διοργάνωσε με επιτυχία το Summer School για την κοινωνική οικονομία στις 28
– 31 Ιουλίου 2016 στα Καλάβρυτα, στο οποίο εισηγήθηκαν 10 εισηγητές,
πανεπιστημιακοί, ειδικοί της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και
εμπειρογνώμονες.
 Σε συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς, Λάρισας πραγματοποίησε τριήμερο σεμινάριο
εργασίας στις 29 – 31 Οκτωβρίου 2016, με θέμα «Θεσμοί & Εφαρμογές της
Κοινωνικής Οικονομίας σε τοπικό επίπεδο».
 Σε συνεργασία με τον Δήμο Ερυμάνθου Αχαΐας και την υποστήριξη του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
πραγματοποίησε τριήμερο σεμινάριο εργασίας στις 3 – 5 Μαρτίου 2017, με θέμα
«Θεσμοί & Εφαρμογές της Κοινωνικής Οικονομίας. Διαβούλευση για την
δημιουργία τοπικών ενώσεων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας»
Για το τρέχον έτος έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον άλλα 7 ενημερωτικά
επικοινωνιακά γεγονότα με ιδίους πόρους και είναι βέβαιον ότι αυτά θα

πολλαπλασιαστούν εάν υπάρχουν έκτακτοι πόροι από άλλα προγράμματα.

 

Διεύθυνση: Φειδίου 7, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3300080

E-mail: pesko.info@gmail.com