Δίκτυο Περραιβία | Δευτεροβάθμιος Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών (perrevia.net.gr)

Το Δίκτυο (Ομοσπονδία) Συλλόγων Δήμου Ελασσόνας και Αποδήμων «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ιδρύθηκε

στην Ελασσόνα, το έτος 2007, μετά την πρώτη Συνδιάσκεψη που έγινε τον Μάρτιο του 2007 στο
Βόλο, με πρωτοβουλία 54 Συλλόγων της, πρώην, Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων Επαρχίας
Ελασσόνας, ως ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Μη Κυβερνητική Οργάνωση .
Το δίκτυο Περρεβία είναι κατάλληλος ως φορέας του προγράμματος «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» λόγω της
σχετικότητας των σκοπών του με τους σκοπούς του προγράμματος. Συγκεκριμένα:
 Το δίκτυο έχει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση επιμορφωτικών και άλλων
δραστηριοτήτων όπως σεμιναρίων, συνεδρίων, συναντήσεων, έκδοση εντύπων κλπ για
να αναλάβει επιμορφωτικό ρόλο.
 Έχει ως κύριο σκοπό την ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των πολιτών και ιδιαίτερα της
γυναίκας της Επαρχίας Ελασσόνας. Δείχνοντας έτσι μια ευαισθητοποίηση στο θέμα της
γυναίκας.
 Έχει εμπειρία στην επίλυση επαγγελματικών προβλημάτων στους εξής τομείς Γεωργία,
Βιομηχανία, Οικοτεχνία, Τουρισμός, Υγεία, Εκπαίδευση, Αθλητισμός, Ιστοριογραφία,
Λαογραφία, Λαϊκή Τέχνη, Λαϊκή Μουσική, Φυσικό Περιβάλλον κ.λ.π.
 Έχει άριστη γνώση χρήσης διαδικτυακών τεχνολογιών αφού η δράση της είναι να
εκπαιδεύει πολίτες στην εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνία της
πληροφορίας.
 Αυτή την περίοδο υλοποιεί προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον νομό
Λάρισσας απασχολώντας 40 άτομα.
 Επίσης, το δίκτυο Περαιβία, αποδεικνύει την ικανότητά του να διαχειριστεί
σύνθετα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας με αυτεπιστασία διότι είναι κάτοχος

διαχειριστικής επάρκειας τύπου Γ.

Διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ 1 ,Θεσσαλία