Η Α.Μ.Κ.Ε. «Ερύμανθος» ιδρύθηκε το 2001 και δραστηριοποιείται
κυρίως στις ορεινές περιοχές της
Πελοποννήσου, με ιδιαίτερο πεδίο
δράσης τους Δήμους Ολυμπίας, Καλαβρύτων, 
Αιγίου, Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας με αντικείμενο την υλοποίηση κοινωφελών

 

δράσεων και περιβαλλοντικές αντίστοιχες δράσεις στην Περιφέρεια Αττικής. Διαθέτει μακρά εμπειρία σε αναπτυξιακά προγράμματα συμβουλευτικής, δικτύωσης και κοινωφελούς εργασίας αναλαμβάνοντας σημαντικές θεσμικές πρωτοβουλίες. Έχει υλοποιήσει προγράμματα κοινωφελούς εργασίας με τον Δήμο Καλαβρύτων και Δήμο Αιγιαλείας στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας απασχολώντας για μια περίοδο
80 άτομα. Για τη ανάπτυξη της περιοχής έχει εκδόσει ιστορικά βιβλία και  αναπτυξιακές μελέτες όπως «Τοπικό όραμα και σχέδιο ανάπτυξης « και «τα χωριά νότια του Ερυμάνθου» Έχει επίσης υλοποιήσει πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ (2013-2015) ως βασικός εταίρος για την ανάπτυξη της τοπικής απασχόλησης καθώς και σημαντικές δράσεις για την ανάδειξη και προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών, όπως: δημιουργία υποδομών, οικοτουρισμού, αγροτουρισμού, εκσυγχρονισμό των μεγάλων ζωοεμποροπανηγύρεων και δημιουργία σύγχρονων θεσμών μεγάλωνεπικοινωνιακών και πολιτιστικών γεγονότων. Συντονίζει την εθελοντική δραστηριότητα για την προστασία και ανάδειξη του
φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή και ειδικότερα των ποταμών της περιοχής.

Αναπτύσσει σημαντική συμβουλευτική δράση στον τομέα οικοτουρισμού –
αγροτουρισμού. Στα πλαίσια αυτά έχει πραγματοποιήσει ειδικές εκδόσεις, βιβλία,
περιοδικά, ενημερωτικά φυλλάδια κ.τ.λ. και έχει προσφέρει συμβουλευτικές
υπηρεσίες για μια σειρά από έργα, σε ένα μεγάλο αριθμό φορέων. Για τα θέματα
αυτά έχει συνεργαστεί με τους Δήμους της περιοχής, Δήμο Ερυμάνθου, Δήμο
Καλαβρύτων και Δήμο Αιγιαλείας.
Παράλληλα έχει πραγματοποιήσει εκδόσεις, περιοδικών κι ενημερωτικών φυλλαδίων
για την περιοχή και διοργανώνει σεμινάρια ενημέρωσης για τοπικούς φορείς κι
επενδυτές πάνω σε θέματα κοινωνικής οικονομίας κι αναπτυξιακών συμπράξεων.
 Αναλαμβάνοντας άλλες πρωτοβουλίες έχει εκπονήσει μελέτες για «Το
αναπτυξιακό προφίλ των ορεινών περιοχών της Πελοποννήσου» με σκοπό
καινοτόμες εφαρμογές, όπως στην κοινωνική οικονομία και πράσινη
ανάπτυξη.
 Παράλληλα προσφέρει διαδικτυακά συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρές
επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, συλλόγους, για την ανάπτυξη της
δράσης τους και τη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
Σε εθνικό επίπεδο πρωτοστάτησε ως φορέας στην ίδρυση του Πανελλήνιου
Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών κινητοποιώντας πάνω
από 500 οργανώσεις σ’ ολόκληρη τη χώρα και πραγματοποιήθηκε το πρώτο
Πανελλήνιο Συνέδριο της κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική οικονομία..
Πέραν από τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας έχει κερδίσει την αξιοπιστία της
συνεργαζόμενη με την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε σύνθετα πολυμετοχικά προγράμματα
συμπράξεων. Στις δραστηριότητές του εντάσσονται τα ακόλουθα:
Έχει εκπονήσει επιχειρηματικά σχέδια στον τομέα του οικοτουρισμού –
αγροτουρισμού, Όπως για το INTEREG ΕΛΛΑΔΑΣ –ΑΛΒΑΝΙΑΣ.
Έχει υλοποιήσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Οικοτουριστικές Διαδρομές στα Χνάρια
των Μύθων του Ηρακλή στην Πελοπόννησο», που χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς. Ο φορέας κινητοποίησε ομάδα νέων για την διεξαγωγή
έρευνας πεδίου στους τόπους όπου πραγματώθηκαν οι Άθλοι του Ηρακλή, στην
περιοχή από Ανατολική έως Δυτική Πελοπόννησο. Σκοπός ήταν η ψηφιοποίηση
πρωτογενούς φωτογραφικό υλικό και η αντιστοίχηση των τόπων με τους άθλους,
δημιουργώντας έναν οδηγό οικοτουριστικών διαδρομών και προβάλλοντας το τελικό
αποτέλεσμα στον τοπικό τύπο και την τοπική κοινωνία.
Έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρές επιχειρήσεις εναλλακτικού
τουρισμού, συλλόγους (ένωση συλλόγων Κοντοβάζαινας, Πηνείας και Λειβαρτζιου)
και άλλες Μ.Κ.Ο., για την ανάπτυξη της δράσης τους και τη συμμετοχή τους σε
χρηματοδοτικά προγράμματα.
Έχει υλοποιήσει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάδειξη πολιτιστικής και αγροτικής
κληρονομιάς και έκθεση αγροτουρισμού στην Αρχαία Ψωφίδα». Έχει προκαλέσει
«Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνάς της περιοχής του Ερυμάνθου για την
περιβαλλοντική και τη γενικότερη σημασία του ποταμού Ερύμανθου». Έχει
υλοποιήσει έργο διάνοιξης μονοπατιών στο ποταμό..
Αντικείμενο του σχεδίου ήταν η συλλογή αξιόλογων στοιχείων επισκεψιμότητας.
Τέλος η Α.Μ.Κ.Ε. Ερύμανθος ήταν επικεφαλής του σχεδιασμού και της σύνταξης της
μελέτης του Καινοτομικού Προγράμματος «Τόποι, Μύθοι και Άθλοι του Ηρακλή», Της
μεγάλης οικοδιαδρομής από την Ανατολική Πελποπόννησο που ξεκινάει από τις
Μήκυνες και καταλήγει στην Αρχαία Ολυμπία.

 

  • Προσωπικό – Στελέχη

Α/Α

ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Τίτλος σπουδών – ειδίκευση- έτη σχετικής με την προτεινόμενη δράση εμπειρίας

Εργασίες που θα αναλάβει στη δράση

1

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

2

Πρανβέρα Τίκα

Πολιτικός επιστήμων

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

3

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

4

5