πολιτικό και συλλογικό πολιτιστικό πρόταγμα και όχι ως μεμονωμένη επιδίωξη της επιθυμίας του ατόμου. (@efsyn.gr)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ως ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΓΜΑ τον 21ο αιώνα

Η προσέγγιση και προσανατολισμός του  Κινήματος στο τομέα κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να στηριχθεί  ορισμένους βασικούς άξονες οι οποίοι συνδυάζονται με το όραμά του και τους στρατηγικούς στόχους.

1. Η κοινωνική οικονομία είναι ο βασικός πυλώνας μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων και της σοσιαλιστικής προοπτικής για τον 21ο αιώνα.

2. Στις σημερινές συνθήκες είναι ο οικονομικός χώρος δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, σε αντιδιαστολή με αυτές που χάνονται από το κράτος και την αγορά.

3. Είναι ο δρόμος μετάβασης από την Β¨στη Γ¨βιομηχανική επανάσταση και το αντιστάθμισμα στη συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας.

4. Η κοινωνική οικονομία είναι αναγκαίος όρος, για την ανακατεύθυνση και στόχευση των νέων τεχνολογιών προς την επινόηση νέων θέσεων εργασίας και εισοδημάτων.

5. Ο χώρος συμπόρευσης με την συμμετοχική δημοκρατία και μέθεξης με τη συλλογική δημιουργία της κοινωνίας πολιτών.

6. Ο χώρος θεσμικής και πολιτικής καινοτομίας και αυτοοργάνωσης της κοινωνίας.

(Εάν πραγματικά πρεσβεύουμε την αυτοοργάνωση της κοινωνίας δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική προσέγγιση αυτής της στρατηγικής)

7. Ο χώρος που αναδεικνύει το πρωτείο της πολιτικής έναντι της ηγεμονίας των αγορών.

Για την διαμόρφωση της στρατηγικής που χρειάζεται για το χώρο εξετάζουμε:

8. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Στον τομέα της  παραγωγής ανασυγκρότησης.

9. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ” αναφορικά με τους  φορείς και τα δίκτυα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που δρουν στο χώρο.

10. ΤΟ «ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ αναφορικά με τους θεσμούς και το οικονομικό περιβάλλον.

Συνεργατισμός – Κοινωνικό κεφάλαιο – Δίκτυα

http://koinoniki–oikonomia.blogspot.gr/p/blog-page_12.html