1.Η δημιουργία ενεργειακής κοινότητας Με τη μορφή των ενεργειακών συνεταιρισμών Με σκοπό την Παραγωγή και αυτοκατανάλωση για δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους της κατοικίας όσο και στις επαγγελματικές δραστηριότητες

 2.Επιχείρηση ανάπτυξης ορεινός τουρισμός με κίνητρο τις υπαίθριες δραστηριότητες με βάση την ανάπτυξη της επισκεψιμότητας στα φυσικά αξιοθέατα της περιοχής, παραποτάμιες δραστηριότητες, περιπατητικά μονοπάτια  δραστηριότητες στη φύση.

 3.Ψηφιακή εργασία -τηλεργασία Εξ αποστάσεως με κίνητρα για ψηφιακούς νομάδες.  Στόχος η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος με χαμηλό κόστος για νέους που θέλουν να ζήσουν στη φύση και να εργάζονται ψηφιακά εξ αποστάσεως

4. Γυναικείος συνεταιρισμός αγροτικών προϊόντων και οικοτεχνίας Με κοινό ηλεκτρονικό κατάστημα προώθησης των προϊόντων τους.

5. Αγροτουριστικά Επισκέψιμα αγροκτήματα  και καταλύματα  με τη δημιουργία δικτύου προβολής και προώθησης.

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ «ΚΕΣΥΨΕΠ»

Τηλ. 210 8813760 inmeko@otenet.gr  26920 51647 mail: office@coopsociety.gr