Με τη σωστή χρήση, η κοινωνική δικτύωση μπορεί να φέρει σημαντικά οφέλη στους φορείς της τοπικής οικονομίας, βελτιστοποιώντας την επικοινωνία των επαγγελματιών, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων ανά διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες, αλλά και εκμηδενίζοντας την απόσταση μεταξύ του οργανισμού και των πελατών, καθώς και των προμηθευτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση των Ιστοχώρων Κοινωνικής Δικτύωσης ως εργαλείου marketing πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ενιαία επιχειρηματική κίνηση marketing που αλληλεπιδρά με τις άλλες καμπάνιες marketing.

Για να υπάρχει συντονισμός και καλύτερος έλεγχος στις δραστηριότητες πρέπει όλες να συγκεντρώνονται σε έναν μοναδικό, ιδιόκτητο χώρο, την ιστοσελίδα “www.cbc-biotourism-portal.eu”. Όλες οι αναφορές στους Ιστοχώρους Κοινωνικής Δικτύωσης πρέπει να καταλήγουν και να ξεκινάνε από εδώ. Ο πυρήνας του διαδικτυακού marketing θα είναι αυτός ο ιστοχώρος.

Όπως το email διευκόλυνε τους ρυθμούς εργασίας στη δεκαετία του ΄90, η επιχειρηματική κοινωνική δικτύωση έχει ήδη αρχίσει να αποτελεί τον κινητήριο μοχλό για περισσότερη ευελιξία και περισσότερες αλλαγές τον 21ο αιώνα. Παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο η συνεργασία και η επικοινωνία συνεχώς εξελίσσονται, φαίνεται ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο κόσμος σήμερα – email, instant messaging, τηλεδιάσκεψη και κοινωνική δικτύωση – θα ενωθούν, αποτελώντας μέρος εφαρμογών με τρόπο που θα αυξήσει τη συνεργασία και θα μεταμορφώσει τον τρόπο που οι άνθρωποι εργάζονται.

Η κοινωνική δικτύωση λειτουργεί ως ένα μέσο σύνδεσης όλων των εργαλείων συνεργασίας και όχι ως ένα ξεχωριστό website ή μία ξεχωριστή εφαρμογή που αποτελεί μία επιπλέον δραστηριότητα για επιχειρηματίες και ιδώτες.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο των κοινωνικών δικτύων του web αποτελεί το γεγονός ότι η ανάπτυξή τους ξεκίνησε από τους ίδιους τους χρήστες, δηλαδή από κοινότητες ανθρώπων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και εκμεταλλεύονται τα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου για να μοιραστούν και να αναπτύξουν περαιτέρω το ενδιαφέρον τους.

Τα βασικά που πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη για να διατηρηθεί η προώθηση του βιοτουριστικού προϊόντος των Πρεσπών σε ανταγωνιστικά επίπεδα, σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο, είναι τα εξής:
• Να δημοσιεύεται κατάλληλο και υψηλής αξίας Περιεχόμενο στο κοινό που από την Έρευνα Αγοράς και την Βελτιστοποίηση έχει προσδιοριστεί ως κατάλληλο για μια επιτυχημένη προώθηση.
• Να διαδίδεται και να συντονίζεται το Περιεχόμενο στις πλατιές μάζες του Διαδικτύου και των Ιστοχώρων Κοινωνικής Δικτύωσης έτσι ώστε αυτές με τη σειρά τους να το μεταφέρουν ακόμη πιο μακριά.