ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (kipoda.gr)

Η Κίνηση Πολιτών Δυτικής Αθήνας (ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α.) αποτελείται από μία
ομάδα νέων ατόμων από διάφορους επιστημονικούς κλάδους των
ζωής των συμπολιτών τους κοινωνικών επιστημών, με όραμα την
ευημερία και τη βελτίωση της ποιότητας
Υποστηρίζετε από δεκάδες
έμπειρους Εθελοντές όλων των ειδικοτήτων ενώ
τα εργαλεία για την
υλοποίηση του οράματος μας είναι η κινητοποίηση και η πραγματοποίηση
δράσεων ανθρωπιστικού και όχι μόνο περιεχομένου, η ανάπτυξη πνεύματος
αλληλεγγύης και η δημιουργία ενός κοινωνικού ιστού που θα διέπεται από
φιλανθρωπικά αισθήματα.
Η Νομική και ουσιαστική λειτουργία μας είναι
υπό το καθεστώς Συλλόγου, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.