Περιγραφή έργου για την δράση «Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) (πράξεις που έχουν ξεκινήσει την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο)»

Η επιχείρηση  χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση του Προγράμματος  ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 «Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) (πράξεις που έχουν ξεκινήσει την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο)», του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027.

Η Δράση έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη της σύστασης και η ενίσχυση της λειτουργίας φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α).

advanced-floating-content-close-btn
Μετάβαση στο περιεχόμενο